herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu: - prowadzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2018 - 2020, - prowadzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2017 - 2018 dla dzieci i młodzieży wymagających specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych. Kamil Wiącek 2017-10-03 13:03:40
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu: - prowadzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2018 - 2020, - prowadzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2017 - 2018 dla dzieci i młodzieży wymagających specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych. Kamil Wiącek 2017-10-03 13:02:34
UCHWAŁA NR 201/684/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2017-10-03 09:17:29
UCHWAŁA NR 201/683/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok Dominika Bułgajewska 2017-10-03 09:16:13
UCHWAŁA NR 201/682/2017 w sprawie wniesienia skargi Dominika Bułgajewska 2017-10-03 09:07:43
Wydział Organizacji i Spraw Społecznych Róża Werocy 2017-10-02 14:39:59
Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH w MYŚLIBORZU Marek Sobiegraj 2017-10-02 14:24:58
Sprawdzanie kosztorysów ofertowych związanych z likwidacją barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pod względem prawidłowego sporządzenia wg zasad kosztorysowania (KNR) i zastosowanie średnich cen rynkowych lub wydawnictwa SEKOCENBUD z ostatniego kwartału poprzedzającego miesiąc, w którym przedłożono kosztorys do sprawdzenia, przed wykonawczy i po wykonawczy. Marek Sobiegraj 2017-10-02 13:26:27
Starosta Myśliborski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego (Dębno, obr. 6, nr 361/77) Marek Sobiegraj 2017-10-02 12:17:44
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH BĘDĄCYCH POD NADZOREM STAROSTY MYŚLIBOSKIEGO Róża Werocy 2017-09-29 10:14:36
Rzeczy znalezione Róża Werocy 2017-09-29 10:13:15
UCHWAŁA NR 200/681/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Dominika Bułgajewska 2017-09-28 12:41:02
UCHWAŁA NR 200/680/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dominika Bułgajewska 2017-09-28 12:40:23
UCHWAŁA NR 200/679/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2017-09-28 12:39:50
Rejestr aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Powiat Myśliborski Janina Sidor 2017-09-28 09:48:58
Protokół Nr 200/2017 Dominika Bułgajewska 2017-09-27 07:57:24
Protokół Nr 26/2017 z posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 30 sierpnia 2017 roku Dominika Bułgajewska 2017-09-27 07:56:10
Protokół Nr 24/2017 z posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 maja 2017 roku Dominika Bułgajewska 2017-09-27 07:55:15
Protokół Nr 22/2017 z posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 23 marca 2017 roku Dominika Bułgajewska 2017-09-27 07:54:41
Protokół Nr 22/2017 z posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 23 marca 2017 roku Dominika Bułgajewska 2017-09-27 07:52:01
INFORMACJA O WYNIKU NABORU przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH w MYŚLIBORZU Marek Sobiegraj 2017-09-26 18:15:54
Dane teleadresowe Marek Sobiegraj 2017-09-26 14:08:04
Ogłoszenie o sprzedaży urządzenie Oce TDS400 Marek Sobiegraj 2017-09-26 08:54:33
Ogłoszenie o sprzedaży urządzenie Oce TDS400 Marek Sobiegraj 2017-09-26 08:54:15
.. Marek Sobiegraj 2017-09-26 08:53:25
Ogłoszenia o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2017-09-26 08:52:20
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Starszego Księgowego w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego Kamil Wiącek 2017-09-25 19:29:02
Protokół Nr XXXI/2017 - dokument usunięty Janina Sidor 2017-09-25 09:52:42
Protokół Nr XXXI/2017 - dokument usunięty Janina Sidor 2017-09-25 09:51:56
Protokół Nr XXXI/2017 Janina Sidor 2017-09-25 09:49:38
OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU Marek Sobiegraj 2017-09-22 10:57:27
Protokół Nr XXXII/2017 Janina Sidor 2017-09-22 09:24:11
protokół Nr XXX/2017 Janina Sidor 2017-09-21 08:47:47
protokół Nr XXX/2017 Janina Sidor 2017-09-21 08:27:01
XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 września 2017 roku Janina Sidor 2017-09-20 14:24:25
INFORMACJA O WYNIKU NABORU przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2017-09-20 14:05:41
Informacja opisowa z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za I półrocze 2017 roku Marek Sobiegraj 2017-09-20 13:54:45
Sprawozdanie z dzialalności Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za 2017 rok Marek Sobiegraj 2017-09-20 13:45:51
Sprawozdanie z działalności Szpital Barlinek Sp. z o.o. za 2017 rok Marek Sobiegraj 2017-09-20 13:44:35
Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego za 2016 rok w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Myśliborskiego Marek Sobiegraj 2017-09-20 13:43:34