herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
projekt uchwały w sprawie założenia Szkoły Policealnej w Myśliborzu Janina Sidor 2018-04-18 11:55:52
projekt uchwały w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Myśliborzu Janina Sidor 2018-04-18 11:55:16
projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S.Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu Janina Sidor 2018-04-18 11:54:25
Protokół Nr 239/2018 Dominika Bułgajewska 2018-04-18 10:37:01
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości; Janina Sidor 2018-04-18 10:16:44
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu Janina Sidor 2018-04-18 10:15:19
projekt uchwały w sprawie zasad postępowania w sprawach udzielenia dotacji w zakresie ratownictwa wodnego. Janina Sidor 2018-04-18 10:13:41
projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego instrumentem płatniczym Janina Sidor 2018-04-18 10:12:42
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027 Janina Sidor 2018-04-18 10:10:15
projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok Janina Sidor 2018-04-18 10:08:02
projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i zasad rozpatrywania wniosków dofinansowywanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku Janina Sidor 2018-04-18 10:06:44
projekt uchwały w spraiwe określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2018 roku Janina Sidor 2018-04-18 10:05:53
projekt uchwały w sprawie dokonania rocznej oceny działaności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie Janina Sidor 2018-04-18 10:04:31
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH BĘDĄCYCH POD NADZOREM STAROSTY MYŚLIBOSKIEGO Róża Werocy 2018-04-18 10:00:53
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH BĘDĄCYCH POD NADZOREM STAROSTY MYŚLIBOSKIEGO Róża Werocy 2018-04-18 09:59:17
Dane teleadresowe Marek Sobiegraj 2018-04-17 14:32:07
Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości Marek Sobiegraj 2018-04-16 19:55:51
Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego z dn. 16.04.2018 r. o zmianie terminu załatwienia sprawy zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla planowanej budowy kolektora kanalizacyjnego na odcinku Myślibórz-Golenice (gm. Myślibórz) Marek Sobiegraj 2018-04-16 19:51:10
Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną oraz obsługę serwisowo-eksploatacyjną drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-04-13 13:04:58
Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną oraz obsługę serwisowo-eksploatacyjną drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-04-13 13:04:38
Zakup i dostawa chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów higieniczno-sanitarnych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2018-04-13 13:04:27
Wykaz przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców na terenie Powiatu Myśliborskiego Krzysztof Miśkiewicz 2018-04-13 09:17:53
UCHWAŁA NR 238/824/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2018 roku Dominika Bułgajewska 2018-04-12 09:12:00
UCHWAŁA NR 238/823/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2018-04-12 09:10:52
UCHWAŁA NR 238/822/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2018-04-12 09:09:44
UCHWAŁA NR 238/821/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą "Udział w igrzyskach sportowo - rekreacyjnych samorządów powiatowych" Dominika Bułgajewska 2018-04-12 09:08:45
UCHWAŁA NR 238/820/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej Dominika Bułgajewska 2018-04-12 09:07:44
UCHWAŁA NR 238/819/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2018-04-12 09:06:56
UCHWAŁA NR 238/818/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok Dominika Bułgajewska 2018-04-12 09:04:21
UCHWAŁA NR 236/817/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2018-04-12 09:02:50
UCHWAŁA NR 236/816/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok Dominika Bułgajewska 2018-04-12 09:01:11
UCHWAŁA NR 236/815/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego Dominika Bułgajewska 2018-04-12 08:59:43
Protokół Nr 238/2018 Dominika Bułgajewska 2018-04-12 08:35:37
Protokół Nr 238/2018 Dominika Bułgajewska 2018-04-12 08:35:20
Kamil Wiącek 2018-04-12 08:16:20
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-04-10 14:06:09
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-04-10 14:05:45
Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-04-10 12:10:21
Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-04-10 12:10:03
Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-04-10 11:33:14