herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa i przebudowa odcinków chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie myśliborskim Marta Wojciechowska 2018-06-25 08:33:07
Budowa i przebudowa odcinków chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie myśliborskim Marta Wojciechowska 2018-06-25 08:32:44
Budowa i przebudowa odcinków chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie myśliborskim Marta Wojciechowska 2018-06-25 08:32:21
Budowa i przebudowa odcinków chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie myśliborskim Marta Wojciechowska 2018-06-25 08:32:10
Budowa i przebudowa odcinków chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie myśliborskim Marta Wojciechowska 2018-06-25 08:31:52
Budowa i przebudowa odcinków chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie myśliborskim Marta Wojciechowska 2018-06-25 08:31:06
Budowa i przebudowa odcinków chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie myśliborskim Marta Wojciechowska 2018-06-25 08:30:54
Budowa i przebudowa odcinków chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie myśliborskim Marta Wojciechowska 2018-06-25 08:30:31
Budowa i przebudowa odcinków chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie myśliborskim Marta Wojciechowska 2018-06-25 08:29:58
Budowa i przebudowa odcinków chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie myśliborskim Marta Wojciechowska 2018-06-25 08:28:48
Budowa i przebudowa odcinków chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie myśliborskim Marta Wojciechowska 2018-06-25 08:23:51
Budowa i przebudowa odcinków chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie myśliborskim Marta Wojciechowska 2018-06-25 08:23:36
Budowa i przebudowa odcinków chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie myśliborskim Marta Wojciechowska 2018-06-25 08:23:14
Budowa i przebudowa odcinków chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie myśliborskim Marta Wojciechowska 2018-06-25 08:22:20
Modernizacja zewnętrznej instalacji deszczowej i odwodnienie terenu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie II etap Marta Wojciechowska 2018-06-22 13:56:00
LII sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 czerwca 2018 roku Janina Sidor 2018-06-22 08:46:36
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie kolejnej umowy najmu garażu Janina Sidor 2018-06-22 08:44:14
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie kolejnej umowy najmu garażu Janina Sidor 2018-06-22 08:42:05
projekt uchwały w spraiwe wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny spraedaży nieruchomości stanowiacej własnosć Powiatu myśliborskiego Janina Sidor 2018-06-22 08:38:49
projekt uchwaly w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Dębnie Janina Sidor 2018-06-22 08:18:34
projekt uchwały w sprawie załozenia Centrum Kstzałcenia Ustawicznego w Dębnie Janina Sidor 2018-06-22 08:10:03
ZARZĄD POWIATU W MYŚLIBORZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH W MYŚLIBORZU Marek Sobiegraj 2018-06-21 11:58:12
Nr 39 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-06-21 11:55:32
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH BĘDĄCYCH POD NADZOREM STAROSTY MYŚLIBOSKIEGO Róża Werocy 2018-06-21 08:50:40
Wykaz instruktorów Krzysztof Miśkiewicz 2018-06-20 14:32:01
Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku Marek Sobiegraj 2018-06-20 09:20:52
Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH im. S.Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-06-20 09:19:16
Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie Marek Sobiegraj 2018-06-20 09:15:15
LI sesja rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku Janina Sidor 2018-06-20 08:47:10
LI sesja rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku Janina Sidor 2018-06-20 08:46:51
Doposażenie pracowni dla zawodów w ramach utworzonego Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego Marta Wojciechowska 2018-06-19 22:09:21
Wykaz przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców na terenie Powiatu Myśliborskiego Krzysztof Miśkiewicz 2018-06-19 13:06:37
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-06-19 11:59:45
Prorokół Nr 249/2018 Dominika Bułgajewska 2018-06-19 11:57:12
DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Księgowego w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego Kamil Wiącek 2018-06-18 21:06:51
DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. ochrony danych osobowych w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego Kamil Wiącek 2018-06-18 21:06:29
Modernizacja zewnętrznej instalacji deszczowej i odwodnienie terenu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie II etap Marta Wojciechowska 2018-06-15 13:54:28
STAROSTA MYŚLIBORSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE SEKRETARZA POWIATU Marek Sobiegraj 2018-06-15 11:28:22
Prorokół Nr 248/2018 Dominika Bułgajewska 2018-06-15 10:33:46
Prorokół Nr 247/2018 Dominika Bułgajewska 2018-06-15 10:33:19