herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół Nr 2/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 3 grudnia 2018 roku Dominika Bułgajewska 2018-12-20 11:56:40
Nr 62 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-12-20 08:41:41
Nr 62 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-12-20 08:39:52
STAROSTA MYŚLIBORSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTORA W WYDZIALE BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Marek Sobiegraj 2018-12-20 07:58:55
Nr 67 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Marek Sobiegraj 2018-12-20 07:50:01
Nr 66 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentów operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-12-20 07:37:21
Remont pomieszczeń piwnicy w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie Marta Wojciechowska 2018-12-19 12:46:55
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w 2019 roku Róża Werocy 2018-12-19 11:55:21
Komunikat o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych Marek Sobiegraj 2018-12-18 14:01:49
Komunikat o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych Marek Sobiegraj 2018-12-18 14:00:09
KOMUNIKATY Marek Sobiegraj 2018-12-18 13:58:28
.. Marek Sobiegraj 2018-12-18 13:56:35
KOMUNIKATY Marek Sobiegraj 2018-12-18 13:56:19
Klauzule informacyjne wydziałów Starostwa Marek Sobiegraj 2018-12-18 13:44:27
Inspektor Ochrony Danych Marek Sobiegraj 2018-12-18 13:42:54
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Marek Sobiegraj 2018-12-18 13:42:42
Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji Marek Sobiegraj 2018-12-18 13:35:59
Oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu dot. przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku Marek Sobiegraj 2018-12-18 13:34:36
Klauzule informacyjne wydziałów Starostwa Marek Sobiegraj 2018-12-18 13:33:47
Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2019 Marta Wojciechowska 2018-12-18 13:27:44
Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2019 Marta Wojciechowska 2018-12-18 13:27:21
Klauzule informacyjne wydziałów Starostwa - dokument usunięty Marek Sobiegraj 2018-12-18 13:20:02
Klauzule informacyjne wydziałów Starostwa - dokument usunięty Marek Sobiegraj 2018-12-18 13:16:16
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Marek Sobiegraj 2018-12-18 13:13:32
Remont pomieszczeń piwnicy w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie Marta Wojciechowska 2018-12-18 12:40:37
Remont pomieszczeń piwnicy w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie Marta Wojciechowska 2018-12-18 12:40:31
Remont pomieszczeń piwnicy w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie Marta Wojciechowska 2018-12-18 12:40:22
Remont pomieszczeń piwnicy w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie Marta Wojciechowska 2018-12-18 12:40:09
Remont pomieszczeń piwnicy w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie Marta Wojciechowska 2018-12-18 12:39:53
Remont pomieszczeń piwnicy w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie Marta Wojciechowska 2018-12-18 12:39:37
Remont pomieszczeń piwnicy w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie Marta Wojciechowska 2018-12-18 12:39:27
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego oraz Regionalnej Placówki Opiekuńczo- Terapeutycznej w Dębnie na rok 2019 Marta Wojciechowska 2018-12-18 10:21:08
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego oraz Regionalnej Placówki Opiekuńczo- Terapeutycznej w Dębnie na rok 2019 Marta Wojciechowska 2018-12-17 15:55:30
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego oraz Regionalnej Placówki Opiekuńczo- Terapeutycznej w Dębnie na rok 2019 Marta Wojciechowska 2018-12-17 15:55:22
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego oraz Regionalnej Placówki Opiekuńczo- Terapeutycznej w Dębnie na rok 2019 Marta Wojciechowska 2018-12-17 15:55:09
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego oraz Regionalnej Placówki Opiekuńczo- Terapeutycznej w Dębnie na rok 2019 Marta Wojciechowska 2018-12-17 15:54:57
UCHWAŁA NR 2/13/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2018-12-17 08:43:45
UCHWAŁA NR 2/12/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2018-12-17 08:42:09
UCHWAŁA NR 2/11/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok Dominika Bułgajewska 2018-12-17 08:40:47
UCHWAŁA NR 2/10/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powierzenia czynności kierownika zamawiającego Dominika Bułgajewska 2018-12-17 08:39:26