herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR 207/705/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok Dominika Bułgajewska 2017-10-23 14:04:29
UCHWAŁA NR 206/704/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dominika Bułgajewska 2017-10-23 13:28:39
UCHWAŁA NR 206/703/2017 w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2018-2020 oraz prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2017-2018 dla dzieci i młodzieży wymagających specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych Dominika Bułgajewska 2017-10-23 13:25:18
UCHWAŁA NR 206/702/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2017-10-23 13:23:57
UCHWAŁA NR 206/701/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok Dominika Bułgajewska 2017-10-23 13:22:21
UCHWAŁA NR 206/700/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2017-10-23 13:20:59
Protokół Nr 206/2017 Dominika Bułgajewska 2017-10-23 12:24:07
Nr 48 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Marek Sobiegraj 2017-10-20 11:33:49
Obwieszczenie o drugiej licytacji ruchomości Marek Sobiegraj 2017-10-20 07:09:15
Rzeczy znalezione Róża Werocy 2017-10-19 14:18:56
Nr 47 w sprawie organizacji stałego dyżuru Starosty Myśliborskiego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Marek Sobiegraj 2017-10-18 16:33:02
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 Marta Wojciechowska 2017-10-18 14:13:04
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 Marta Wojciechowska 2017-10-18 14:13:01
Zakup i dostawa miału węglowego oraz węgla orzech na sezon 2017/2018 do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2017-10-18 12:22:57
Zakup i dostawa miału węglowego oraz węgla orzech na sezon 2017/2018 do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2017-10-18 12:22:49
Wykaz Komisji Janina Sidor 2017-10-17 09:07:46
XLV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 października 2017 roku Janina Sidor 2017-10-16 08:19:58
XLV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 października 2017 roku Janina Sidor 2017-10-16 08:18:31
XLV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 października 2017 roku Janina Sidor 2017-10-16 08:16:42
Wykaz przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców na terenie Powiatu Myśliborskiego Krzysztof Miśkiewicz 2017-10-16 07:41:01
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 Marta Wojciechowska 2017-10-13 14:10:00
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 Marta Wojciechowska 2017-10-13 14:09:57
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od dnia 18 września 2017 roku do dnia 9 października 2017 roku Marek Sobiegraj 2017-10-13 13:24:43
Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie miedzysesyjnym, tj. od 18.09.2017r. do 12.10.2017r. Marek Sobiegraj 2017-10-13 13:23:12
Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie miedzysesyjnym, tj. od 18.09.2017r. do 12.10.2017r. Marek Sobiegraj 2017-10-13 13:21:31
Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie miedzysesyjnym, tj. od 18.09.2017r. do 12.10.2017r. Marek Sobiegraj 2017-10-13 13:20:24
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od dnia 18 września 2017 roku do dnia 9 października 2017 roku Marek Sobiegraj 2017-10-13 13:16:26
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku szkolnym 2016 - 2017 Marek Sobiegraj 2017-10-13 13:14:57
Plan organizacyjny zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2017 - 2018 Marek Sobiegraj 2017-10-13 13:12:10
Informacja o stanie dróg powiatowych Marek Sobiegraj 2017-10-13 13:07:19
Informacja o stanie środowiska w powiecie myśliborskim w 2016 roku Marek Sobiegraj 2017-10-13 13:06:21
Nr 46 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania grupy samooceny Wspólnej Metody Oceny (CAF) Marek Sobiegraj 2017-10-13 12:43:02
Nr 45 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2017-10-13 12:02:58
Nr 44 w sprawie organizacji treningu Akcji Kurierskiej na terenie Powiatu Myśliborskiego. Marek Sobiegraj 2017-10-13 11:58:00
Nr 43 w sprawie powołania Komisji Odbioru Marek Sobiegraj 2017-10-13 11:54:18
Nr 42 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2017 rok obejmującego przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy oraz niezarobkowy krajowy przewóz drogowy, prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców Marek Sobiegraj 2017-10-13 11:44:29
Nr 41 w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2017-10-13 11:39:08
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu w Myśliborzu Janina Sidor 2017-10-13 11:08:32
Projekt uchwały w sprawie wysokości obowiązujących w 2018 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu Janina Sidor 2017-10-13 11:07:21
Projekt uchwały w sprawie wysokości obowiązujących w 2018 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego Janina Sidor 2017-10-13 11:06:37