herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XLVI/294/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu Janina Sidor 2017-12-28 14:48:11
UCHWAŁA NR XLVI/293/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu Janina Sidor 2017-12-28 14:46:48
UCHWAŁA NR XLVI/292/2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu Janina Sidor 2017-12-28 14:45:35
UCHWAŁA NR XLVI/291/2017 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2018 roku Janina Sidor 2017-12-28 14:44:15
UCHWAŁA NR XLVI/290/2017 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2018-2020 Janina Sidor 2017-12-28 14:42:30
UCHWAŁA NR XLVI/289/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 Janina Sidor 2017-12-28 14:38:45
UCHWAŁA NR XLVI/288/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 Janina Sidor 2017-12-28 14:36:57
UCHWAŁA NR XLVI/287/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok Janina Sidor 2017-12-28 14:33:13
UCHWAŁA NR XLVI/286/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok Janina Sidor 2017-12-28 14:31:39
UCHWAŁA NR XLVI/285/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027 Janina Sidor 2017-12-28 14:28:28
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2017-12-28 13:51:22
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2017-12-28 13:51:20
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2017-12-28 13:48:00
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2017-12-28 13:47:57
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2017-12-28 13:47:51
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2017-12-28 13:47:44
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2017-12-28 13:47:37
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2017-12-28 13:47:26
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2017-12-28 13:47:16
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych Marta Wojciechowska 2017-12-22 13:12:40
UCHWAŁA NR 219/756/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2017-12-22 08:34:41
UCHWAŁA NR 218/755/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach Dominika Bułgajewska 2017-12-22 08:33:50
UCHWAŁA NR 218/754/2017 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2017-12-22 08:33:14
UCHWAŁA NR 218/753/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2017-12-22 08:32:17
UCHWAŁA NR 218/752/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok Dominika Bułgajewska 2017-12-22 08:28:38
UCHWAŁA NR 218/751/2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr 215/744/2017 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie wyznaczenia zamawiającego oraz jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania Dominika Bułgajewska 2017-12-22 08:27:32
Protokół Nr 218/2017 Dominika Bułgajewska 2017-12-22 08:16:56
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Myśliborskiego oraz jego jednostek organizacyjnych w latach 2018-2020 Marta Wojciechowska 2017-12-22 08:01:21
Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych dzieci przebywających w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie Marta Wojciechowska 2017-12-22 08:00:18
Modernizacja zewnętrznej instalacji deszczowej i odwodnienie terenu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie Marta Wojciechowska 2017-12-21 23:02:13
Modernizacja zewnętrznej instalacji deszczowej i odwodnienie terenu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie Marta Wojciechowska 2017-12-21 23:02:08
Modernizacja zewnętrznej instalacji deszczowej i odwodnienie terenu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie Marta Wojciechowska 2017-12-21 23:01:31
Modernizacja zewnętrznej instalacji deszczowej i odwodnienie terenu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie Marta Wojciechowska 2017-12-21 15:04:08
Modernizacja zewnętrznej instalacji deszczowej i odwodnienie terenu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie Marta Wojciechowska 2017-12-21 15:04:05
Modernizacja zewnętrznej instalacji deszczowej i odwodnienie terenu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie Marta Wojciechowska 2017-12-21 15:03:35
Modernizacja zewnętrznej instalacji deszczowej i odwodnienie terenu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie Marta Wojciechowska 2017-12-21 15:03:23
Modernizacja zewnętrznej instalacji deszczowej i odwodnienie terenu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie Marta Wojciechowska 2017-12-21 15:03:16
Modernizacja zewnętrznej instalacji deszczowej i odwodnienie terenu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie Marta Wojciechowska 2017-12-21 15:03:01
Modernizacja zewnętrznej instalacji deszczowej i odwodnienie terenu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie Marta Wojciechowska 2017-12-21 15:02:48
Modernizacja zewnętrznej instalacji deszczowej i odwodnienie terenu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie Marta Wojciechowska 2017-12-21 15:02:37