herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wyrejestrowanie pojazdu - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2004-10-27 14:59:29
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2004-10-27 14:58:58
Przedłużenie pozwolenia czasowego - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2004-10-27 14:58:25
Zmiany w dowodzie rejestracyjnym-dane techniczne - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2004-10-27 14:04:01
Pierwsza rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2004-10-27 14:03:32
Wydział Komunikacji i Dróg - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2004-10-27 11:33:57
Obwieszczenie, iż w dniu 25 października 2004r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Wójta Gminy Boleszkowice, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzania oczyszczonych ścieków k Marek Dmytruszewski 2004-10-27 10:35:27
Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok Marek Dmytruszewski 2004-10-26 09:03:28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę hali produkcyjnej przetarcia drewna liściastego z pomieszczeniami socjalnymi, technicznymi oraz infrastrukturą techniczną, na działkach o numerze e Marek Dmytruszewski 2004-10-26 09:02:22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Marek Dmytruszewski 2004-10-26 09:01:53
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie wektorowych map numerycznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Marek Dmytruszewski 2004-10-26 09:01:35
Nr 25 w sprawie oznaczenia kodowego elementów Systemu Wykrywania i Alarmowania sformowanych na terenie Powiatu Myśliborskiego - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2004-10-26 09:00:48
Sprawozdanie z odbytych posiedzeń Zarządu Powiatu Myśliborskiego od 15 września do 13 października 2004 roku Marek Dmytruszewski 2004-10-22 14:20:39
Nr 25 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych Marek Dmytruszewski 2004-10-22 11:51:17
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na roboty budowlane w zakresie wykonania kolorystyki elewacji oraz częściowej wymiany pokrycia dachowego budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu pr Marek Dmytruszewski 2004-10-20 15:00:03
Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów i studentów Marek Dmytruszewski 2004-10-20 09:53:27
Wniosek Firmy „DEC” A.B.Z. Dec Spółka Jawna, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu stacji paliw przy ulicy Chojeńskiej 42a w Dębnie do rowu m Marek Dmytruszewski 2004-10-19 15:53:34
Wniosek Firmy „DEC” A.B.Z. Dec Spółka Jawna, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu stacji paliw przy ulicy Chojeńskiej 42a w Dębn - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2004-10-19 15:53:18
Stańczak Halina - PUP Filia Dębno - Kierownik Marek Dmytruszewski 2004-10-19 15:52:49
Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę obejmującej zmianę decyzji pozwolenia na budowę nr 134/2003r. z dnia 31.12.2003r. Burmistrza Miasta i Gminy Dębno, w zakresie zmiany lokalizacji pr Marek Dmytruszewski 2004-10-19 15:52:04
Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów i studentów - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2004-10-15 16:05:05
Uchwała Nr 82/144/2004 Marek Dmytruszewski 2004-10-15 11:25:06
Uchwała Nr 82/143/2004 Marek Dmytruszewski 2004-10-15 11:24:44
Uchwała Nr 82/142/2004 Marek Dmytruszewski 2004-10-15 11:24:21
Posiedzenie Zarządu z dnia 13 października 2004 roku Marek Dmytruszewski 2004-10-15 11:23:51
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę tablic rejestracyjnych (aluminiowych, foliowanych) do Wydziału Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Dmytruszewski 2004-10-15 10:23:31
Nr 24 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Marek Dmytruszewski 2004-10-13 16:34:56
Nr 23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marek Dmytruszewski 2004-10-13 16:34:33
Październik Marek Dmytruszewski 2004-10-13 16:34:19
Uchwała Nr 81/141/2004 Marek Dmytruszewski 2004-10-13 16:33:40
Uchwała Nr 81/140/2004 Marek Dmytruszewski 2004-10-13 16:33:14
Uchwała Nr 81/140/2004 - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2004-10-13 16:32:49
Uchwała Nr 81/139/2004 Marek Dmytruszewski 2004-10-13 16:32:29
Posiedzenie Zarządu z dnia 5 października 2004 roku Marek Dmytruszewski 2004-10-13 16:31:55
Dane adresowe Marek Dmytruszewski 2004-10-12 11:39:34
Kierownictwo Marek Dmytruszewski 2004-10-12 11:39:20
Majątek Marek Dmytruszewski 2004-10-12 11:39:03
Budżet 2004 - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2004-10-12 11:38:50
Władysław Czerniachowicz - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu - Starszy pośrednik pracy Marek Dmytruszewski 2004-10-06 15:04:40
Tadeusz Urbaniak - Bursa Szkolna w Myśliborzu - Dyrektor Marek Dmytruszewski 2004-10-06 15:03:33