herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Posiedzenie Zarządu z dnia 24 listopada 2005 roku Marek Dmytruszewski 2005-12-05 10:16:17
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNAW MYŚLIBORZU Marek Dmytruszewski 2005-11-29 14:24:11
Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu Myśliborskiego w skład komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw Marek Dmytruszewski 2005-11-28 16:18:34
Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie poręczenia ugody Marek Dmytruszewski 2005-11-28 16:14:01
Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu oraz w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok Marek Dmytruszewski 2005-11-28 16:12:30
Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok Marek Dmytruszewski 2005-11-28 16:09:31
Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wykonywania obsługi bankowej budżetu Powiatu Marek Dmytruszewski 2005-11-28 16:08:54
Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Myśliborskiego na sztandarze Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu Marek Dmytruszewski 2005-11-28 16:08:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku Marek Dmytruszewski 2005-11-28 16:07:49
Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości od Gminy Boleszkowice Marek Dmytruszewski 2005-11-28 15:49:52
Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego PublicznegoZakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie Marek Dmytruszewski 2005-11-28 12:39:51
Ogłoszenie o przetargu na remont dachu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 przy ul. Strzeleckiej 51 w Myśliborzu Marek Dmytruszewski 2005-11-24 14:44:37
Lista kandydatów Marek Dmytruszewski 2005-11-23 09:38:34
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego Marek Dmytruszewski 2005-11-22 14:39:04
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego Marek Dmytruszewski 2005-11-18 15:41:21
Nr 30 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej Marek Dmytruszewski 2005-11-18 08:52:06
Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok Marek Dmytruszewski 2005-11-16 14:39:18
Uchwała Nr XXXVI/270/05 Marek Dmytruszewski 2005-11-16 09:02:25
Uchwała Nr XXXVI/269/05 Marek Dmytruszewski 2005-11-16 09:02:10
Uchwała Nr XXXVI/268/05 Marek Dmytruszewski 2005-11-16 09:01:47
Uchwała Nr XXXVI/267/05 Marek Dmytruszewski 2005-11-16 09:00:53
Uchwała Nr XXXVI/266/05 Marek Dmytruszewski 2005-11-16 09:00:37
Uchwała Nr XXXVI/265/05 Marek Dmytruszewski 2005-11-16 09:00:19
Uchwała Nr XXXVI/264/05 Marek Dmytruszewski 2005-11-16 09:00:00
Uchwała Nr XXXVI/263/05 Marek Dmytruszewski 2005-11-16 08:59:13
Uchwała Nr XXXVI/262/05 Marek Dmytruszewski 2005-11-16 08:58:56
Uchwała Nr XXXVI/261/05 Marek Dmytruszewski 2005-11-16 08:52:37
Sesja Rady Powiatu XXXVI Marek Dmytruszewski 2005-11-16 08:52:29
UCHWAŁA NR 124/229/2005 Marek Dmytruszewski 2005-11-15 15:14:50
UCHWAŁA NR 124/228/2005 Marek Dmytruszewski 2005-11-15 15:09:14
UCHWAŁA NR 124/227/2005 Marek Dmytruszewski 2005-11-15 15:07:41
Posiedzenie Zarządu z dnia 09 listopada 2005 roku Marek Dmytruszewski 2005-11-15 15:07:22
UCHWAŁA NR 123/226/2005 Marek Dmytruszewski 2005-11-15 15:06:55
Obwieszczenie o decyzji pozwolenia na budowę znak: AAB.TB.7351-335/2005 nr 454/2005 z dnia 21-10-2005r Marek Dmytruszewski 2005-11-10 13:51:05
Obwieszczenie o zamieszczeniu wiosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, obejmujący rozbudowę i przebudowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA nr 42039, zlokalizowanej w miejscowości Ró Marek Dmytruszewski 2005-11-09 11:35:07
Uchwała Nr XXXV/260/05 Marek Dmytruszewski 2005-11-09 09:42:06
Uchwała Nr XXXV/259/05 Marek Dmytruszewski 2005-11-09 09:41:05
Uchwała Nr XXXV/258/05 Marek Dmytruszewski 2005-11-09 09:40:28
Uchwała Nr XXXV/257/05 Marek Dmytruszewski 2005-11-09 09:39:52
Uchwała Nr XXXV/256/05 Marek Dmytruszewski 2005-11-09 09:38:54