herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR 211/722/2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2017-11-09 10:56:36
Mieczysław Grzybkowski - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2017-11-08 19:38:58
Nr 52 w sprawie regulaminu funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2017-11-08 19:27:16
Nr 51 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2017-11-08 19:23:23
Sekretarz Powiatu Róża Werocy 2017-11-08 11:00:23
Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2017 r. Marek Sobiegraj 2017-11-08 07:39:02
UCHWAŁA NR 210/721/2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok Dominika Bułgajewska 2017-11-07 07:24:17
UCHWAŁA NR 209/720/2017 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach Dominika Bułgajewska 2017-11-07 07:23:06
UCHWAŁA NR 209/719/2017 w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2018 roku Dominika Bułgajewska 2017-11-07 07:22:06
UCHWAŁA NR 209/718/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Dominika Bułgajewska 2017-11-07 07:21:17
UCHWAŁA NR 209/717/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok Dominika Bułgajewska 2017-11-07 07:20:21
UCHWAŁA NR 209/716/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2017-11-07 07:18:54
Protokół Nr 210/2017 Dominika Bułgajewska 2017-11-07 07:07:35
Protokół Nr 209/2017 Dominika Bułgajewska 2017-11-07 07:05:54
Protokół Nr 208/2017 Dominika Bułgajewska 2017-11-07 07:04:49
UCHWAŁA NR XLV/284/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu Janina Sidor 2017-11-03 08:18:40
UCHWAŁA NR XLV/283/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Barlinek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale Janina Sidor 2017-11-03 08:17:25
UCHWAŁA NR XLV/282/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata Janina Sidor 2017-11-03 08:12:15
UCHWAŁA NR XLV/281/2017 w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu w Myśliborzu Janina Sidor 2017-11-03 08:10:31
UCHWAŁA NR XLV/280/2017 w sprawie wysokości obowiązujących w 2018 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu Janina Sidor 2017-11-03 08:07:38
UCHWAŁA NR XLV/279/2017 w sprawie wysokości obowiązujących w 2018 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego Janina Sidor 2017-11-03 08:03:42
UCHWAŁA NR XLV/278/2017 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" Janina Sidor 2017-11-03 08:00:21
UCHWAŁA NR XLV/277/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 Janina Sidor 2017-11-03 07:57:09
UCHWAŁA NR XLV/276/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 Janina Sidor 2017-11-03 07:49:43
UCHWAŁA NR XLV/275/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok Janina Sidor 2017-11-03 07:46:47
Rzeczy znalezione Róża Werocy 2017-10-31 14:08:00
UCHWAŁA NR 208/715/2017 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2017-10-31 12:21:47
UCHWAŁA NR 208/715/2017 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2017-10-31 12:21:34
UCHWAŁA NR 208/714/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach Dominika Bułgajewska 2017-10-31 12:13:16
UCHWAŁA NR 208/713/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2017-10-31 12:11:55
UCHWAŁA NR 208/712/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dominika Bułgajewska 2017-10-31 12:10:34
UCHWAŁA NR 208/711/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2017-10-31 12:09:45
UCHWAŁA NR 208/710/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości Powiatu Myśliborskiego Dominika Bułgajewska 2017-10-31 12:08:55
UCHWAŁA NR 208/709/2017 w sprawie ustanowienia regulaminu przeprowadzania licytacji pojazdów, które stały się własnością Powiatu Myśliborskiego na podstawie postanowień sądowych o ich przepadku Dominika Bułgajewska 2017-10-31 12:08:08
Protokół Nr 207/2017 Dominika Bułgajewska 2017-10-31 11:59:46
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 Marta Wojciechowska 2017-10-27 13:39:50
Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu w Myśliborzu (Barlinek, obr. nr 1, dz. 786/6, 786/7, 786/8) Marek Sobiegraj 2017-10-27 08:21:19
Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu w Myśliborzu (Barlinek, obr. nr 1, dz. 786/2, 786/3, 786/5) Marek Sobiegraj 2017-10-27 08:19:51
Nr 50 w sprawie zasad opracowywania i przekazywania pod obrady organów Powiatu Myśliborskiego projektów uchwał, materiałów i innych dokumentów Marek Sobiegraj 2017-10-26 21:18:23
OTWARTY KONKURS OFERT NA PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W ROKU 2018 Róża Werocy 2017-10-26 12:05:05