herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarząd Powiatu w Myśliborzu Marek Dmytruszewski 2003-05-20 20:36:44
Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-20 14:32:40
Wydział Finansowy - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-20 14:32:26
Wydział Komunikacji i Dróg - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-20 14:32:09
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-20 14:31:54
Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-20 14:31:40
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-20 14:31:25
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-20 14:31:11
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-20 14:30:56
Wydział Zarządzania Kryzysowego - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-20 14:30:40
Referat ds. kontroli - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-20 14:30:25
Zespół Radców Prawnych - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-20 14:29:13
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-20 14:28:57
Powiatowy Rzecznik Konsumentów - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-20 14:28:39
Uchwała Nr IV/19/2002 w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2003 rok. Marek Dmytruszewski 2003-05-20 12:54:02
UCHWAŁA NR IV/18/2002 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002 Marek Dmytruszewski 2003-05-20 12:52:06
Uchwała Nr IV/17/2002 w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej Marek Dmytruszewski 2003-05-20 12:49:47
Uchwała Nr IV/ 16/ 2002 w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003. Marek Dmytruszewski 2003-05-20 12:47:25
Uchwała Nr IV/ 15/ 2002 w sprawie zmiany przyjętej na 2002 r. uchwały budżetowej Rady Powiatu Myśliborskieg... Marek Dmytruszewski 2003-05-20 12:30:29
Uchwała Nr IV/14/2002 w sprawie: wykonywania obsługi bankowej budżetu Powiatu. Marek Dmytruszewski 2003-05-20 12:22:47
Uchwała Nr IV/13/2002 w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok Marek Dmytruszewski 2003-05-20 12:17:12
Sesja Rady Powiatu Nr IV Marek Dmytruszewski 2003-05-20 11:59:50
Uchwały Rady Powiatu 2002 rok Marek Dmytruszewski 2003-05-20 01:46:31
Uchwały Rady Powiatu 2003 rok Marek Dmytruszewski 2003-05-20 01:45:39
Uchwała Nr II/9/2002 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Myśliborzu Marek Dmytruszewski 2003-05-19 15:42:01
Uchwała II/8/2002 w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego Marek Dmytruszewski 2003-05-19 15:38:12
Uchwała Nr II/7/2002 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu soobowego Marek Dmytruszewski 2003-05-19 15:35:52
Uchwała Nr II/6/2002 w sprawie wyboru Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Marek Dmytruszewski 2003-05-19 15:33:08
Uchwała Nr II/5/2002 w sprawie wyboru Starosty Powiatu w Myśliborzu Marek Dmytruszewski 2003-05-19 15:27:44
Uchwała Nr II/4/2002 w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu Marek Dmytruszewski 2003-05-19 15:26:19
Instrukcja Obsługi Marek Dmytruszewski 2003-05-15 22:44:37
Uchwała Nr I/3/2002 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Marek Dmytruszewski 2003-05-15 22:41:19
Uchwała Nr I/2/2002 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Marek Dmytruszewski 2003-05-15 22:39:55
Uchwała Nr I/1/2002 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Marek Dmytruszewski 2003-05-15 22:37:25
Sesja Rady Powiatu Nr III Marek Dmytruszewski 2003-05-12 20:33:01
Sesja Rady Powiatu Nr II Marek Dmytruszewski 2003-05-12 20:32:37
Sesja Rady Powiatu Nr II - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-12 20:32:06
Sesja Rady Powiatu Nr II - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-12 20:31:16
Sesja Rady Powiatu Nr I Marek Dmytruszewski 2003-05-12 20:31:00
Sesja Rady Powiatu Nr III - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-12 20:21:43