herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rejesr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów Marek Dmytruszewski 2005-02-17 11:24:34
Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców Marek Dmytruszewski 2005-02-17 11:23:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów Marek Dmytruszewski 2005-02-17 11:21:16
Protokół Nr XXVI Marek Dmytruszewski 2005-02-17 11:20:10
UCHWAŁA NR 97/170/2005 Marek Dmytruszewski 2005-02-17 11:19:33
UCHWAŁA NR 97/169/2005 Marek Dmytruszewski 2005-02-17 11:19:17
Koncesja na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych, na powierzchni nie przekraczającej 2ha i o przewidywanym rocznym wydobyciu 20 tys.m3 Marek Dmytruszewski 2005-02-15 15:51:43
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Zagospodarowanie placów zabaw w gminie Kalisz Pomorski” Marek Dmytruszewski 2005-02-15 14:39:14
Sprawozdanie z odbytych posiedzeń Zarządu Powiatu Myśliborskiego od 19 stycznia 2005 do 8 lutego 2005 roku Marek Dmytruszewski 2005-02-15 14:37:21
Uchwała XXVI-184-04 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok Marek Dmytruszewski 2005-02-15 14:36:10
Budżet 2005 r. Marek Dmytruszewski 2005-02-15 14:35:55
Nr 4 w sprawie ochrony danych osobowych Marek Dmytruszewski 2005-02-14 15:45:14
Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2005 rok Marek Dmytruszewski 2005-02-14 14:21:43
Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok Marek Dmytruszewski 2005-02-14 14:21:20
Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku Marek Dmytruszewski 2005-02-14 14:21:02
Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2005-02-14 14:20:17
Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu Marek Dmytruszewski 2005-02-14 14:19:52
UCHWAŁA NR 97/168/2005 Marek Dmytruszewski 2005-02-14 10:41:41
UCHWAŁA NR 97/167/2005 Marek Dmytruszewski 2005-02-14 10:41:29
UCHWAŁA NR 97/166/2005 Marek Dmytruszewski 2005-02-14 10:41:13
Posiedzenie Zarządu z dnia 8 lutego 2005 roku Marek Dmytruszewski 2005-02-14 10:40:48
UCHWAŁA NR 97/165/2005 Marek Dmytruszewski 2005-02-14 10:39:24
Uchwały budżetowe Marek Dmytruszewski 2005-02-10 15:23:25
Budżety Powiatu Marek Dmytruszewski 2005-02-10 15:23:08
1 - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2005-02-10 15:07:48
Nr 3 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domach Dziecka w Barlinku i Dębnie w 2005 roku Marek Dmytruszewski 2005-02-08 14:53:10
Wykaz stowarzyszeń z terenu Powiatu myśliborskiego - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2005-02-01 15:18:30
Mienie Powiatu Marek Dmytruszewski 2005-01-31 12:13:05
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na dostawę tablic rejestracyjnych (aluminiowych, foliowanych) do Wydziału Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Dmytruszewski 2005-01-31 12:10:17
Wykaz stowarzyszeń z terenu Powiatu myśliborskiego - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2005-01-27 11:28:59
Nr 3 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domach Dziecka w Barlinku i Dębnie w 2005 roku - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2005-01-26 15:26:34
Obwieszczenie o POBORZE W 2005 ROKU W POWIECIE MYŚLIBORSKIM Marek Dmytruszewski 2005-01-26 15:24:19
Dotacja z budżetu państwa DLA właścicieli lub użytkowników wieczystych gruntów na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów przewidzianych do zalesienia w miejscowym planie zagospoda Marek Dmytruszewski 2005-01-26 12:54:37
Koncesja na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych, na powierzchni nie przekraczającej 2ha i o przewidywanym rocznym wydobyciu 10 tys.m3 - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2005-01-26 12:53:52
Zatwierdzanie projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji Marek Dmytruszewski 2005-01-26 12:53:03
Wydawanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów z terenów gminnych Marek Dmytruszewski 2005-01-26 12:49:05
Rejestracja sprzętu pływającego Marek Dmytruszewski 2005-01-26 12:47:17
Karta łowiectwa podwodnego Marek Dmytruszewski 2005-01-26 12:46:19
Karta wędkarska Marek Dmytruszewski 2005-01-26 12:45:16
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2005-01-26 12:44:13