herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Komunikat o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych Kamil Wiącek 2019-01-23 14:48:24
Komunikat o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych Kamil Wiącek 2019-01-23 14:47:18
Komunikat o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych Kamil Wiącek 2019-01-23 14:47:15
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE - dokument usunięty Róża Werocy 2019-01-23 11:34:37
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Myśliborskim Róża Werocy 2019-01-23 08:17:02
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Myśliborskim Róża Werocy 2019-01-23 08:00:46
Protokoły z posiedzeń Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Dominika Bułgajewska 2019-01-23 07:38:20
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych Dominika Bułgajewska 2019-01-23 07:37:54
Wykaz Komisji Dominika Bułgajewska 2019-01-23 07:36:45
Uchwały Rady Powiatu 2019 rok Janina Sidor 2019-01-22 13:23:25
Uchwała Nr III/40/2018 w sprawie przyjęcia od Wojewody Zachodniopomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej Janina Sidor 2019-01-22 13:22:58
Uchwała Nr III/39/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego Janina Sidor 2019-01-22 13:22:17
Uchwała Nr III/38/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu Janina Sidor 2019-01-22 13:21:36
Uchwała Nr III/37/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego Janina Sidor 2019-01-22 13:20:47
Uchwała Nr III/36/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu Janina Sidor 2019-01-22 13:20:17
Uchwała Nr III/35/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu Janina Sidor 2019-01-22 13:19:44
Uchwała Nr III/34/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu Janina Sidor 2019-01-22 13:19:13
Uchwała Nr III/33/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu Janina Sidor 2019-01-22 13:18:36
Uchwała Nr III/32/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu Janina Sidor 2019-01-22 13:17:25
Uchwała Nr III/31/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu Janina Sidor 2019-01-22 13:15:53
Uchwała Nr III/30/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu Janina Sidor 2019-01-22 13:15:09
Uchwała Nr III/29/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu Janina Sidor 2019-01-22 13:14:14
Uchwała Nr III/28/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu Janina Sidor 2019-01-22 13:13:45
Nr 6 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania patronatu Starosty Myśliborskiego Marek Sobiegraj 2019-01-22 13:13:21
Uchwała Nr III/27/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu Janina Sidor 2019-01-22 13:13:11
Uchwała Nr III/26/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu Janina Sidor 2019-01-22 13:12:36
Uchwała Nr III/25/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu Janina Sidor 2019-01-22 13:11:40
Nr 7 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2019-01-22 13:10:39
Uchwała Nr III/24/2018 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 Janina Sidor 2019-01-22 13:10:31
Nr 6 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania patronatu Starosty Myśliborskiego Marek Sobiegraj 2019-01-22 13:09:50
Uchwała Nr III/23/2018 w sprawie ustalenia wysokości obowiązujących w 2019 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego Janina Sidor 2019-01-22 13:09:48
Nr 5 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2019 rok Marek Sobiegraj 2019-01-22 13:05:24
Uchwała Nr II/22/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Janina Sidor 2019-01-22 13:01:14
Uchwała Nr II/21/2018 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok Janina Sidor 2019-01-22 13:00:43
Uchwała Nr II/20/2018 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2019 roku Janina Sidor 2019-01-22 13:00:11
Uchwała Nr II/19/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2018 roku Janina Sidor 2019-01-22 12:59:34
Uchwała Nr II/18/2018 w sprawie wysokości obowiązujących w 2019 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu Janina Sidor 2019-01-22 12:58:54
Uchwała Nr II/17/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu Janina Sidor 2019-01-22 12:58:21
Uchwała Nr II/16/2018 w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Janina Sidor 2019-01-22 12:57:47
Uchwała Nr II/15/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego Janina Sidor 2019-01-22 12:57:09