herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oświadczenie dziecka Marek Dmytruszewski 2003-10-22 14:12:54
Formularz wniosku - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-10-22 14:12:25
Zbiórki publiczne Marek Dmytruszewski 2003-10-22 13:49:15
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Marek Dmytruszewski 2003-10-22 13:47:58
Zmiana imion i nazwisk - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-10-22 13:47:19
Wydział Organizacji i Spraw Obywtelskich Marek Dmytruszewski 2003-10-22 13:46:23
-dofinansowanie kosztów tworzenia warsztatów terapii zajęciowej - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-10-22 10:13:37
-zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-10-22 10:13:21
-umieszczenie w DPS - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-10-22 10:13:06
-umieszczanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Marek Dmytruszewski 2003-10-22 10:12:54
-turnusy rehabilitacyjne - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-10-22 10:12:40
-rodziny zastępcze - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-10-22 10:12:23
-likwidacja barier - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-10-22 10:11:04
-dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych Marek Dmytruszewski 2003-10-22 10:10:50
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Marek Dmytruszewski 2003-10-22 10:10:33
Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-10-22 10:02:28
Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-10-22 09:05:13
REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR 2131z W M. WYSZYNA Marek Dmytruszewski 2003-10-15 13:14:54
ZSP Nr 1 w Barlinku przetarg - obrabiarki Marek Dmytruszewski 2003-10-14 09:53:49
Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie 2003/2004 Marek Dmytruszewski 2003-10-08 10:02:09
PRZETARG OFERT na NAJEM POMIESZCZEŃ - LOKAL GASTRONOMICZNY Marek Dmytruszewski 2003-10-06 16:05:17
REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI NOWOGRÓDEK POM. Marek Dmytruszewski 2003-10-01 10:52:11
Październik 2003 Marek Dmytruszewski 2003-10-01 10:51:38
Ogłoszenie o wyniku przetargu na ustalenie granic Marek Dmytruszewski 2003-09-30 14:25:31
MECHANICZNA ŚCINKA ZAWYŻONEGO POBOCZA PRZY DROGACH POWIATOWYCH Marek Dmytruszewski 2003-09-29 15:46:34
Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-09-24 16:06:48
Wniosek o wykonanie rozbiórki obiektu budowlanego - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-09-24 16:06:27
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową domu mieszkalnego - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-09-24 16:05:21
Inne sprawy - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-09-24 16:02:41
Zaświadczenie o samodzielności lokali mieszkalnych - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-09-24 15:59:48
Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali mieszkalnych - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-09-24 15:59:24
Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-09-24 15:58:14
Opłata skarbowa - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-09-24 15:57:42
Pozwolenie na budowę - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-09-24 15:54:37
Wniosek o pozwolenie na budowę/rozbiórkę - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-09-24 15:54:10
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-09-24 15:53:43
Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-09-24 15:53:20
Wniosek o wykonanie rozbiórki obiektu budowlanego - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-09-24 15:52:53
Informacje ogólne - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-09-24 15:51:36
Informacje ogólne - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-09-24 15:50:37