herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr LI/350/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia zespołu szkół i placówek pod nazwą Centrum Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego ?Morro? w Barlinku. Janina Sidor 2018-06-27 11:35:46
Uchwała Nr LI/349/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zaopiniowania połączenia powiatów w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do sejmiku województwa Janina Sidor 2018-06-27 11:34:43
Uchwała Nr LI/348/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu w Myśliborzu. Janina Sidor 2018-06-27 11:33:49
Uchwała Nr LI/347/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu. Janina Sidor 2018-06-27 11:33:13
Uchwała Nr LI/346/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu Janina Sidor 2018-06-27 11:32:37
Uchwała Nr LI/345/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Myśliborskiego przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Janina Sidor 2018-06-27 11:20:26
Uchwała Nr LI/344/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie utworzenia zespołu pod nazwą Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. S.Dariusa i S.Girenasa w Myśliborzu. Janina Sidor 2018-06-27 11:18:42
Uchwała Nr LI/344/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie utworzenia zespołu pod nazwą Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. S.Dariusa i S.Girenasa w Myśliborzu. Janina Sidor 2018-06-27 11:17:32
Uchwała Nr LI/343/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Myśliborzu Janina Sidor 2018-06-27 11:15:48
Uchwała Nr LI/342/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku uchylająca uchwałę w spawie utworzenia zespołu pod nazwą Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. S.Dariusa i S.Girenasa w Myśliborzu. Janina Sidor 2018-06-27 11:14:29
Uchwała Nr LI/341/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Myślibórz z przeznaczeniem na pomoc finansową na modernizację boiska bocznego stadionu w Myśliborzu. Janina Sidor 2018-06-27 11:13:11
Uchwała Nr LI/340/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok Janina Sidor 2018-06-27 11:12:25
Uchwała Nr LI/339/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027 Janina Sidor 2018-06-27 11:11:25
Uchwała Nr LI/338/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego Janina Sidor 2018-06-27 11:10:07
Uchwała Nr LI/337/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2017 rok Janina Sidor 2018-06-27 11:09:15
Uchwała Nr LI/336/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok Janina Sidor 2018-06-27 11:07:39
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Kamil Wiącek 2018-06-26 22:22:24
Informacja o wyniku postępowania Program korekcyjno-edukacyjny Marek Sobiegraj 2018-06-26 14:52:36
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-06-26 08:06:44
Budowa i przebudowa odcinków chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie myśliborskim Marta Wojciechowska 2018-06-26 08:06:24
Budowa i przebudowa odcinków chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie myśliborskim Marta Wojciechowska 2018-06-25 09:24:32
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-06-25 09:23:43
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-06-25 09:23:35
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-06-25 09:23:26
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-06-25 09:23:16
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-06-25 09:21:55
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-06-25 09:21:33
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-06-25 09:21:07
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-06-25 09:20:52
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-06-25 09:09:12
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-06-25 09:09:02
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-06-25 09:08:52
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-06-25 09:08:34
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-06-25 09:08:05
Budowa i przebudowa odcinków chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie myśliborskim Marta Wojciechowska 2018-06-25 08:41:39
Budowa i przebudowa odcinków chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie myśliborskim Marta Wojciechowska 2018-06-25 08:40:33
Budowa i przebudowa odcinków chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie myśliborskim Marta Wojciechowska 2018-06-25 08:39:30
Budowa i przebudowa odcinków chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie myśliborskim Marta Wojciechowska 2018-06-25 08:38:42
Budowa i przebudowa odcinków chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie myśliborskim Marta Wojciechowska 2018-06-25 08:38:24
Budowa i przebudowa odcinków chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie myśliborskim Marta Wojciechowska 2018-06-25 08:33:21