herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nr 48 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Marek Sobiegraj 2017-10-20 11:33:49
Obwieszczenie o drugiej licytacji ruchomości Marek Sobiegraj 2017-10-20 07:09:15
Rzeczy znalezione Róża Werocy 2017-10-19 14:18:56
Nr 47 w sprawie organizacji stałego dyżuru Starosty Myśliborskiego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Marek Sobiegraj 2017-10-18 16:33:02
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 Marta Wojciechowska 2017-10-18 14:13:04
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 Marta Wojciechowska 2017-10-18 14:13:01
Zakup i dostawa miału węglowego oraz węgla orzech na sezon 2017/2018 do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2017-10-18 12:22:57
Zakup i dostawa miału węglowego oraz węgla orzech na sezon 2017/2018 do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2017-10-18 12:22:49
Wykaz Komisji Janina Sidor 2017-10-17 09:07:46
XLV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 października 2017 roku Janina Sidor 2017-10-16 08:19:58
XLV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 października 2017 roku Janina Sidor 2017-10-16 08:18:31
XLV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 października 2017 roku Janina Sidor 2017-10-16 08:16:42
Wykaz przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców na terenie Powiatu Myśliborskiego Krzysztof Miśkiewicz 2017-10-16 07:41:01
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 Marta Wojciechowska 2017-10-13 14:10:00
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 Marta Wojciechowska 2017-10-13 14:09:57
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od dnia 18 września 2017 roku do dnia 9 października 2017 roku Marek Sobiegraj 2017-10-13 13:24:43
Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie miedzysesyjnym, tj. od 18.09.2017r. do 12.10.2017r. Marek Sobiegraj 2017-10-13 13:23:12
Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie miedzysesyjnym, tj. od 18.09.2017r. do 12.10.2017r. Marek Sobiegraj 2017-10-13 13:21:31
Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie miedzysesyjnym, tj. od 18.09.2017r. do 12.10.2017r. Marek Sobiegraj 2017-10-13 13:20:24
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od dnia 18 września 2017 roku do dnia 9 października 2017 roku Marek Sobiegraj 2017-10-13 13:16:26
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku szkolnym 2016 - 2017 Marek Sobiegraj 2017-10-13 13:14:57
Plan organizacyjny zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2017 - 2018 Marek Sobiegraj 2017-10-13 13:12:10
Informacja o stanie dróg powiatowych Marek Sobiegraj 2017-10-13 13:07:19
Informacja o stanie środowiska w powiecie myśliborskim w 2016 roku Marek Sobiegraj 2017-10-13 13:06:21
Nr 46 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania grupy samooceny Wspólnej Metody Oceny (CAF) Marek Sobiegraj 2017-10-13 12:43:02
Nr 45 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2017-10-13 12:02:58
Nr 44 w sprawie organizacji treningu Akcji Kurierskiej na terenie Powiatu Myśliborskiego. Marek Sobiegraj 2017-10-13 11:58:00
Nr 43 w sprawie powołania Komisji Odbioru Marek Sobiegraj 2017-10-13 11:54:18
Nr 42 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2017 rok obejmującego przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy oraz niezarobkowy krajowy przewóz drogowy, prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców Marek Sobiegraj 2017-10-13 11:44:29
Nr 41 w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2017-10-13 11:39:08
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu w Myśliborzu Janina Sidor 2017-10-13 11:08:32
Projekt uchwały w sprawie wysokości obowiązujących w 2018 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu Janina Sidor 2017-10-13 11:07:21
Projekt uchwały w sprawie wysokości obowiązujących w 2018 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego Janina Sidor 2017-10-13 11:06:37
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok? Janina Sidor 2017-10-13 11:05:00
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 Janina Sidor 2017-10-13 11:03:54
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 Janina Sidor 2017-10-13 11:02:23
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok Janina Sidor 2017-10-13 11:00:55
Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu za okres od dnia 18 września 2017 roku do dnia 9 października 2017 roku Dominika Bułgajewska 2017-10-13 07:14:06
Zakup i dostawa miału węglowego oraz węgla orzech na sezon 2017/2018 do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2017-10-12 13:57:59
Zakup i dostawa miału węglowego oraz węgla orzech na sezon 2017/2018 do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2017-10-12 13:57:51