herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZGŁOSZENIA HISTORYCZNYCH ZANIECZYSZCZEŃ POWIERZCHNI ZIEMI Marek Sobiegraj 2018-04-27 08:48:09
Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2018 r. Marek Sobiegraj 2018-04-27 08:30:30
. Marek Sobiegraj 2018-04-27 08:28:56
Sprawozdania z wykonania budżetu 2018 r. Marek Sobiegraj 2018-04-27 08:28:45
Katarzyna Ostrowska-Wolska Marek Sobiegraj 2018-04-26 13:15:16
Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-04-26 12:44:31
STAROSTA MYŚLIBORSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE SEKRETARZA POWIATU Marek Sobiegraj 2018-04-26 12:37:37
Zakup i dostawa chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów higieniczno-sanitarnych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2018-04-26 11:10:54
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2018 roku Róża Werocy 2018-04-26 09:41:53
Dostawa materiałów promocyjno-biurowych na potrzeby projektu pn. Ze szkoły do pracy! Marta Wojciechowska 2018-04-26 08:38:28
Dostawa materiałów promocyjno-biurowych na potrzeby projektu pn. Ze szkoły do pracy! Marta Wojciechowska 2018-04-26 08:37:48
Dostawa materiałów promocyjno-biurowych na potrzeby projektu pn. Ze szkoły do pracy! Marta Wojciechowska 2018-04-26 08:37:33
Dostawa materiałów promocyjno-biurowych na potrzeby projektu pn. Ze szkoły do pracy! Marta Wojciechowska 2018-04-26 08:37:17
Dostawa materiałów promocyjno-biurowych na potrzeby projektu pn. Ze szkoły do pracy! Marta Wojciechowska 2018-04-26 08:37:10
Dostawa materiałów promocyjno-biurowych na potrzeby projektu pn. Ze szkoły do pracy! Marta Wojciechowska 2018-04-26 08:37:04
Dostawa materiałów promocyjno-biurowych na potrzeby projektu pn. Ze szkoły do pracy! Marta Wojciechowska 2018-04-26 08:36:42
Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego z dn. 20.04.2018 r. o udostępnieniu akt sprawy zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla planowanej budowy kolektora kanalizacyjnego na odcinku Myślibórz-Golenice (gm. Myślibórz) przed wydaniem decyzji Marek Sobiegraj 2018-04-25 11:30:57
Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-04-24 13:57:44
Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-04-24 13:57:30
Wykaz przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców na terenie Powiatu Myśliborskiego Krzysztof Miśkiewicz 2018-04-24 08:47:15
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-04-20 22:04:19
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-04-20 22:04:06
Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu za okres od dnia 15 stycznia 2018 roku do dnia 9 kwietnia 2018 roku Dominika Bułgajewska 2018-04-20 11:00:26
UCHWAŁA NR 239/828/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dominika Bułgajewska 2018-04-20 10:53:31
UCHWAŁA NR 239/827/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą "W zdrowym ciele zdrowy duch" Dominika Bułgajewska 2018-04-20 10:52:39
UCHWAŁA NR 239/826/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2018-04-20 10:51:44
UCHWAŁA NR 239/825/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok Dominika Bułgajewska 2018-04-20 10:48:10
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro Marta Wojciechowska 2018-04-20 10:44:37
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro Marta Wojciechowska 2018-04-20 10:44:22
Samodzielne stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Róża Werocy 2018-04-20 07:22:05
Biuro ds. Kontroli Róża Werocy 2018-04-20 07:21:05
Wydział Edukacji Róża Werocy 2018-04-20 07:19:55
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Róża Werocy 2018-04-20 07:19:03
Wydział Komunikacji Róża Werocy 2018-04-20 07:18:09
Wykonanie cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym wraz zasileniem baz danych Kamil Wiącek 2018-04-19 14:45:02
Wykaz przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców na terenie Powiatu Myśliborskiego Krzysztof Miśkiewicz 2018-04-19 14:39:11
Wykonanie cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym wraz zasileniem baz danych Kamil Wiącek 2018-04-19 14:20:26
Wykonanie cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym wraz zasileniem baz danych Kamil Wiącek 2018-04-19 14:19:15
Protokół Nr 30/2018 z posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 24 stycznia 2018 roku Dominika Bułgajewska 2018-04-19 08:01:46
Sprawozdanie Przewodniczącego Marek Sobiegraj 2018-04-18 13:18:07