herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół Nr 8/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 27 grudnia 2018 roku Dominika Bułgajewska 2019-01-10 10:18:12
Protokół Nr 7/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 19 grudnia 2018 roku Dominika Bułgajewska 2019-01-10 10:17:23
Protokół Nr 6/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 17 grudnia 2018 roku Dominika Bułgajewska 2019-01-10 10:16:45
Andrzej Marian Potyra Marek Sobiegraj 2019-01-10 10:00:07
Andrzej Królikowski - dokument usunięty Marek Sobiegraj 2019-01-10 09:55:40
Andrzej Królikowski - dokument usunięty Marek Sobiegraj 2019-01-10 09:55:18
Andrzej Królikowski Marek Sobiegraj 2019-01-10 09:54:10
Andrzej Piotr Rudnicki Marek Sobiegraj 2019-01-10 09:48:35
Nr 2 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Marek Sobiegraj 2019-01-10 09:40:10
Nr 1 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu Marek Sobiegraj 2019-01-10 09:38:55
2019 rok Marek Sobiegraj 2019-01-10 09:37:32
Protokół Nr 5/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 17 grudnia 2018 roku Dominika Bułgajewska 2019-01-10 09:14:46
Nr 69 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Marek Sobiegraj 2019-01-10 08:48:01
Nr 68 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Marek Sobiegraj 2019-01-10 08:23:05
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Myśliborskim Róża Werocy 2019-01-09 14:19:53
Rzeczy znalezione Róża Werocy 2019-01-09 10:53:50
Wykaz stacji kontroli pojazdów Krzysztof Miśkiewicz 2019-01-08 08:08:56
Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2019 Marta Wojciechowska 2019-01-04 13:49:42
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego oraz Regionalnej Placówki Opiekuńczo- Terapeutycznej w Dębnie na rok 2019 Marta Wojciechowska 2019-01-04 13:49:14
Remont pomieszczeń piwnicy w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie Marta Wojciechowska 2019-01-04 11:54:59
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Myśliborskim Róża Werocy 2019-01-03 14:56:14
Oświadczenia - dokument usunięty Róża Werocy 2019-01-03 14:36:57
Lokalizacja i harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Myśliborskiego - dokument usunięty Róża Werocy 2019-01-03 14:36:14
Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej - dokument usunięty Róża Werocy 2019-01-03 14:36:12
Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposób wykazania uprawnienia - dokument usunięty Róża Werocy 2019-01-03 14:36:09
Informacje na temat darmowej pomocy prawnej w Powiecie Myśliborskim - dokument usunięty Róża Werocy 2019-01-03 14:36:08
Przygotowanie posiłków dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy w przedziale wiekowym 11 ? 18 lat Marta Wojciechowska 2019-01-03 12:15:20
Przygotowanie posiłków dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy w przedziale wiekowym 11 ? 18 lat Marta Wojciechowska 2019-01-03 12:12:49
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Marek Sobiegraj 2019-01-03 09:14:45
LVII sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 8 listopada 2018 roku Janina Sidor 2018-12-31 10:34:13
Uchwała Nr LVII/384/2018 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok Janina Sidor 2018-12-31 10:29:12
Uchwała Nr LVII/383/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027 Janina Sidor 2018-12-31 10:28:00
UCHWAŁA NR 7/38/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2018-12-31 10:13:25
UCHWAŁA NR 7/37/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej Dominika Bułgajewska 2018-12-31 10:12:43
UCHWAŁA NR 7/36/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2018-12-31 10:11:56
UCHWAŁA NR 7/35/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok Dominika Bułgajewska 2018-12-31 10:11:05
UCHWAŁA NR 7/34/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok Dominika Bułgajewska 2018-12-31 10:10:15
UCHWAŁA NR 5/33/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2019 Dominika Bułgajewska 2018-12-31 10:08:40
UCHWAŁA NR 5/32/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dominika Bułgajewska 2018-12-31 10:07:33
UCHWAŁA NR 5/31/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia zamawiającego oraz jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania Dominika Bułgajewska 2018-12-31 10:06:50