herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół Nr 14/2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa Dominika Bułgajewska 2018-06-15 10:31:00
Protokół Nr 13/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa Dominika Bułgajewska 2018-06-15 10:30:50
Protokół Nr 12/2015 z dnia 2 grudnia 2015 roku z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa Dominika Bułgajewska 2018-06-15 10:30:41
protokół Nr 19/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 maja 2016 roku Dominika Bułgajewska 2018-06-15 10:29:26
Protokół Nr 18/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 kwietnia 2016 roku Dominika Bułgajewska 2018-06-15 10:29:03
Protokół Nr 17/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2016 roku Dominika Bułgajewska 2018-06-15 10:28:36
Protokół Nr 16/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 marca 2016 roku Dominika Bułgajewska 2018-06-15 10:28:07
Protokół Nr 29/2017 z posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniach 4 grudnia 2017 roku i 14 grudnia 2017 roku 2017 roku Dominika Bułgajewska 2018-06-15 10:26:07
Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Sekretarza Powiatu w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-06-14 16:22:47
Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-06-14 16:20:42
Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Inspektora w Wydziale Organizacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-06-14 16:16:59
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie Programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie Marek Sobiegraj 2018-06-14 16:12:52
Informacja o wyniku postępowania - unieważnienie Marek Sobiegraj 2018-06-14 16:07:15
Księga Jakości Marek Sobiegraj 2018-06-14 16:01:26
Doposażenie pracowni dla zawodów w ramach utworzonego Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego Marta Wojciechowska 2018-06-13 23:03:44
Doposażenie pracowni dla zawodów w ramach utworzonego Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego Marta Wojciechowska 2018-06-13 23:02:21
Doposażenie pracowni dla zawodów w ramach utworzonego Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego Marta Wojciechowska 2018-06-13 23:02:04
Doposażenie pracowni dla zawodów w ramach utworzonego Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego Marta Wojciechowska 2018-06-13 23:01:48
Doposażenie pracowni dla zawodów w ramach utworzonego Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego Marta Wojciechowska 2018-06-13 23:01:31
Ocena bezpieczeństwa Sanitarnego szkół i placówek na terenie powiatu myśliborskiego. Marek Sobiegraj 2018-06-13 15:46:13
Informacja z działalności PUP w 2017 roku Marek Sobiegraj 2018-06-13 15:45:21
Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu myśliborskiego za 2017 rok Marek Sobiegraj 2018-06-13 15:44:50
Informacja z działalności PUP w 2017 roku Marek Sobiegraj 2018-06-13 15:39:33
Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczacego Rady Powtu w okresie międzysesyjnym Marek Sobiegraj 2018-06-13 15:38:19
Sprawozdanie z działaności Domu Wczasów Dziecięcych w Myśłiborzu za 2017 rok Marek Sobiegraj 2018-06-13 15:37:42
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Janina Sidor 2018-06-13 09:37:12
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu Janina Sidor 2018-06-13 09:35:24
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu Janina Sidor 2018-06-13 09:34:53
projekt uchwąły w spraiwe ustalenia trybu udzielania dotacji dla szkół i placówek prowadoznych na terenie Powiatu Myśłiborskiego przez inne niz jednostki samorządu terutorialnego osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Janina Sidor 2018-06-13 09:31:37
projekt uchwały w sprawie utworzenia zespołu pod nazwą Zespół Szkół i placówek Oświatowych im. S.Dariusa i S.Girenasa w Myśliborzu Janina Sidor 2018-06-13 09:17:55
projekt uchwały w spraiwe uchylenia uchwąły dotyczacej utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Myśliborzu Janina Sidor 2018-06-13 09:14:17
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Gminie Myślibórz z przeznaczeniem na pomoc finansową na modernizację boiska bocznego stadionu w Myśliborzu Janina Sidor 2018-06-13 09:10:47
projekt uchwały w sprawie zmiany budzetu Powiatu Myśliborksiego na 2018 rok Janina Sidor 2018-06-13 09:06:16
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie WPF na lata 2018-2027 Janina Sidor 2018-06-13 09:04:29
projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarzadu Powiatu w Myśliborzu za 2017 rok Janina Sidor 2018-06-13 09:03:01
Doposażenie pracowni dla zawodów w ramach utworzonego Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego Marta Wojciechowska 2018-06-12 14:50:42
Doposażenie pracowni dla zawodów w ramach utworzonego Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego Marta Wojciechowska 2018-06-12 14:50:35
Doposażenie pracowni dla zawodów w ramach utworzonego Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego Marta Wojciechowska 2018-06-12 14:50:20
Doposażenie pracowni dla zawodów w ramach utworzonego Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego Marta Wojciechowska 2018-06-12 14:50:13
Doposażenie pracowni dla zawodów w ramach utworzonego Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego Marta Wojciechowska 2018-06-12 14:50:04