herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół Nr 197/2017 Dominika Bułgajewska 2017-09-14 14:22:58
Protokół Nr 196/2017 Dominika Bułgajewska 2017-09-14 14:22:10
Protokół Nr 195/2017 Dominika Bułgajewska 2017-09-14 14:21:12
Konsultacje społeczne Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok Róża Werocy 2017-09-14 13:42:17
Konsultacje społeczne Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok - dokument usunięty Róża Werocy 2017-09-14 13:40:04
Konsultacje społeczne Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok - dokument usunięty Róża Werocy 2017-09-14 13:39:40
Nr 40 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Marek Sobiegraj 2017-09-13 09:45:37
230/2017 w sprawie interwencji Policji w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu Janina Sidor 2017-09-11 15:51:05
229/2017 w sprawie interwencji Policji w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu Janina Sidor 2017-09-11 15:49:58
228/2017 w sprawie szczegółowego sprawozdania dot. realizacji Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Nr XXXVI/201/2017 z dnia 17 marca 2017 roku. Janina Sidor 2017-09-11 15:48:40
227/2017 w sprawie zaleceń pokontrolnych w RPOT w Dębnie Janina Sidor 2017-09-11 15:47:22
226/2017 w sprawie zamykania wychowanków RPOT w pokojach na klucz Janina Sidor 2017-09-11 15:45:52
225/2017 w sprawie pokoi wychowanków RPOT w Dębnie Janina Sidor 2017-09-11 15:44:27
224/2017 w sprawie wychowanka RPOT w Dębnie Janina Sidor 2017-09-11 15:42:34
223/2017 w sprawie Prezesa Zarządu Spółki Szpitala w Dębnie Janina Sidor 2017-09-11 15:41:38
222/2017 w sprawie szczegółowego sprawozdania finansowego Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. za 2016 rok Janina Sidor 2017-09-11 15:40:38
221/2017 w sprawie przekazania kopii protokołów z posiedzeń Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. Janina Sidor 2017-09-11 15:36:21
220/2017 w sprawie przekazania kopii protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej Janina Sidor 2017-09-11 15:32:32
220/2017 w sprawie przekazania kopii protokołów spotkań Rady Nadzorczej - dokument usunięty Janina Sidor 2017-09-11 15:24:45
220/2017 w sprawie przekazania kopii protokołów spotkań Rady Nadzorczej - dokument usunięty Janina Sidor 2017-09-11 15:21:54
219/2017 w sprawie przekazania kopii raportu i opinii biegłego rewidenta za 2016 rok Janina Sidor 2017-09-11 15:19:42
218/2017 w sprawie wysokości straty poniesionej przez Szpital w Dębnie na koniec czerwca 2017 roku Janina Sidor 2017-09-11 15:16:19
217/2017 w sprawie wyniku finansowego Szpitala w Dębnie na koniec czerwca 2017 roku Janina Sidor 2017-09-11 15:15:43
UCHWAŁA NR 198/671/2017 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok Dominika Bułgajewska 2017-09-11 14:40:16
UCHWAŁA NR 198/670/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok Dominika Bułgajewska 2017-09-11 14:39:14
UCHWAŁA NR 198/669/2017 w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przez dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku Dominika Bułgajewska 2017-09-11 14:38:07
UCHWAŁA NR 198/668/2017 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej Dominika Bułgajewska 2017-09-11 14:36:52
UCHWAŁA NR 197/667/2017 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa do prowadzenia spraw z zakresu organizacji i przeprowadzania w trybie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm. ), konkursu mającego na celu realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2018 - 2020" oraz "Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2017 - 2018 dla dzieci i młodzieży wymagających specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych". Dominika Bułgajewska 2017-09-11 14:35:15
UCHWAŁA NR 197/666/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Dominika Bułgajewska 2017-09-11 14:32:41
UCHWAŁA NR 197/665/2017 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia Dominika Bułgajewska 2017-09-11 14:31:52
UCHWAŁA NR 197/664/2017 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok Dominika Bułgajewska 2017-09-11 14:29:49
UCHWAŁA NR 197/663/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2017-09-11 14:27:37
UCHWAŁA NR 197/663/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu - dokument usunięty Dominika Bułgajewska 2017-09-11 14:26:33
UCHWAŁA NR 197/663/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu - dokument usunięty Dominika Bułgajewska 2017-09-11 14:26:04
UCHWAŁA NR 197/662/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2017-09-11 14:25:06
UCHWAŁA NR 197/661/2017 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok Dominika Bułgajewska 2017-09-11 14:24:01
UCHWAŁA NR 196/660/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2017-09-11 14:19:53
UCHWAŁA NR 196/659/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok Dominika Bułgajewska 2017-09-11 14:15:04
UCHWAŁA NR 196/658/2017 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2017-09-11 14:13:35
UCHWAŁA NR 196/657/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2017-09-11 14:12:27