herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wyposażenie miejsca pracy stażysty na potrzeby projektu Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie Marta Wojciechowska 2018-07-18 14:08:42
Wyposażenie miejsca pracy dla stażysty na potrzeby projektu pn. Ze szkoły do pracy! w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro w Barlinku współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Marta Wojciechowska 2018-07-18 14:06:53
Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony osobistej na potrzeby projektu pn. ?Ze szkoły do pracy!? w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego ?Morro? w Barlinku współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Marta Wojciechowska 2018-07-18 14:06:37
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-07-18 12:37:03
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-07-18 12:36:50
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-07-18 12:36:16
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-07-18 12:35:07
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-07-18 12:34:52
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-07-18 12:34:42
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-07-18 12:34:30
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-07-18 12:34:11
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-07-18 12:33:56
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-07-18 12:33:45
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-07-18 12:25:51
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-07-18 12:25:07
ZARZĄD POWIATU W MYŚLIBORZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH W MYŚLIBORZU Marek Sobiegraj 2018-07-17 10:49:58
Prorokół Nr 252/2018 Dominika Bułgajewska 2018-07-17 07:15:43
Uchwała Nr LII/363/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu Janina Sidor 2018-07-16 08:26:09
uchwała Nr LII/362/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu Janina Sidor 2018-07-16 08:21:02
Uchwała LII/361/2018 w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu Janina Sidor 2018-07-16 08:15:44
Uchwała Nr LII/360/2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiacej własnosć Powiatu Myśliborskiego. Janina Sidor 2018-07-16 08:10:33
Uchwała Nr LII/359/2018 w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Dębnie Janina Sidor 2018-07-16 07:53:59
Uchwała Nr LII/359/2018 w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Dębnie Janina Sidor 2018-07-16 07:53:24
Uchwała Nr LII/258-2018 w sprawie założenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dębnie Janina Sidor 2018-07-16 07:51:56
STAROSTA MYŚLIBORSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE MŁODSZEGO REFERENTA W WYDZIALE BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Marek Sobiegraj 2018-07-13 08:51:23
Wyposażenie miejsca pracy dla stażysty na potrzeby projektu pn. Ze szkoły do pracy! w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro w Barlinku współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Marta Wojciechowska 2018-07-12 13:41:43
Wyposażenie miejsca pracy dla stażysty na potrzeby projektu pn. Ze szkoły do pracy! w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro w Barlinku współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Marta Wojciechowska 2018-07-12 13:41:37
Wyposażenie miejsca pracy dla stażysty na potrzeby projektu pn. Ze szkoły do pracy! w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro w Barlinku współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Marta Wojciechowska 2018-07-12 13:41:30
Wyposażenie miejsca pracy dla stażysty na potrzeby projektu pn. Ze szkoły do pracy! w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro w Barlinku współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Marta Wojciechowska 2018-07-12 13:41:22
Wyposażenie miejsca pracy dla stażysty na potrzeby projektu pn. Ze szkoły do pracy! w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro w Barlinku współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Marta Wojciechowska 2018-07-12 13:41:16
UCHWAŁA NR 254/892/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2018-07-12 13:39:54
UCHWAŁA NR 254/891/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dębnie Dominika Bułgajewska 2018-07-12 13:39:08
UCHWAŁA NR 254/890/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku Dominika Bułgajewska 2018-07-12 13:37:58
UCHWAŁA NR 254/889/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą "Spotkanie z muzyką polską" Dominika Bułgajewska 2018-07-12 13:37:13
UCHWAŁA NR 253/888/2018 z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dominika Bułgajewska 2018-07-12 13:36:22
UCHWAŁA NR 253/887/2018z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie przekazania dotacji celowej na zakup łodzi ratunkowej Dominika Bułgajewska 2018-07-12 13:34:06
UCHWAŁA NR 253/886/2018 z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach Dominika Bułgajewska 2018-07-12 13:33:22
UCHWAŁA NR 253/886/2018 z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach Dominika Bułgajewska 2018-07-12 13:32:58
UCHWAŁA NR 253/885/2018 z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie odwołania ze stanowiska kierowniczego dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach Dominika Bułgajewska 2018-07-12 13:32:03
UCHWAŁA NR 253/884/2018 z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dębno na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025" Dominika Bułgajewska 2018-07-12 13:29:01