herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu oraz ustalenia przedmiotu ich działania Janina Sidor 2019-01-22 12:48:00
Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu Janina Sidor 2019-01-22 12:47:10
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2019 Marek Sobiegraj 2019-01-21 08:55:14
Starosta Myśliborski ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych, niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa (Gm. Myślibórz, obręb Kierzków, dz. 957, 958). Marek Sobiegraj 2019-01-21 08:37:42
Starosta Myśliborski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (Gm. Myślibórz, obręb Pniów, dz. 26) Marek Sobiegraj 2019-01-21 08:21:28
uchwała unieważniona - UCHWAŁA NR XLVIII/424/2014 w sprawie określenia rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania Janina Sidor 2019-01-18 12:21:27
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Myśliborskim Róża Werocy 2019-01-18 08:29:30
Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu V i VI Kadencji Rady Powiatu od dnia 20 września 2018 roku do dnia 8 stycznia 2019 roku Dominika Bułgajewska 2019-01-17 13:26:04
VI Kadencji Dominika Bułgajewska 2019-01-17 13:23:10
UCHWAŁA NR 11/46/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2019-01-17 13:22:52
UCHWAŁA NR 10/45/2019 z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2019-01-17 13:22:11
UCHWAŁA NR 10/44/2019 z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2019-01-17 13:20:52
UCHWAŁA NR 10/43/2019 z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dominika Bułgajewska 2019-01-17 13:19:59
UCHWAŁA NR 10/42/2019 z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2019-01-17 13:19:18
UCHWAŁA NR 10/41/2019 z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2019-01-17 13:18:25
Remont pomieszczeń piwnicy w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie Marta Wojciechowska 2019-01-17 10:50:29
Protokół Nr 11/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 14 stycznia 2019 roku Dominika Bułgajewska 2019-01-17 08:08:35
Protokół Nr 10/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 9 stycznia 2019 roku Dominika Bułgajewska 2019-01-17 08:08:01
Nr 4 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2019 rok obejmującego przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów oraz wykonujących krajowy transport drogowy Marek Sobiegraj 2019-01-16 15:31:24
Nr 3 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu Marek Sobiegraj 2019-01-16 15:26:44
Ryszard Paweł Patkowski - Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy Marek Sobiegraj 2019-01-16 15:24:43
Informacja o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Inspektor do spraw ochrony danych osobowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu Kamil Wiącek 2019-01-16 14:35:26
VI KADENCJI Dominika Bułgajewska 2019-01-16 08:05:50
Wykaz Komisji Dominika Bułgajewska 2019-01-16 08:05:13
Wykaz Komisji Dominika Bułgajewska 2019-01-16 08:05:06
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH BĘDĄCYCH POD NADZOREM STAROSTY MYŚLIBOSKIEGO Róża Werocy 2019-01-16 07:11:10
Obwieszczenie Starosty Mysliborskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy odcinka drogi gminnej, w ul. Matejki, w miejscowości Dębno. Marek Sobiegraj 2019-01-15 13:44:01
.. - dokument usunięty Marek Sobiegraj 2019-01-15 13:42:54
Obwieszczenia 2019 r. Marek Sobiegraj 2019-01-15 13:42:46
Protokół Nr 9/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 8 stycznia 2019 roku Dominika Bułgajewska 2019-01-15 08:46:34
UCHWAŁA NR 8/40/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok Dominika Bułgajewska 2019-01-15 08:44:29
UCHWAŁA NR 8/39/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2019-01-15 08:43:24
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Myśliborskim Róża Werocy 2019-01-14 15:28:47
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2019-01-14 13:26:27
Przygotowanie posiłków dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy w przedziale wiekowym 11 ? 18 lat Marta Wojciechowska 2019-01-11 13:47:38
Wykaz przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców na terenie Powiatu Myśliborskiego Krzysztof Miśkiewicz 2019-01-11 13:25:16
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2019-01-10 11:33:30
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2019-01-10 11:33:00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2019-01-10 10:50:06
Krzysztof Piotr Zaborski - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie Marek Sobiegraj 2019-01-10 10:45:17