herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Grzegorz Andrzej Florczak - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-01-29 09:44:38
2018 rok Marek Sobiegraj 2018-01-29 09:43:37
Nr 51 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-01-29 09:37:00
Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2018-01-26 12:40:18
protokół Nr 33/2017 z posiedzenia Komisji Janina Sidor 2018-01-25 08:03:22
protokół Nr 33/2017 z posiedzenia Komisji Janina Sidor 2018-01-25 08:03:12
Rejestr aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Powiat Myśliborski Janina Sidor 2018-01-25 07:44:35
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok-Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-01-24 14:10:54
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok-Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-01-24 14:10:29
Zakup i dostawa chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów higieniczno-sanitarnych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2018-01-24 14:06:00
Zakup i dostawa chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów higieniczno-sanitarnych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2018-01-24 13:58:20
Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2018-01-24 13:49:18
Zakup i dostawa chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów higieniczno-sanitarnych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2018-01-24 13:48:40
Zakup i dostawa chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów higieniczno-sanitarnych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2018-01-24 13:48:25
Zakup i dostawa chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów higieniczno-sanitarnych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2018-01-24 13:43:51
Wykaz przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców na terenie Powiatu Myśliborskiego Krzysztof Miśkiewicz 2018-01-24 08:23:31
Zakup i dostawa chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów higieniczno-sanitarnych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2018-01-23 14:14:50
Zakup i dostawa chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów higieniczno-sanitarnych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2018-01-23 14:11:46
Zakup i dostawa chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów higieniczno-sanitarnych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2018-01-23 14:11:32
Zakup i dostawa chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów higieniczno-sanitarnych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2018-01-23 14:11:16
Przeprowadzenie diagnozy IPD oraz wsparcia szkoleniowego Marta Wojciechowska 2018-01-23 09:09:44
Przeprowadzenie diagnozy IPD oraz wsparcia szkoleniowego Marta Wojciechowska 2018-01-23 09:09:30
Przeprowadzenie diagnozy IPD oraz wsparcia szkoleniowego Marta Wojciechowska 2018-01-23 09:09:22
Przeprowadzenie diagnozy IPD oraz wsparcia szkoleniowego Marta Wojciechowska 2018-01-23 09:09:15
Przeprowadzenie diagnozy IPD oraz wsparcia szkoleniowego - dokument usunięty Marta Wojciechowska 2018-01-23 09:07:23
Rejestr aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Powiat Myśliborski Janina Sidor 2018-01-22 14:44:31
Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2018-01-22 14:27:48
Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2018-01-22 14:27:45
Modernizacja zewnętrznej instalacji deszczowej i odwodnienie terenu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie Marta Wojciechowska 2018-01-22 14:27:15
Modernizacja zewnętrznej instalacji deszczowej i odwodnienie terenu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie Marta Wojciechowska 2018-01-22 14:27:13
Modernizacja zewnętrznej instalacji deszczowej i odwodnienie terenu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie Marta Wojciechowska 2018-01-22 14:26:23
Modernizacja zewnętrznej instalacji deszczowej i odwodnienie terenu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie Marta Wojciechowska 2018-01-22 14:26:14
?Modernizacji Energetycznej obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu w ramach realizacji projektu ?Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych? dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Marta Wojciechowska 2018-01-22 14:25:53
?Modernizacji Energetycznej obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu w ramach realizacji projektu ?Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych? dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Marta Wojciechowska 2018-01-22 14:25:29
Przeprowadzenie diagnozy IPD oraz wsparcia szkoleniowego - dokument usunięty Marta Wojciechowska 2018-01-22 11:03:15
Przeprowadzenie diagnozy IPD oraz wsparcia szkoleniowego - dokument usunięty Marta Wojciechowska 2018-01-22 11:03:13
Przeprowadzenie diagnozy IPD oraz wsparcia szkoleniowego - dokument usunięty Marta Wojciechowska 2018-01-22 11:03:07
Przeprowadzenie diagnozy IPD oraz wsparcia szkoleniowego - dokument usunięty Marta Wojciechowska 2018-01-22 11:03:01
XLVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 stycznia 2018 roku Janina Sidor 2018-01-22 10:58:00
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ?Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2018-2021? Janina Sidor 2018-01-22 10:55:39