herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Starosta Myśliborski ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa (Dębno, obręb 2, dz. 25/1) Marek Sobiegraj 2017-08-29 13:58:40
Starosta Myśliborski ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa (Dębno, obręb 2, dz. 25/1) Marek Sobiegraj 2017-08-29 13:57:48
Nr 37 w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu "Najpiękniejszy Powiatowy Wieniec Dożynkowy" Marek Sobiegraj 2017-08-29 11:44:58
KOMUNIKAT ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU Marek Sobiegraj 2017-08-29 11:40:48
Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH w MYŚLIBORZU Marek Sobiegraj 2017-08-29 08:03:25
Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH w MYŚLIBORZU Marek Sobiegraj 2017-08-29 07:46:06
Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH w MYŚLIBORZU Marek Sobiegraj 2017-08-28 15:58:40
INFORMACJA O WYNIKU NABORU przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH w MYŚLIBORZU Marek Sobiegraj 2017-08-28 15:53:55
Nr 36 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji zagospodarowania budynku MOW w Renicach Marek Sobiegraj 2017-08-28 15:48:15
UCHWAŁA NR 195/654/2017 w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą "Warsztaty polsko - litewskie pod hasłem Pszczelnik 2018" Dominika Bułgajewska 2017-08-28 15:32:19
UCHWAŁA NR 195/653/2017 w sprawie organizacji dożynek powiatowych Dominika Bułgajewska 2017-08-28 15:31:16
UCHWAŁA NR 195/652/2017 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej Dominika Bułgajewska 2017-08-28 15:30:33
UCHWAŁA NR 195/651/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok Dominika Bułgajewska 2017-08-28 15:29:45
UCHWAŁA NR 195/650/2017 w sprawie przekazania informacji Dominika Bułgajewska 2017-08-28 15:25:40
UCHWAŁA NR 195/649/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Dominika Bułgajewska 2017-08-28 15:18:47
XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 sierpnia 2017 roku Janina Sidor 2017-08-28 09:13:24
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2017 roku Janina Sidor 2017-08-28 08:48:45
- dokument usunięty Janina Sidor 2017-08-28 08:46:51
- dokument usunięty Janina Sidor 2017-08-28 08:46:45
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok Janina Sidor 2017-08-28 08:46:38
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 Janina Sidor 2017-08-28 08:45:16
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych Część I - Przebudowa drogi powiatowej nr 2110Zw m. Głazów Część II - Przebudowa drogi powiatowej nr 2125Z w m. Dalsze Cześć III - Przebudowa drogi powiatowej nr 2114Z w m. Renice (II postępowanie) Marcin Ostolski 2017-08-25 15:16:55
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych Część I - Przebudowa drogi powiatowej nr 2110Zw m. Głazów Część II - Przebudowa drogi powiatowej nr 2125Z w m. Dalsze Cześć III - Przebudowa drogi powiatowej nr 2114Z w m. Renice (II postępowanie) Marcin Ostolski 2017-08-25 15:16:40
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych Część I - Przebudowa drogi powiatowej nr 2110Zw m. Głazów Część II - Przebudowa drogi powiatowej nr 2125Z w m. Dalsze Cześć III - Przebudowa drogi powiatowej nr 2114Z w m. Renice (II postępowanie) Marcin Ostolski 2017-08-25 15:15:54
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych Część I - Przebudowa drogi powiatowej nr 2110Zw m. Głazów Część II - Przebudowa drogi powiatowej nr 2125Z w m. Dalsze Cześć III - Przebudowa drogi powiatowej nr 2114Z w m. Renice (II postępowanie) Marcin Ostolski 2017-08-25 15:15:42
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych Część I - Przebudowa drogi powiatowej nr 2110Zw m. Głazów Część II - Przebudowa drogi powiatowej nr 2125Z w m. Dalsze Cześć III - Przebudowa drogi powiatowej nr 2114Z w m. Renice (II postępowanie) Marcin Ostolski 2017-08-25 15:15:34
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych Część I - Przebudowa drogi powiatowej nr 2110Zw m. Głazów Część II - Przebudowa drogi powiatowej nr 2125Z w m. Dalsze Cześć III - Przebudowa drogi powiatowej nr 2114Z w m. Renice (II postępowanie) Marcin Ostolski 2017-08-25 15:15:25
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych Część I - Przebudowa drogi powiatowej nr 2110Zw m. Głazów Część II - Przebudowa drogi powiatowej nr 2125Z w m. Dalsze Cześć III - Przebudowa drogi powiatowej nr 2114Z w m. Renice (II postępowanie) Marcin Ostolski 2017-08-25 15:15:16
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych Część I - Przebudowa drogi powiatowej nr 2110Zw m. Głazów Część II - Przebudowa drogi powiatowej nr 2125Z w m. Dalsze Cześć III - Przebudowa drogi powiatowej nr 2114Z w m. Renice (II postępowanie) Marcin Ostolski 2017-08-25 15:15:02
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych Część I - Przebudowa drogi powiatowej nr 2110Zw m. Głazów Część II - Przebudowa drogi powiatowej nr 2125Z w m. Dalsze Cześć III - Przebudowa drogi powiatowej nr 2114Z w m. Renice (II postępowanie) Marcin Ostolski 2017-08-25 15:14:49
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych Część I - Przebudowa drogi powiatowej nr 2110Zw m. Głazów Część II - Przebudowa drogi powiatowej nr 2125Z w m. Dalsze Cześć III - Przebudowa drogi powiatowej nr 2114Z w m. Renice (II postępowanie) Marcin Ostolski 2017-08-25 15:14:40
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych Część I - Przebudowa drogi powiatowej nr 2110Zw m. Głazów Część II - Przebudowa drogi powiatowej nr 2125Z w m. Dalsze Cześć III - Przebudowa drogi powiatowej nr 2114Z w m. Renice (II postępowanie) Marcin Ostolski 2017-08-25 15:14:32
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych Część I - Przebudowa drogi powiatowej nr 2110Zw m. Głazów Część II - Przebudowa drogi powiatowej nr 2125Z w m. Dalsze Cześć III - Przebudowa drogi powiatowej nr 2114Z w m. Renice (II postępowanie) Marcin Ostolski 2017-08-25 15:14:22
Starosta Myśliborski ogłasza nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowym Kamil Wiącek 2017-08-24 08:52:33
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania władzy publicznej oraz prowadzenia innej działalności i posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne Powiatu Myśliborskiego na okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2020 r Marcin Ostolski 2017-08-23 15:15:26
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych Część I - Przebudowa drogi powiatowej nr 2110Zw m. Głazów Część II - Przebudowa drogi powiatowej nr 2125Z w m. Dalsze Część III - Przebudowa drogi powiatowej nr 2114Z w m. Renice Marcin Ostolski 2017-08-22 15:14:33
Protokół Nr 187/2017 Dominika Bułgajewska 2017-08-22 13:09:48
Protokół Nr 187/2017 - dokument usunięty Dominika Bułgajewska 2017-08-22 13:09:19
Protokół Nr 187/2017 - dokument usunięty Dominika Bułgajewska 2017-08-22 13:08:55
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek - Ożar Marcin Ostolski 2017-08-22 10:03:46