herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
XLVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 stycznia 2018 roku Janina Sidor 2018-01-22 10:52:53
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok Marek Sobiegraj 2018-01-22 10:17:27
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Myśliborski Marek Sobiegraj 2018-01-22 10:15:27
Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym Marek Sobiegraj 2018-01-22 10:13:02
Sprawozdanie z działalności Regionalnej Placówki Opiekuńczo- Terapeutycznej za rok 2017 Marek Sobiegraj 2018-01-22 10:12:22
Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu za rok 2017 Marek Sobiegraj 2018-01-22 10:10:45
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Marek Sobiegraj 2018-01-22 10:09:41
Marek Grzegorz Matyjasik - Naczelnik Wydziału Komunikacji Marek Sobiegraj 2018-01-22 09:18:56
Monika Agnieszka Jurgielewicz - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-01-22 09:12:26
Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu za okres od dnia 11 grudnia 2017 roku do dnia 10 stycznia 2018 roku Janina Sidor 2018-01-22 09:07:22
Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu za okres od dnia 11 grudnia 2017 roku do dnia 10 stycznia 2018 roku Janina Sidor 2018-01-22 09:07:03
Projekt uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok Janina Sidor 2018-01-22 09:03:54
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2018 rok Janina Sidor 2018-01-22 09:03:01
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa Janina Sidor 2018-01-22 09:01:02
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu Janina Sidor 2018-01-22 09:00:11
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu Janina Sidor 2018-01-22 08:59:26
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego Janina Sidor 2018-01-22 08:56:35
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok Janina Sidor 2018-01-22 08:54:44
Uchwała Rady Powiatu Nr XLVI/295/2017 w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2018 rok Janina Sidor 2018-01-22 08:51:32
2018 rok Janina Sidor 2018-01-22 08:49:59
2018 rok Janina Sidor 2018-01-22 08:49:46
Protokół Nr 224/2018 Dominika Bułgajewska 2018-01-22 08:25:09
Protokół Nr 223/2018 Dominika Bułgajewska 2018-01-22 08:23:36
?Modernizacji Energetycznej obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu w ramach realizacji projektu ?Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych? dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Marta Wojciechowska 2018-01-19 13:32:38
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków Marek Sobiegraj 2018-01-19 09:46:12
Starosta Myśliborski ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Edukacji Marek Sobiegraj 2018-01-19 09:44:53
Starosta Myśliborski ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Marek Sobiegraj 2018-01-19 09:43:35
INFORMACJA O WYNIKU NABORU przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-01-19 09:42:20
Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2018-01-17 12:29:13
Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2018-01-17 12:29:03
Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2018-01-17 12:28:57
Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2018-01-17 12:28:51
Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2018-01-17 12:28:45
Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2018-01-17 12:28:38
Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2018-01-17 12:28:28
Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2018-01-17 12:28:18
?Modernizacji Energetycznej obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu w ramach realizacji projektu ?Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych? dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Marta Wojciechowska 2018-01-16 16:31:56
?Modernizacji Energetycznej obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu w ramach realizacji projektu ?Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych? dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Marta Wojciechowska 2018-01-16 16:31:19
?Modernizacji Energetycznej obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu w ramach realizacji projektu ?Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych? dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Marta Wojciechowska 2018-01-16 16:31:03
?Modernizacji Energetycznej obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu w ramach realizacji projektu ?Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych? dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Marta Wojciechowska 2018-01-16 16:30:42