herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dyrektor Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw ochrony danych osobowych. Kamil Wiącek 2018-08-11 21:14:16
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Barlinku ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw ochrony danych osobowych. Kamil Wiącek 2018-08-11 21:13:50
Dyrektor Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw ochrony danych osobowych. Kamil Wiącek 2018-08-11 21:13:12
Przebudowa dróg powiatowych nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno i Krzynka- Etap II Marta Wojciechowska 2018-08-10 13:05:57
UCHWAŁA NR 256/903/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok Dominika Bułgajewska 2018-08-10 07:48:24
Prorokół Nr 256/2018 Dominika Bułgajewska 2018-08-10 07:36:59
Wydział Komunikacji Marek Sobiegraj 2018-08-09 14:02:44
Wydział Komunikacji Marek Sobiegraj 2018-08-09 14:02:05
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach - kontrola doraźna Marek Sobiegraj 2018-08-09 13:55:32
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy - kontrola kompleksowa Marek Sobiegraj 2018-08-09 13:53:43
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-08-09 10:45:24
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-08-09 10:45:19
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku - kontrola problemowa Marek Sobiegraj 2018-08-08 15:02:25
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie - kontrola problemowa Marek Sobiegraj 2018-08-08 15:01:09
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu - kontrola problemowa Marek Sobiegraj 2018-08-08 14:54:12
Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu - kontrola kompleksowa Marek Sobiegraj 2018-08-08 14:52:05
Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Dębnie - kontrola doraźna Marek Sobiegraj 2018-08-08 14:49:34
Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu- kontrola kompleksowa Marek Sobiegraj 2018-08-08 14:46:59
2017 rok Marek Sobiegraj 2018-08-08 14:45:21
Nr 49 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Marek Sobiegraj 2018-08-08 14:43:20
Nr 48 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Marek Sobiegraj 2018-08-08 14:41:05
Nr 47 w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu "Najpiękniejszy Powiatowy Wieniec Dożynkowy" Marek Sobiegraj 2018-08-08 14:38:01
Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw ochrony danych osobowych. Kamil Wiącek 2018-08-08 13:49:53
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw ochrony danych osobowych. Kamil Wiącek 2018-08-08 13:49:02
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw ochrony danych osobowych. Kamil Wiącek 2018-08-08 13:12:40
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw ochrony danych osobowych. Kamil Wiącek 2018-08-08 13:12:13
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw ochrony danych osobowych. Kamil Wiącek 2018-08-08 13:11:40
Dyrektor Domy Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw ochrony danych osobowych. Kamil Wiącek 2018-08-08 13:10:26
Dyrektor Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw ochrony danych osobowych. Kamil Wiącek 2018-08-08 13:09:11
Dyrektor Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw ochrony danych osobowych. Kamil Wiącek 2018-08-08 13:09:01
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Barlinku ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw ochrony danych osobowych. Kamil Wiącek 2018-08-08 13:07:54
Dyrektor Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw ochrony danych osobowych. Kamil Wiącek 2018-08-08 13:05:36
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-08-08 12:04:10
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-08-08 12:02:41
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-08-08 12:02:15
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-08-08 12:01:59
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-08-08 12:00:48
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-08-08 11:59:30
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-08-08 11:58:54
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-08-08 11:55:25