herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół Nr 230/2018 Dominika Bułgajewska 2018-04-04 14:54:53
Godziny pracy Marek Sobiegraj 2018-04-04 12:16:23
Starosta Myśliborski ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Marek Sobiegraj 2018-04-04 12:13:56
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-03-30 10:29:39
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-03-30 10:28:50
Rzeczy znalezione Róża Werocy 2018-03-30 08:37:36
UCHWAŁA NR 235/814/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatu Myśliborskiego Dominika Bułgajewska 2018-03-29 10:45:04
UCHWAŁA NR 235/813/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą "Konferencja Cmentarze zbrodni. Wyniki badań i ekshumacji ostatnich lat prowadzonych na dawnych i obecnych ziemiach Rzeczpospolitej" Dominika Bułgajewska 2018-03-29 10:44:07
UCHWAŁA NR 235/812/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wyznaczenia zamawiającego oraz jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania Dominika Bułgajewska 2018-03-29 10:42:50
UCHWAŁA NR 235/811/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok Dominika Bułgajewska 2018-03-29 10:40:31
Protokół Nr 235/2018 Dominika Bułgajewska 2018-03-29 10:38:56
Wykaz uprawnionych diagnostów Krzysztof Miśkiewicz 2018-03-29 10:06:12
Informaccja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Inspektora w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego Marek Sobiegraj 2018-03-28 14:55:45
Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Księgowego w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego Marek Sobiegraj 2018-03-28 14:52:58
Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-03-27 14:08:40
Aleksandra Zalewska - Wydział Komunikacji Marek Sobiegraj 2018-03-27 08:46:32
Magdalena Leszke-Zarzycka - Wydział Komunikacji Marek Sobiegraj 2018-03-27 08:45:21
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Marek Sobiegraj 2018-03-27 08:08:37
Stanowisko Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie utrzymania urządzeń melioracji wodnych. Marek Sobiegraj 2018-03-23 13:20:00
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro Marta Wojciechowska 2018-03-23 12:20:45
Obwieszczenia Starosty Myśliborskiego z dn. 21.03.2018 r. o wystąpieniu do Burmistrza MiG Myślibórz o opinię w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla planowanej budowy kolektora kanalizacyjnego na odcinku Myślibórz-Golenice (gm. Myślibórz) Marek Sobiegraj 2018-03-23 09:02:42
Obwieszczenia Starosty Myśliborskiego z dn. 21.03.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla planowanej budowy kolektora kanalizacyjnego na odcinku Myślibórz-Golenice (gm. Myślibórz) Marek Sobiegraj 2018-03-23 09:01:18
Obwieszczenia 2018 r. Marek Sobiegraj 2018-03-23 08:57:11
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-03-22 13:50:29
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-03-22 13:49:57
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-03-22 13:40:37
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro Marta Wojciechowska 2018-03-22 13:26:53
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-03-22 12:46:12
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-03-22 12:43:11
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-03-22 12:42:43
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-03-22 12:41:34
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-03-22 12:40:33
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-03-22 12:40:06
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-03-22 12:39:07
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-03-22 12:38:57
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-03-22 12:37:26
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-03-22 12:36:37
UCHWAŁA NR 234/810/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok Dominika Bułgajewska 2018-03-22 09:33:55
Protokół Nr 234/2018 Dominika Bułgajewska 2018-03-22 09:28:08
Rejestr aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Powiat Myśliborski Janina Sidor 2018-03-21 14:20:39