Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR 58/202/2019 z dnia 12 sierpnia2019 roku w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok" Dominika Bułgajewska 2019-08-26 07:36:07
UCHWAŁA NR 58/201/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok Dominika Bułgajewska 2019-08-26 07:34:57
UCHWAŁA NR 58/200/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dominika Bułgajewska 2019-08-26 07:33:23
UCHWAŁA NR 58/199/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy Dominika Bułgajewska 2019-08-26 07:32:42
UCHWAŁA NR 58/198/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dominika Bułgajewska 2019-08-26 07:31:42
UCHWAŁA NR 57/197/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej Dominika Bułgajewska 2019-08-26 07:29:20
Nr 53 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2019-08-26 07:27:01
UCHWAŁA NR 57/196/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego oraz trybu pracy komisji konkursowej Dominika Bułgajewska 2019-08-26 07:27:00
UCHWAŁA NR 57/195/2019 z dnia 7 sierpnia2019 roku w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego Dominika Bułgajewska 2019-08-26 07:26:06
UCHWAŁA NR 57/194/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dominika Bułgajewska 2019-08-26 07:23:30
UCHWAŁA NR 57/193/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie Dominika Bułgajewska 2019-08-26 07:22:29
UCHWAŁA NR 57/192/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dominika Bułgajewska 2019-08-26 07:21:43
UCHWAŁA NR 57/191/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach Dominika Bułgajewska 2019-08-26 07:20:55
UCHWAŁA NR 57/190/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy Dominika Bułgajewska 2019-08-26 07:20:13
UCHWAŁA NR 57/189/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie Dominika Bułgajewska 2019-08-26 07:19:18
UCHWAŁA NR 57/188/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach Dominika Bułgajewska 2019-08-26 07:18:12
UCHWAŁA NR 57/187/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2019-08-26 07:17:26
UCHWAŁA Nr 56/184/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dominika Bułgajewska 2019-08-26 07:16:36
UCHWAŁA NR 57/186/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2019-08-26 07:16:09
UCHWAŁA NR 57/185/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie wyboru ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2019 roku Dominika Bułgajewska 2019-08-26 07:14:55
BOŚ.6743.2.14.2019.KS - Gmina Barlinek Marcin Rutkowski 2019-08-22 12:27:24
Petycja radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego dotycząca wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów Janina Sidor 2019-08-22 09:15:41
Protokół Nr 56/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 5 sierpnia 2019 roku Dominika Bułgajewska 2019-08-22 09:08:10
Protokół Nr 55/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 31 lipca 2019 roku Dominika Bułgajewska 2019-08-22 09:07:40
Protokół Nr 54/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 31 lipca 2019 roku Dominika Bułgajewska 2019-08-22 09:06:47
Protokół Nr 53/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 31 lipca 2019 roku Dominika Bułgajewska 2019-08-22 09:06:15
Protokół Nr 52/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 31 lipca 2019 roku Dominika Bułgajewska 2019-08-22 08:41:21
Protokół Nr 52/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 31 lipca 2019 roku Dominika Bułgajewska 2019-08-22 08:41:00
Protokół Nr 51/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 31 lipca 2019 roku Dominika Bułgajewska 2019-08-22 08:39:50
Protokół Nr 50/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 31 lipca 2019 roku Dominika Bułgajewska 2019-08-22 08:37:57
Wykaz nieruchomości dot. dzierżawy dwóch pomieszczeń z przeznaczeniem na sklepik przy Starostwie przy ul. Północnej 15 Marek Sobiegraj 2019-08-20 20:49:19
Nr 52 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Marek Sobiegraj 2019-08-20 14:37:51
Nr 51 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Marek Sobiegraj 2019-08-20 14:35:37
Nr 50 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2019-08-20 14:34:06
Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie Marek Sobiegraj 2019-08-20 08:59:25
Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2019-08-20 08:15:31
Konsultacje społeczne Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2020 rok Róża Werocy 2019-08-20 07:51:32
Konsultacje społeczne Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2020 rok Róża Werocy 2019-08-20 07:49:33
ZARZĄD POWIATU W MYŚLIBORZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU Róża Werocy 2019-08-19 19:24:15
ZARZĄD POWIATU W MYŚLIBORZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU Róża Werocy 2019-08-19 15:13:36