herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro Marta Wojciechowska 2018-03-07 14:24:04
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro Marta Wojciechowska 2018-03-07 14:23:53
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro Marta Wojciechowska 2018-03-07 14:23:03
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro Marta Wojciechowska 2018-03-07 14:22:24
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro Marta Wojciechowska 2018-03-07 14:22:08
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro Marta Wojciechowska 2018-03-07 14:21:39
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro Marta Wojciechowska 2018-03-07 14:21:19
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro Marta Wojciechowska 2018-03-07 14:21:02
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro Marta Wojciechowska 2018-03-07 14:20:37
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro Marta Wojciechowska 2018-03-07 14:19:10
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro Marta Wojciechowska 2018-03-07 14:17:56
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro Marta Wojciechowska 2018-03-07 14:17:03
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro Marta Wojciechowska 2018-03-07 14:16:35
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro Marta Wojciechowska 2018-03-07 14:15:59
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro Marta Wojciechowska 2018-03-07 14:15:27
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro Marta Wojciechowska 2018-03-07 14:14:59
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro Marta Wojciechowska 2018-03-07 14:14:28
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro Marta Wojciechowska 2018-03-07 14:14:00
Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-03-07 14:09:50
Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-03-07 14:08:58
Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-03-07 14:08:14
Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-03-07 14:06:10
Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-03-07 13:59:26
Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną oraz obsługę serwisowo-eksploatacyjną drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-03-07 10:20:42
Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną oraz obsługę serwisowo-eksploatacyjną drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-03-07 10:20:11
DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w dziale spraw pracowniczych i socjalnych w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego Marek Sobiegraj 2018-03-06 14:18:40
DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Księgowego w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego Marek Sobiegraj 2018-03-06 14:16:49
Protokół Nr 232/2018 Dominika Bułgajewska 2018-03-06 11:12:05
Protokół Nr 231/2018 Dominika Bułgajewska 2018-03-06 11:10:58
Wykaz Komisji Dominika Bułgajewska 2018-03-06 11:08:39
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert w 2018 roku Róża Werocy 2018-03-06 11:05:29
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Mysliborskiego w 2018 roku Róża Werocy 2018-03-06 11:03:59
280/2018 w sprawie zawartych umów przez RPOT w Dębnie dotyczących wynajmu pomieszczeń Janina Sidor 2018-03-05 11:38:38
?Modernizacji Energetycznej obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu w ramach realizacji projektu ?Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych? dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Marta Wojciechowska 2018-03-05 11:37:25
279/2018 w sprawie zawartych umów na prace remontowo ? adaptacyjne w budynku po byłej bursie przy ul. Północnej 15 Janina Sidor 2018-03-05 11:33:38
278/2018 w sprawie wykazu firm realizujących poszczególne etapy remontowo ? adaptacyjne w budynku po byłej bursie przy ul. Północnej 15 Janina Sidor 2018-03-05 11:32:34
277/2018 w sprawie adaptacji budynku po byłej bursie przy ul. Północnej 15 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Myśliborzu Janina Sidor 2018-03-05 11:31:00
276/2018 w sprawie projektu adaptacji byłej bursy przy ul. Północnej 15 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Myśliborzu Janina Sidor 2018-03-05 11:29:48
275/2018 w sprawie wyceny budynku byłej siedziby Starostwa przy ul. Ks. M. Sopoćki Janina Sidor 2018-03-05 11:26:01
274/2018 w sprawie wyceny budynku byłej siedziby Starostwa przy ul. Ks. M. Sopoćki Janina Sidor 2018-03-05 11:25:08