herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nr 2 w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt Staroswta Powiatowego w Myśliborzu Marek Dmytruszewski 2005-01-19 15:14:08
Uchwała Nr XXVII/197/05 - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2005-01-17 11:15:09
Uchwała Nr XXVII/196/05 - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2005-01-17 11:14:34
Uchwała Nr XXVII/195/05 - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2005-01-17 11:13:21
Uchwała Nr XXVII/194/05 - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2005-01-17 11:12:38
Uchwała Nr XXVII/193/05 - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2005-01-17 11:12:06
Uchwała Nr XXVII/192/05 - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2005-01-17 11:10:05
Uchwała Nr XXVII/191/05 - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2005-01-17 11:09:10
Sesja Rady Powiatu Nr XXVII - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2005-01-17 11:08:04
Uchwała Nr XXVII/190/05 - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2005-01-17 10:58:42
Uchwała Nr XXVII/190/05 - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2005-01-13 15:25:31
Uchwały Rady Powiatu 2005 Marek Dmytruszewski 2005-01-13 15:25:22
SPRAWOZDANIE Starosty Myśliborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2004 rok Marek Dmytruszewski 2005-01-13 15:22:10
Inne informacje Marek Dmytruszewski 2005-01-13 15:21:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie na wniosek Nadleśnictwa Barlinek, ul. Tunelowa 56a, 74-320 Barlinek, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wody w ramach Marek Dmytruszewski 2005-01-12 09:49:56
Wydanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu Marek Dmytruszewski 2005-01-12 09:46:38
Nr 1 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Marek Dmytruszewski 2005-01-11 13:30:38
luty Marek Dmytruszewski 2005-01-11 13:30:09
styczeń Marek Dmytruszewski 2005-01-11 13:30:00
2005 rok Marek Dmytruszewski 2005-01-11 13:29:50
Uchwała Nr XXV/180/04 Marek Dmytruszewski 2005-01-11 13:29:01
Pierwsza rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2005-01-11 13:24:55
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2005-01-11 13:19:17
Sprawozdanie z odbytych posiedzeń Zarządu Powiatu Myśliborskiego od 29 grudnia 2004 do 10 stycznia 2005 roku Marek Dmytruszewski 2005-01-11 13:13:38
Wydział Komunikacji i Dróg - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2005-01-11 08:55:48
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, gdzie przedmiotem zamówienia jest dostawa oryginalnych tuszy i tonerów (czarnych i kolorowych) Marek Dmytruszewski 2005-01-10 15:01:23
Obwieszczenie o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę;Modernizacja stacji bazowej telefonii komórkowej Myślibórz nr F1-4520-PWGO1 na dz. nr 90 obr. III Myślibórz na następującej Marek Dmytruszewski 2005-01-10 13:58:38
Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego Marek Dmytruszewski 2005-01-07 16:01:58
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę tablic rejestracyjnych (aluminiowych, foliowanych) do Wydziału Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Dmytruszewski 2005-01-07 16:01:18
Przetargi 2005 r. Marek Dmytruszewski 2005-01-07 16:01:03
Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich Marek Dmytruszewski 2005-01-07 16:00:26
Wymiana dowodu rejestracyjnego - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2005-01-07 15:57:33
Wydanie tablicy rejestracyjnej z powodu zniszczenia Marek Dmytruszewski 2005-01-07 14:06:04
Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2005-01-07 13:56:35
Wydanie tablicy rejestracyjnej z powodu zniszczenia - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2005-01-07 13:53:54
Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005 Marek Dmytruszewski 2005-01-06 11:56:52
Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego” Marek Dmytruszewski 2005-01-06 08:36:31
Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na budowę hali wyrobów drzewnych i hali ( magazynu ) granulatu drzewnego wraz z infrastrukturą techniczną, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 200/23, 74-320 Ba Marek Dmytruszewski 2005-01-05 13:38:33
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Marek Dmytruszewski 2005-01-05 10:52:47
Uchwała Nr XXVI/189/04 Marek Dmytruszewski 2004-12-31 10:11:30