herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XLV/284/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu Janina Sidor 2017-11-03 08:18:40
UCHWAŁA NR XLV/283/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Barlinek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale Janina Sidor 2017-11-03 08:17:25
UCHWAŁA NR XLV/282/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata Janina Sidor 2017-11-03 08:12:15
UCHWAŁA NR XLV/281/2017 w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu w Myśliborzu Janina Sidor 2017-11-03 08:10:31
UCHWAŁA NR XLV/280/2017 w sprawie wysokości obowiązujących w 2018 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu Janina Sidor 2017-11-03 08:07:38
UCHWAŁA NR XLV/279/2017 w sprawie wysokości obowiązujących w 2018 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego Janina Sidor 2017-11-03 08:03:42
UCHWAŁA NR XLV/278/2017 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" Janina Sidor 2017-11-03 08:00:21
UCHWAŁA NR XLV/277/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 Janina Sidor 2017-11-03 07:57:09
UCHWAŁA NR XLV/276/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 Janina Sidor 2017-11-03 07:49:43
UCHWAŁA NR XLV/275/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok Janina Sidor 2017-11-03 07:46:47
Rzeczy znalezione Róża Werocy 2017-10-31 14:08:00
UCHWAŁA NR 208/715/2017 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2017-10-31 12:21:47
UCHWAŁA NR 208/715/2017 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2017-10-31 12:21:34
UCHWAŁA NR 208/714/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach Dominika Bułgajewska 2017-10-31 12:13:16
UCHWAŁA NR 208/713/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2017-10-31 12:11:55
UCHWAŁA NR 208/712/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dominika Bułgajewska 2017-10-31 12:10:34
UCHWAŁA NR 208/711/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2017-10-31 12:09:45
UCHWAŁA NR 208/710/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości Powiatu Myśliborskiego Dominika Bułgajewska 2017-10-31 12:08:55
UCHWAŁA NR 208/709/2017 w sprawie ustanowienia regulaminu przeprowadzania licytacji pojazdów, które stały się własnością Powiatu Myśliborskiego na podstawie postanowień sądowych o ich przepadku Dominika Bułgajewska 2017-10-31 12:08:08
Protokół Nr 207/2017 Dominika Bułgajewska 2017-10-31 11:59:46
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 Marta Wojciechowska 2017-10-27 13:39:50
Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu w Myśliborzu (Barlinek, obr. nr 1, dz. 786/6, 786/7, 786/8) Marek Sobiegraj 2017-10-27 08:21:19
Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu w Myśliborzu (Barlinek, obr. nr 1, dz. 786/2, 786/3, 786/5) Marek Sobiegraj 2017-10-27 08:19:51
Nr 50 w sprawie zasad opracowywania i przekazywania pod obrady organów Powiatu Myśliborskiego projektów uchwał, materiałów i innych dokumentów Marek Sobiegraj 2017-10-26 21:18:23
OTWARTY KONKURS OFERT NA PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W ROKU 2018 Róża Werocy 2017-10-26 12:05:05
NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA POWIERZENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU MYŚLIBORSKIEGO W ROKU 2018 Róża Werocy 2017-10-26 12:03:53
OTWARTY KONKURS OFERT NA PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W ROKU 2018 Róża Werocy 2017-10-26 12:02:45
Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Starszego Księgowego w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego Kamil Wiącek 2017-10-26 09:27:23
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach. Marek Sobiegraj 2017-10-26 08:53:50
Informacja o wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Domów Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2017-10-25 12:19:57
protokół Nr XLIV/2017 Janina Sidor 2017-10-25 10:54:25
Nr 49 w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny Marek Sobiegraj 2017-10-24 14:20:10
Protokół Nr 28/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbytego wspólnie z Komisja Rewizyjną w dniu 29 maja 2017 roku Dominika Bułgajewska 2017-10-24 09:20:46
Protokół Nr 27/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbytego wspólnie z Komisja Rewizyjną w dniu 21 kwietnia 2017 roku Dominika Bułgajewska 2017-10-24 09:20:02
Protokół Nr 25/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbytego w dniu 24 lutego 2017 roku Dominika Bułgajewska 2017-10-24 09:16:12
Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Naczelnika Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2017-10-23 19:33:49
Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2017-10-23 19:32:13
UCHWAŁA NR 207/708/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2017-10-23 14:06:51
UCHWAŁA NR 207/707/2017 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia Dominika Bułgajewska 2017-10-23 14:06:02
UCHWAŁA NR 207/706/2017 w sprawie udzielenia zgody właściciela na realizację zadania Dominika Bułgajewska 2017-10-23 14:05:16