herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR 229/793/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dominika Bułgajewska 2018-02-19 07:49:59
UCHWAŁA NR 229/792/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń w budynku dawnej stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku dla Niepublicznego Przedszkola Językowego Montessori School Barlinek z siedzibą w Barlinku Dominika Bułgajewska 2018-02-19 07:48:31
UCHWAŁA NR 229/792/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń w budynku dawnej stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku dla Niepublicznego Przedszkola Językowego Montessori School Barlinek z siedzibą w Barlinku Dominika Bułgajewska 2018-02-19 07:47:59
Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Edukacji w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-02-16 16:15:38
Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-02-16 16:11:54
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro Marta Wojciechowska 2018-02-16 14:12:29
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro Marta Wojciechowska 2018-02-16 14:12:10
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro Marta Wojciechowska 2018-02-16 14:11:50
Nr 15 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych Marek Sobiegraj 2018-02-16 09:53:34
Nr 14 w sprawie punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) Marek Sobiegraj 2018-02-16 09:49:23
Nr 13 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Marek Sobiegraj 2018-02-16 09:07:20
Nr 12 w sprawie powołania zespołu powypadkowego Marek Sobiegraj 2018-02-16 09:03:45
Nr 11 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2018 rok Marek Sobiegraj 2018-02-16 08:51:53
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 po zmianach - Powiat Myśliborski Marta Wojciechowska 2018-02-15 14:44:53
Marta Wojciechowska 2018-02-15 14:32:37
Marta Wojciechowska 2018-02-15 14:30:34
Nr 10 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej - III i IV piętro". Marek Sobiegraj 2018-02-15 10:01:34
Nr 10 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej - III i IV piętro". Marek Sobiegraj 2018-02-15 10:00:40
Nr 9 w sprawie powołania komisji przetargowej Marek Sobiegraj 2018-02-15 09:10:13
Wykaz instruktorów Krzysztof Miśkiewicz 2018-02-15 09:03:26
Nr 8 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Nasz Dom" w Dębnie w 2018 roku Marek Sobiegraj 2018-02-15 09:02:38
Nr 7 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2018 roku Marek Sobiegraj 2018-02-15 09:00:58
Nr 7 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2018 roku Marek Sobiegraj 2018-02-15 09:00:44
Zakup i dostawa chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów higieniczno-sanitarnych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2018-02-14 14:42:44
UCHWAŁA NR XLVI/286/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok Janina Sidor 2018-02-14 12:14:44
Nr 6 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Modernizację Energetyczną obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu". Marek Sobiegraj 2018-02-14 11:38:03
Nr 5 w sprawie powołania komisji przetargowej Marek Sobiegraj 2018-02-14 11:34:36
Nr 4 w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa Marek Sobiegraj 2018-02-14 11:30:48
Nr 3 w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa Marek Sobiegraj 2018-02-14 11:17:00
Nr 2 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2018 rok obejmującego przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy oraz niezarobkowy krajowy przewóz drogowy, prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców Marek Sobiegraj 2018-02-14 09:50:17
Nr 1 w sprawie zasad przydziału odzieży i obuwia, środków ochrony indywidualnej, środków czystości, ekwiwalentów za pranie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-02-14 09:40:50
2018 rok Marek Sobiegraj 2018-02-14 09:34:23
Nr 48 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-02-14 09:32:58
Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną oraz obsługę serwisowo-eksploatacyjną drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-02-13 15:05:08
Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną oraz obsługę serwisowo-eksploatacyjną drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-02-13 15:03:46
Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną oraz obsługę serwisowo-eksploatacyjną drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-02-13 14:55:58
Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną oraz obsługę serwisowo-eksploatacyjną drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-02-13 14:53:05
Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną oraz obsługę serwisowo-eksploatacyjną drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-02-13 14:52:51
Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną oraz obsługę serwisowo-eksploatacyjną drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-02-13 14:51:52
Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną oraz obsługę serwisowo-eksploatacyjną drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-02-13 14:50:45