herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-08-28 14:12:42
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-08-28 14:12:27
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-08-28 14:11:57
Wydział Komunikacji Marek Sobiegraj 2018-08-28 13:59:49
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-08-28 11:29:03
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-08-28 11:28:48
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-08-28 11:28:25
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-08-28 11:28:13
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-08-28 11:23:10
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-08-28 11:23:00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-08-28 11:22:25
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-08-28 11:21:40
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-08-28 11:20:38
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-08-28 11:19:12
Oferta realizacji zadania publicznego pn."II Myśliborski Kongres Miłosierdzia" Róża Werocy 2018-08-28 10:58:08
UCHWAŁA NR 262/936/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2018-08-28 08:01:12
Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo- eksploatacyjną dla jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-08-27 14:12:58
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2018 - 2021." Marek Sobiegraj 2018-08-27 14:10:49
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2018 - 2021." Marek Sobiegraj 2018-08-27 14:10:02
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2018 Marek Sobiegraj 2018-08-27 12:21:30
Struktura organizacyjna 2018 z IOD Marek Sobiegraj 2018-08-27 12:18:53
OBWIESZCZENIE STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-08-27 12:05:37
.. - dokument usunięty Marek Sobiegraj 2018-08-27 12:05:07
Wybory samorządowe 2018 Marek Sobiegraj 2018-08-27 12:00:17
UCHWAŁA NR 262/940/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Dominika Bułgajewska 2018-08-27 11:25:48
UCHWAŁA NR 262/939/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia zawodów, w których kształci Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku Dominika Bułgajewska 2018-08-27 11:21:50
UCHWAŁA NR 262/938/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dominika Bułgajewska 2018-08-27 11:20:56
Przebudowa dróg powiatowych nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno i Krzynka- Etap II Marta Wojciechowska 2018-08-27 11:11:43
UCHWAŁA NR 262/937/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków dyrektora w zastępstwie nieobecnego dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach Dominika Bułgajewska 2018-08-27 11:00:43
UCHWAŁA NR 262/936/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2018-08-27 10:59:44
UCHWAŁA NR 262/935/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok Dominika Bułgajewska 2018-08-27 10:58:23
UCHWAŁA NR 261/934/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2018-08-27 10:57:14
UCHWAŁA NR 261/933/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej Dominika Bułgajewska 2018-08-27 10:55:46
UCHWAŁA NR 260/932/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok Dominika Bułgajewska 2018-08-27 10:54:16
UCHWAŁA NR 260/931/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2018-08-27 10:53:05
UCHWAŁA NR 260/930/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń kotłowni przez Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2018-08-27 10:52:08
UCHWAŁA NR 260/929/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach Dominika Bułgajewska 2018-08-27 10:51:19
UCHWAŁA NR 260/928/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie przekazania informacji Dominika Bułgajewska 2018-08-27 10:49:57
Prorokół Nr 262/2018 Dominika Bułgajewska 2018-08-27 10:19:00
Wykonanie i dostawa tablic informacyjnych na potrzeby projektu pn. ?Ze szkoły do pracy!? w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego ?Morro? w Barlinku współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Marta Wojciechowska 2018-08-24 13:11:47