herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wymiana dowodu rejestracyjnego Marek Dmytruszewski 2005-11-07 12:09:57
Wydanie wtórnika pozwolenia czasowego Marek Dmytruszewski 2005-11-07 11:31:53
Wydanie wtórnika nalepki legalizacyjnej i nalepki na tablice tymczasowe Marek Dmytruszewski 2005-11-07 11:30:29
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej Marek Dmytruszewski 2005-11-07 11:29:35
Wydanie karty pojazdu Marek Dmytruszewski 2005-11-07 11:28:24
Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego Marek Dmytruszewski 2005-11-07 11:27:27
Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję Marek Dmytruszewski 2005-11-07 11:26:35
Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych z powodu zniszczenia Marek Dmytruszewski 2005-11-07 11:25:12
Wycofanie czasowe pojazdu z ruchu Marek Dmytruszewski 2005-11-07 11:23:56
Rejestracja pojazdu zakupionego w kraju Marek Dmytruszewski 2005-11-07 11:20:04
Rejestracja pojazdu zabytkowego Marek Dmytruszewski 2005-11-07 11:19:16
Rejestracja Pojazdu unikatowego Marek Dmytruszewski 2005-11-07 11:16:44
Rejestracja pojazdu marki SAM Marek Dmytruszewski 2005-11-07 11:16:11
Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek Marek Dmytruszewski 2005-11-07 11:15:45
Przedłużenie pozwolenia czasowego Marek Dmytruszewski 2005-11-07 11:14:46
Pierwsza rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2005-11-07 11:12:43
Przetarg nieograniczony na dostawę tablic rejestracyjnych Marek Dmytruszewski 2005-11-03 15:02:03
Sesja Rady Powiatu Nr XXXV>Uchwała Nr XXXV/256/05 - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2005-11-03 11:46:01
UCHWAŁA NR 123/225/2005 Marek Dmytruszewski 2005-11-03 11:32:38
UCHWAŁA NR 123/224/2005 Marek Dmytruszewski 2005-11-03 11:31:54
UCHWAŁA NR 122/223/2005 Marek Dmytruszewski 2005-11-03 11:11:29
UCHWAŁA NR 122/222/2005 Marek Dmytruszewski 2005-11-03 11:10:31
UCHWAŁA NR 122/221/2005 Marek Dmytruszewski 2005-11-03 11:09:44
UCHWAŁA NR 122/220/2005 Marek Dmytruszewski 2005-11-03 11:09:09
Posiedzenie Zarządu z dnia 26 października 2005 roku Marek Dmytruszewski 2005-11-03 11:08:53
Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych Marek Dmytruszewski 2005-11-02 15:34:02
Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznej w Myśliborzu Marek Dmytruszewski 2005-10-28 08:59:21
Powiatowy Zarząd Dróg w Myśliborzu Marek Dmytruszewski 2005-10-28 08:57:20
Dom Dziecka w Dębnie Marek Dmytruszewski 2005-10-28 08:56:45
Nr 26 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marek Dmytruszewski 2005-10-26 11:20:16
Nr 25 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marek Dmytruszewski 2005-10-26 11:20:01
UCHWAŁA NR 121/219/2005 Marek Dmytruszewski 2005-10-21 10:00:49
Nr 24 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Dmytruszewski 2005-10-19 11:36:41
Nr 23 w sprawie wprowadzenia „Systemu zatrudniania pracowników w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Dmytruszewski 2005-10-19 11:36:03
październik Marek Dmytruszewski 2005-10-19 11:35:32
Sprawozdanie z odbytych posiedzeń Zarządu Powiatu Myśliborskiego od 28 września do 13 pazdziernika 2005 roku Marek Dmytruszewski 2005-10-17 14:12:45
UCHWAŁA NR 121/218/2005 Marek Dmytruszewski 2005-10-17 14:12:11
Posiedzenie Zarządu z dnia 13 października 2005 roku Marek Dmytruszewski 2005-10-17 14:11:53
Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2005 Marek Dmytruszewski 2005-10-17 09:55:27
Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu Marek Dmytruszewski 2005-10-17 09:54:36