herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
22. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku. - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-23 13:56:44
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Myśliborzu Marek Dmytruszewski 2003-05-23 13:49:51
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-23 13:48:53
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w BARLINKU Marek Dmytruszewski 2003-05-23 13:47:29
Powiatowy Inspektorat Weterynarii Marek Dmytruszewski 2003-05-23 13:46:14
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W MYŚLIBORZU - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-23 13:45:04
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-23 13:43:33
Międzyszkolny Ośrodek Sportu „Szkuner” Marek Dmytruszewski 2003-05-23 13:41:40
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu Marek Dmytruszewski 2003-05-23 13:40:08
KOMENDA POWIATOWA POLICJI Marek Dmytruszewski 2003-05-23 13:39:04
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH Marek Dmytruszewski 2003-05-23 13:37:45
DOM DZIECKA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ W DĘBNIE - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-23 13:35:55
Dom Dziecka Marek Dmytruszewski 2003-05-23 13:34:21
Sesja Rady Miejskiej Nr VI Marek Dmytruszewski 2003-05-22 16:41:29
Uchwała Nr V/26/2003 w sprawie uchwalenia planów pracy Stałych Komisji. Marek Dmytruszewski 2003-05-22 16:27:59
UCHWAŁA Nr V/25/03 w sprawie ustanowienia limitu kilometrów dla Przewodniczącego Zarządu Marek Dmytruszewski 2003-05-22 16:27:17
UCHWAŁA NR V/24/2003 w sprawie określenia wysokości i zasad wypłacania kosztów przejazdów służbowych Przewodniczącemu Rady Powiatu Myśliborskiego. Marek Dmytruszewski 2003-05-22 16:26:26
UCHWAŁA NR V/23/03 w sprawie przekształcenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Dębnie Marek Dmytruszewski 2003-05-22 16:25:38
UCHWAŁA Nr V/22/03 w sprawie delegowania przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Marek Dmytruszewski 2003-05-22 16:24:58
UCHWAŁA Nr V/21/03 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów Marek Dmytruszewski 2003-05-22 16:24:12
UCHWAŁA Nr V/20/03 w sprawie powierzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej Marek Dmytruszewski 2003-05-22 16:23:19
Sesja Rady Powiatu Nr V Marek Dmytruszewski 2003-05-22 16:22:35
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-22 16:16:00
Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-22 16:15:38
Dom Dziecka w Barlinku - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-22 16:15:20
Dom Dziecka w Dębnie - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-22 16:15:03
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Myśliborzu - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-22 16:14:40
Powiatowy Zarząd Dróg w Myśliborzu - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-22 16:14:18
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku Marek Dmytruszewski 2003-05-22 16:13:56
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-22 16:13:38
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-22 16:13:20
Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu Marek Dmytruszewski 2003-05-22 16:13:00
Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy Marek Dmytruszewski 2003-05-22 16:12:41
Zespół Szkół w Smolnicy - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-22 16:12:06
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Myśliborzu - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-22 16:11:54
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Myśliborzu - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-22 16:11:24
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie Marek Dmytruszewski 2003-05-22 16:11:13
Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-22 16:10:53
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach Marek Dmytruszewski 2003-05-22 16:10:35
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-22 16:10:08