herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Remont pomieszczeń sanitariatów i sali lekcyjnej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie Marta Wojciechowska 2018-11-22 10:45:25
Remont pomieszczeń sanitariatów i sali lekcyjnej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie Marta Wojciechowska 2018-11-22 10:04:01
Skarbnik Powiatu Róża Werocy 2018-11-22 07:52:30
Sekretarz Powiatu Róża Werocy 2018-11-22 07:51:59
Starosta Róża Werocy 2018-11-22 07:51:24
Wicestarosta Róża Werocy 2018-11-22 07:51:16
Starosta Róża Werocy 2018-11-22 07:50:31
Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Sekretarza Powiatu w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-11-20 13:15:51
Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Inspektora w Wydziale Organizacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-11-20 13:12:02
UCHWAŁA NR 279/1006/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w 2019 r. Dominika Bułgajewska 2018-11-20 12:13:47
UCHWAŁA NR 279/1005/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert: "Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w 2019 roku" Dominika Bułgajewska 2018-11-20 12:12:58
UCHWAŁA NR 279/1004/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok Dominika Bułgajewska 2018-11-20 12:03:43
Nr 59 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2018 rok Marek Sobiegraj 2018-11-20 09:03:10
Nr 58 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Marek Sobiegraj 2018-11-20 09:01:01
Wykaz przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców na terenie Powiatu Myśliborskiego Krzysztof Miśkiewicz 2018-11-20 07:42:58
Wykaz przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców na terenie Powiatu Myśliborskiego Krzysztof Miśkiewicz 2018-11-19 14:40:46
Protokół Nr 279/2018 Dominika Bułgajewska 2018-11-19 10:44:02
Protokół Nr 33/2018 z posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbytego wspólnie z Komisją Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w dniu 26 września 2018 roku Dominika Bułgajewska 2018-11-19 10:42:01
Protokół Nr 36/2018 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbytego wspólnie z Komisją Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 26 września 2018 roku Dominika Bułgajewska 2018-11-19 10:40:13
RADA POWIATU W MYŚLIBORZU - VI KADENCJA (2018/2023) Dominika Bułgajewska 2018-11-19 07:28:25
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W MYŚLIBORZU - ROBERT DUDEK Dominika Bułgajewska 2018-11-19 07:21:19
Wykaz Komisji Dominika Bułgajewska 2018-11-19 07:20:16
Zarząd Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2018-11-19 07:19:56
Krzysztof Srokowski - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach. Marek Sobiegraj 2018-11-15 20:26:15
Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Podinspektora w Biurze ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-11-15 19:25:14
Nr 57 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Marek Sobiegraj 2018-11-15 19:20:10
Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2018 r. Marek Sobiegraj 2018-11-15 13:54:04
Mariusz Cezary Zalewski - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach. Marek Sobiegraj 2018-11-14 15:39:35
Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w 2019 r. Marek Sobiegraj 2018-11-14 14:09:59
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-11-14 13:07:45
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-11-14 12:37:16
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-11-14 12:37:12
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-11-14 12:36:59
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-11-14 12:36:42
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-11-14 12:36:20
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-11-14 12:35:43
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-11-14 12:35:19
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-11-14 12:34:56
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-11-14 12:34:41
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-11-14 12:34:30