herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2004-04-23 15:02:43
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2004-04-23 15:02:26
Zespół Szkół w Smolnicy - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2004-04-23 15:02:09
Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2004-04-23 14:00:07
rok 2004 Marek Dmytruszewski 2004-04-23 13:48:14
Sprawozdanie z posiedzeń Zarządu - 2004 r. Marek Dmytruszewski 2004-04-23 13:47:55
Wyniki kontroli Marek Dmytruszewski 2004-04-23 13:45:22
Zatwierdzanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na drodze Marek Dmytruszewski 2004-04-23 11:34:25
Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego Marek Dmytruszewski 2004-04-23 11:33:40
Wydanie zezwolenia na imprezę powodującą szczególne utrudnienie w ruchu Marek Dmytruszewski 2004-04-23 11:13:25
ZARZĄDZANIE RUCHEM NA DROGACH Marek Dmytruszewski 2004-04-23 11:12:56
Wydanie zezwolenia na przeprowadzanie badań technicznych pojazdów - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2004-04-23 11:09:41
Wydanie uprawnień dla diagnostów - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2004-04-23 11:09:02
STACJE DIAGNOSTYCZNE Marek Dmytruszewski 2004-04-23 11:08:43
Biuro ds. Kontroli Marek Dmytruszewski 2004-04-23 10:30:54
Wydanie zezwolenia na regularny przewóz osób Marek Dmytruszewski 2004-04-22 16:53:16
Wydanie zaświadczenia na przewóz drogowy na potrzeby własne Marek Dmytruszewski 2004-04-22 16:52:42
Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego Marek Dmytruszewski 2004-04-22 16:51:30
Wydanie licencji na krajowy przewóz rzeczy Marek Dmytruszewski 2004-04-22 16:50:56
Wydanie licencji na krajowy przewóz osób Marek Dmytruszewski 2004-04-22 16:50:06
- dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2004-04-22 16:49:09
KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY OSÓB I RZECZY Marek Dmytruszewski 2004-04-22 16:49:05
Zmiana imion i nazwisk - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2004-04-22 15:25:57
Zmiana imion i nazwisk - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2004-04-22 15:15:45
Nr 11 w sprawie ustalenia opłat za usługi noclegowe w Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2004 Marek Dmytruszewski 2004-04-21 12:17:06
Nr 11 w sprawie ustalenia opłat za usługi noclegowe w Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2004 - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2004-04-21 09:44:00
Pozwolenie wodnoprawne Marek Dmytruszewski 2004-04-20 12:00:30
Formularz wniosku Marek Dmytruszewski 2004-04-19 11:00:31
Formularz wniosku - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2004-04-19 11:00:00
Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Barlinku ul. Leśna nr 10 Marek Dmytruszewski 2004-04-19 10:08:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2004 roku. Marek Dmytruszewski 2004-04-14 15:21:48
Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Marek Dmytruszewski 2004-04-14 11:55:58
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2004-04-14 11:55:29
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2004-04-14 11:42:39
Wpis do ewidencji uczniowskiego klubu sportowego oraz stowarzyszeń kultury fizycznej Marek Dmytruszewski 2004-04-14 11:41:58
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Marek Dmytruszewski 2004-04-14 11:41:21
Wpis do ewidencji uczniowskiego klubu sportowego oraz stowarzyszeń kultury fizycznej - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2004-04-14 10:39:38
Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego oraz Policealnego Studium Zawodowego w Myśliborzu ul. Strzelecka nr 51 Marek Dmytruszewski 2004-04-14 09:26:10
Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie utworzenia Technikum Hotelarskiego oraz Liceum Ogólnokształcącego w Smolnicy Marek Dmytruszewski 2004-04-14 09:25:42
Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Myśliborzu ul. Za Bramką nr 8 Marek Dmytruszewski 2004-04-14 09:25:17