herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
- dokument usunięty Marek Sobiegraj 2017-09-20 13:41:22
- dokument usunięty Marek Sobiegraj 2017-09-20 13:41:13
Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za rok 2016 Marek Sobiegraj 2017-09-20 13:39:15
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie od dnia 12 czerwca 2017 roku do dnia 13 września 2017 roku Marek Sobiegraj 2017-09-20 13:36:38
Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym tj. od 29.06.2017r. do 17.09.2017r. Marek Sobiegraj 2017-09-20 13:34:54
Protokół Nr XXXVI/2017 Janina Sidor 2017-09-20 13:05:16
protokół Nr XXXVI/2017 - dokument usunięty Janina Sidor 2017-09-20 12:56:04
protokół Nr XXXVI/2017 - dokument usunięty Janina Sidor 2017-09-20 12:53:57
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do lat 3 Janina Sidor 2017-09-20 11:09:23
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do lat 3 Janina Sidor 2017-09-20 11:08:47
Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania projektu Statutu Powiatu Myśliborskiego Janina Sidor 2017-09-20 11:06:01
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu Janina Sidor 2017-09-20 11:05:08
Projekt uchwały w sprawie ?Przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020? Janina Sidor 2017-09-20 11:03:31
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 Janina Sidor 2017-09-20 11:01:54
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok Janina Sidor 2017-09-20 10:59:45
Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu za okres od dnia 12 czerwca 2017 roku do dnia 13 września 2017 roku Dominika Bułgajewska 2017-09-20 08:08:53
UCHWAŁA NR 199/678/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2017-09-20 08:07:38
UCHWAŁA NR 199/677/2017 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej Dominika Bułgajewska 2017-09-20 08:07:04
UCHWAŁA NR 199/676/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 Dominika Bułgajewska 2017-09-20 08:06:25
UCHWAŁA NR 199/675/2017w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok". Dominika Bułgajewska 2017-09-20 08:05:42
UCHWAŁA NR 199/674/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Dominika Bułgajewska 2017-09-20 08:04:38
UCHWAŁA NR 199/673/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok Dominika Bułgajewska 2017-09-20 08:04:01
UCHWAŁA NR 199/672/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2017-09-20 08:03:09
Protokół Nr 199/2017 Dominika Bułgajewska 2017-09-20 08:00:05
Protokół Nr 198/2017 Dominika Bułgajewska 2017-09-20 07:59:21
protokół Nr XXXIV/2017 Janina Sidor 2017-09-19 11:30:43
protokół Nr XXVII/2016 Janina Sidor 2017-09-19 08:05:43
UCHWAŁA NR XLIII/266/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej i włączenia jej w strukturę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach Janina Sidor 2017-09-18 15:38:18
UCHWAŁA NR XLIII/265/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2017 roku Janina Sidor 2017-09-18 15:35:52
UCHWAŁA NR XLIII/264/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok Janina Sidor 2017-09-18 15:33:56
UCHWAŁA NR XLIII/263/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 Janina Sidor 2017-09-18 15:15:30
Doradztwo zawodowe na potrzeby projektu pn. "Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie" w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Marek Sobiegraj 2017-09-18 11:19:39
Doradztwo zawodowe na potrzeby projektu pn. "Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie" w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Marek Sobiegraj 2017-09-18 11:18:54
Doradztwo zawodowe na potrzeby projektu pn. "Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie" w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Marek Sobiegraj 2017-09-18 11:18:11
Doradztwo zawodowe na potrzeby projektu pn. "Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie" w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Marek Sobiegraj 2017-09-18 11:17:46
Doradztwo zawodowe na potrzeby projektu pn. "Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie" w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Marek Sobiegraj 2017-09-18 11:17:15
Dane teleadresowe Marek Sobiegraj 2017-09-15 12:18:41
Analiza statystyczna średniej zdawalności za I półrocze 2017 r. Krzysztof Miśkiewicz 2017-09-15 09:31:42
Protokół Nr 197/2017 Dominika Bułgajewska 2017-09-15 08:42:11
Protokół Nr 197/2017 Dominika Bułgajewska 2017-09-14 14:22:58