herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie na wniosek Zakładu Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków Sp. z o.o. w Myśliborzu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ściekó Marek Dmytruszewski 2004-12-22 11:05:18
Uchwała Nr XXV/182/04 Marek Dmytruszewski 2004-12-21 15:23:42
Uchwała Nr XXV/181/04 Marek Dmytruszewski 2004-12-20 14:58:19
Uchwała Nr XXV/180/04 - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2004-12-20 14:56:26
Uchwała Nr XXV/179/04 Marek Dmytruszewski 2004-12-20 14:56:01
Uchwała Nr XXV/178/04 Marek Dmytruszewski 2004-12-20 14:55:37
Uchwała Nr XXV/177/04 - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2004-12-20 14:55:01
Sesja Rady Powiatu Nr XXV Marek Dmytruszewski 2004-12-20 14:54:33
Obwieszczenie o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM Nr BT 44 596 zlokalizowanej w miejscowości Namyślin, gm. Boleszkowice, na dzia Marek Dmytruszewski 2004-12-20 12:07:50
Ogłoszenieo wyniku postępowania przetargowego Marek Dmytruszewski 2004-12-16 15:02:02
Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok Marek Dmytruszewski 2004-12-15 11:48:57
Nr 33 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marek Dmytruszewski 2004-12-13 15:39:49
Obwieszczenie infarmujace, że zostało wszczęte postępowanie na wniosek Pana Roberta Bil – MYJNIA POJAZDÓW Marek Dmytruszewski 2004-12-13 11:15:49
Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przekazania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego Marek Dmytruszewski 2004-12-09 11:40:27
Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2004 Marek Dmytruszewski 2004-12-09 11:39:34
Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zrzeczenia się lokalu na rzecz Skarbu Państwa Marek Dmytruszewski 2004-12-09 11:38:47
Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie uchwalenia regulaminu i ustalenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek Marek Dmytruszewski 2004-12-09 11:36:15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na budowę dla inwestycji polegającej na:Stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM Nr BT- 43567 „BARLINEK” Marek Dmytruszewski 2004-12-06 13:14:31
Projekt BUDŻETU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO na 2005 rok Marek Dmytruszewski 2004-12-06 13:09:15
UCHWAŁA NR 86/151/2004 Marek Dmytruszewski 2004-12-06 12:45:54
UCHWAŁA NR 86/150/2004 Marek Dmytruszewski 2004-12-06 12:44:09
Posiedzenie Zarządu z dnia 18 listopada 2004 roku Marek Dmytruszewski 2004-12-06 12:43:12
Nr 32 w sprawie wykazu oprogramowania użytkowanego w Starostwie Powiatowymw Myśliborzu Marek Dmytruszewski 2004-12-02 15:32:44
Ogłoszenieo wyniku postępowania przetargowego - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2004-12-02 15:13:21
Nr 31 w sprawie wykazu oprogramowania użytkowanego w Starostwie Powiatowymw Myśliborzu - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2004-12-02 14:12:35
Nr 31 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marek Dmytruszewski 2004-12-02 13:02:04
Grudzień Marek Dmytruszewski 2004-12-02 12:59:42
Nr 30 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marek Dmytruszewski 2004-12-02 12:57:01
Ogłoszenie o przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu myśliborskiego Marek Dmytruszewski 2004-11-30 15:23:12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na budowę dla inwestycji polegającej na: budowie hali wyrobów drzewnych i hali magazynu granulatu drzewnego wraz z przyłączem mediów w miejscowości Barline Marek Dmytruszewski 2004-11-30 14:05:12
Ogłoszenie o przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu myśliborskiego. - dokument usunięty Marek Dmytruszewski 2004-11-25 11:15:50
Uchwała Nr XXIV/176/04 Marek Dmytruszewski 2004-11-23 13:11:30
Uchwała Nr XXIV/175/04 Marek Dmytruszewski 2004-11-23 13:11:16
Uchwała Nr XXIV/174/04 Marek Dmytruszewski 2004-11-23 13:10:56
Uchwała Nr XXIV/173/04 Marek Dmytruszewski 2004-11-23 13:10:40
Sesja Rady Powiatu Nr XXIV Marek Dmytruszewski 2004-11-23 13:10:00
Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków z terenu osiedla mieszkaniowego Nadleśnictwa Różańsko o RLM=144, do rowu melioracji szczegółowej R-1 ( Marek Dmytruszewski 2004-11-23 11:39:46
Komunikat w sprawie rzeczy znalezionych z dnia 08 listopada 2004r. Marek Dmytruszewski 2004-11-18 16:05:57
Komunikat w sprawie rzeczy znalezionych z dnia 18 listopada 2004r Marek Dmytruszewski 2004-11-18 14:30:16
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na opracowanie wektorowych map numerycznych Marek Dmytruszewski 2004-11-16 15:09:06