herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-22 16:09:22
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Dębnie - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-22 16:02:25
Międzyszkolny Ośrodek Sportu „Szkuner” w Myśliborzu - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-22 16:01:54
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Barlinku - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-22 16:01:33
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-22 16:00:30
Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-22 16:00:08
Bursa Szkolna w Myśliborzu - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-22 15:59:39
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-22 15:59:10
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myśliborzu Marek Dmytruszewski 2003-05-22 15:58:45
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu Marek Dmytruszewski 2003-05-22 15:58:17
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-22 15:57:44
Komenda Powiatowa Policji w Myśliborzu - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-22 15:57:11
Jednostki organizacyjne Marek Dmytruszewski 2003-05-22 15:56:46
Powiatowe służby, inspekcje i straże Marek Dmytruszewski 2003-05-22 15:56:30
Jednostki organizacyjne - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-21 21:55:48
Zarząd Powiatu w Myśliborzu Marek Dmytruszewski 2003-05-20 20:36:44
Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-20 14:32:40
Wydział Finansowy - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-20 14:32:26
Wydział Komunikacji i Dróg - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-20 14:32:09
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-20 14:31:54
Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-20 14:31:40
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-20 14:31:25
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-20 14:31:11
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-20 14:30:56
Wydział Zarządzania Kryzysowego - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-20 14:30:40
Referat ds. kontroli - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-20 14:30:25
Zespół Radców Prawnych - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-20 14:29:13
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-20 14:28:57
Powiatowy Rzecznik Konsumentów - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-20 14:28:39
Uchwała Nr IV/19/2002 w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2003 rok. Marek Dmytruszewski 2003-05-20 12:54:02
UCHWAŁA NR IV/18/2002 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002 Marek Dmytruszewski 2003-05-20 12:52:06
Uchwała Nr IV/17/2002 w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej Marek Dmytruszewski 2003-05-20 12:49:47
Uchwała Nr IV/ 16/ 2002 w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003. Marek Dmytruszewski 2003-05-20 12:47:25
Uchwała Nr IV/ 15/ 2002 w sprawie zmiany przyjętej na 2002 r. uchwały budżetowej Rady Powiatu Myśliborskieg... Marek Dmytruszewski 2003-05-20 12:30:29
Uchwała Nr IV/14/2002 w sprawie: wykonywania obsługi bankowej budżetu Powiatu. Marek Dmytruszewski 2003-05-20 12:22:47
Uchwała Nr IV/13/2002 w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok Marek Dmytruszewski 2003-05-20 12:17:12
Sesja Rady Powiatu Nr IV Marek Dmytruszewski 2003-05-20 11:59:50
Uchwały Rady Powiatu 2002 rok Marek Dmytruszewski 2003-05-20 01:46:31
Uchwały Rady Powiatu 2003 rok Marek Dmytruszewski 2003-05-20 01:45:39
Uchwała Nr II/9/2002 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Myśliborzu Marek Dmytruszewski 2003-05-19 15:42:01