herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-06-06 09:03:50
Protokół Nr 246/2018 Dominika Bułgajewska 2018-06-05 09:34:17
Agnieszka Izabela Troszczyńska - Wydział Komunikacji Marek Sobiegraj 2018-06-01 13:55:40
Aleksandra Zalewska - Wydział Komunikacji Marek Sobiegraj 2018-06-01 13:54:36
Marzena Katarzyna Michalewicz - Wydział Komunikacji Marek Sobiegraj 2018-06-01 13:54:00
Małgorzata Ludwikowska - Wydział Komunikacji Marek Sobiegraj 2018-06-01 13:53:11
Magdalena Leszke-Zarzycka - Wydział Komunikacji Marek Sobiegraj 2018-06-01 13:52:32
Wojciech Kustorz - Wydział Komunikacji Marek Sobiegraj 2018-06-01 13:51:57
Krzysztof Maciej Miśkiewicz - Wydział Komunikacji Marek Sobiegraj 2018-06-01 13:51:21
Małgorzata Popławska - Naczelnik Wydziału Komunikacji Marek Sobiegraj 2018-06-01 13:50:35
Małgorzata Mazurowska - Wydział Komunikacji Marek Sobiegraj 2018-06-01 13:45:23
Katarzyna Ostrowska-Wolska - Wydział Komunikacji Marek Sobiegraj 2018-06-01 13:44:31
Sebastian Kisielewski - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Marek Sobiegraj 2018-06-01 13:41:20
Ewa Elżbieta Kucharska - Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału Marek Sobiegraj 2018-06-01 13:40:31
Marcin Fus - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Marek Sobiegraj 2018-06-01 13:39:41
- dokument usunięty Marek Sobiegraj 2018-06-01 13:39:03
- dokument usunięty Marek Sobiegraj 2018-06-01 13:38:59
Wioletta Agnieszka Waliłko - Geolog Powiatowy, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Marek Sobiegraj 2018-06-01 13:38:52
Marek Grzegorz Matyjasik - Naczelnik Wydziału Komunikacji Marek Sobiegraj 2018-06-01 13:38:04
za 2017 rok Marek Sobiegraj 2018-06-01 13:36:30
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie Programu korekcyjno edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie Marek Sobiegraj 2018-06-01 13:08:01
Wykaz stacji kontroli pojazdów Krzysztof Miśkiewicz 2018-06-01 10:45:14
Ferdynand Wiesław Łukasik - za 2017 rok Marek Sobiegraj 2018-06-01 10:22:40
Danuta Patkowska - za 2017 rok Marek Sobiegraj 2018-06-01 08:20:01
Małgorzata Anna Popławska - za 2017 rok Marek Sobiegraj 2018-06-01 08:18:39
Danuta Patkowska - Członek Zarządu Marek Sobiegraj 2018-06-01 08:17:45
- dokument usunięty Marek Sobiegraj 2018-06-01 08:16:54
- dokument usunięty Marek Sobiegraj 2018-06-01 08:16:51
Alicja Beata Prill - Etatowy Członek Zarządu Marek Sobiegraj 2018-06-01 08:01:41
Mariusz Grzegorz Norsesowicz - Członek Zarządu Marek Sobiegraj 2018-06-01 07:59:00
Andrzej Marian Potyra - Członek Zarządu Marek Sobiegraj 2018-06-01 07:57:55
Ryszard Wiśniak - Członek Zarządu Marek Sobiegraj 2018-06-01 07:57:01
za 2017 rok Marek Sobiegraj 2018-06-01 07:56:12
Wioleta Warachowska - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-05-30 14:51:00
Violetta Maria Skawińska - Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-05-30 14:48:05
- dokument usunięty Marek Sobiegraj 2018-05-30 14:46:55
- dokument usunięty Marek Sobiegraj 2018-05-30 14:46:52
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łączeni 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości u morzonych kwot i przyczyn umorzenia. Marek Sobiegraj 2018-05-30 14:45:41
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łączeni 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości u morzonych kwot i przyczyn umorzenia. Marek Sobiegraj 2018-05-30 14:44:53
Ryszard Paweł Patkowski - Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy Marek Sobiegraj 2018-05-30 14:41:38