herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja Rady Powiatu Nr VII Marek Dmytruszewski 2003-05-26 18:25:27
Zmiana imion i nazwisk, ustalenie ich pisowni lub brzmienia - Informacje ogólne Marek Dmytruszewski 2003-05-26 18:15:23
PROWADZENIE EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH Marek Dmytruszewski 2003-05-26 18:11:11
Zbiórki publiczne Marek Dmytruszewski 2003-05-26 18:06:36
Oświadczenie drugiego rodzica Marek Dmytruszewski 2003-05-26 16:16:58
Oświadczenie dziecka Marek Dmytruszewski 2003-05-26 16:16:32
Formularz wniosku Marek Dmytruszewski 2003-05-26 16:15:57
Ankieta Marek Dmytruszewski 2003-05-26 16:15:30
Zbiórki publiczne - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-26 16:11:57
Zbiórki publiczne - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-26 16:11:06
Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-26 16:10:11
Zespół Radców Prawnych Marek Dmytruszewski 2003-05-26 16:08:21
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Marek Dmytruszewski 2003-05-26 16:05:43
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, SPRAW OBRONNYCH Marek Dmytruszewski 2003-05-26 15:56:46
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-26 15:54:51
Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-26 15:42:47
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-26 15:34:33
Wydział Finansowy Marek Dmytruszewski 2003-05-26 15:28:54
Wydział Administracji Archtektoniczno–Budowlanej - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-26 15:27:22
Referat ds. kontroli - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-26 15:22:33
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Marek Dmytruszewski 2003-05-26 15:20:14
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Marek Dmytruszewski 2003-05-26 15:18:11
POWIATOWY URZĄD PRACY - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-23 14:44:36
Bursa Szkolna w Mysliborzu Marek Dmytruszewski 2003-05-23 14:42:32
UCHWAŁA NR VI / 35 / 03 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpit Marek Dmytruszewski 2003-05-23 14:32:24
UCHWAŁA NR VI/34/03 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji. Marek Dmytruszewski 2003-05-23 14:31:23
UCHWAŁA NR VI/33/03 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Marek Dmytruszewski 2003-05-23 14:30:43
UCHWAŁA NR VI/32/03 w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu Myśliborskiego w skład komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Samodzie Marek Dmytruszewski 2003-05-23 14:30:01
UCHWAŁA Nr VI/31/03 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok. Marek Dmytruszewski 2003-05-23 14:24:20
Uchwała Nr VI/30/03 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok. Marek Dmytruszewski 2003-05-23 14:15:32
UCHWAŁA Nr VI/29/03 w sprawie delegowania radnych do Komisji bezpieczeństwa i porządku Marek Dmytruszewski 2003-05-23 14:13:22
UCHWAŁA Nr VI/28/03 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli powiatu myśliborskiego w Związku Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego Marek Dmytruszewski 2003-05-23 14:12:47
UCHWAŁA Nr VI/27/03 w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Myśliborskiego Marek Dmytruszewski 2003-05-23 14:12:15
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu Marek Dmytruszewski 2003-05-23 14:10:31
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Myśliborzu - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-23 14:09:02
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-23 14:07:35
Nazwa szkoły : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-23 14:02:39
ZESPÓŁ SZKÓŁ W SMOLNICY - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-23 13:59:43
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-23 13:58:48
Szpital Barlinek Spółka z o.o. - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2003-05-23 13:57:19