herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2017-12-13 19:28:15
Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 Marta Wojciechowska 2017-12-13 19:28:05
XLVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 grudnia 2017 roku Janina Sidor 2017-12-13 10:11:47
XLVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 grudnia 2017 roku Janina Sidor 2017-12-13 10:02:02
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2018-2020. Marek Sobiegraj 2017-12-12 14:47:50
protokół Nr 32/2017 z posiedzenia Komisji Janina Sidor 2017-12-12 14:25:44
protokół Nr 31/2017 z posiedzenia Komisji Janina Sidor 2017-12-12 14:24:13
protokół Nr 30/2017 z posiedzenia Komisji Janina Sidor 2017-12-12 14:23:17
protokół Nr 24/2016 z posiedzenia Komisji Janina Sidor 2017-12-12 14:22:08
protokół Nr 21/2016 z posiedzenia Komisji Janina Sidor 2017-12-12 14:17:55
protokół Nr 21/2016 z posiedzenia Komisji Janina Sidor 2017-12-12 14:17:36
Sprawozdanie finansowe spółek prawa handlowego; Szpital Barlinek Sp. z o.o. i Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za 10 m-cy 2017 roku Marek Sobiegraj 2017-12-12 14:02:56
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Marek Sobiegraj 2017-12-12 14:01:49
Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym Marek Sobiegraj 2017-12-12 14:00:19
UCHWAŁA NR 217/750/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego oraz zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok Dominika Bułgajewska 2017-12-12 13:02:17
Protokół Nr 217/2017 Dominika Bułgajewska 2017-12-12 12:57:58
Projekt uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok Janina Sidor 2017-12-12 12:00:34
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2018 rok Janina Sidor 2017-12-12 11:59:55
Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2018 rok Janina Sidor 2017-12-12 11:59:01
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu Janina Sidor 2017-12-12 11:57:39
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu Janina Sidor 2017-12-12 11:56:57
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu Janina Sidor 2017-12-12 11:56:13
Projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2018 roku Janina Sidor 2017-12-12 11:55:22
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2018-2020 Janina Sidor 2017-12-12 11:54:19
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 Janina Sidor 2017-12-12 11:52:45
Projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017 ? 2027 Janina Sidor 2017-12-12 11:50:59
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok Janina Sidor 2017-12-12 11:49:11
Marta Wojciechowska 2017-12-12 10:06:22
Przygotowywanie posiłków z dowozem oraz wydaniem dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach w przedziale wiekowym 13-18 lat oraz przygotowanie i serwowanie posiłków dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy w przedziale wiekowym 11-13 lat Marta Wojciechowska 2017-12-12 08:02:52
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie gminy Barlinek i Nowogródek Pomorski Marta Wojciechowska 2017-12-11 15:40:38
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie gminy Barlinek i Nowogródek Pomorski Marta Wojciechowska 2017-12-11 15:38:20
- dokument usunięty Marta Wojciechowska 2017-12-11 15:36:33
Marta Wojciechowska 2017-12-11 15:35:47
Marta Wojciechowska 2017-12-11 15:35:23
Przygotowywanie posiłków z dowozem oraz wydaniem dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach w przedziale wiekowym 13-18 lat oraz przygotowanie i serwowanie posiłków dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy w przedziale wiekowym 11-13 lat Marta Wojciechowska 2017-12-11 15:29:22
- dokument usunięty Marta Wojciechowska 2017-12-11 15:28:48
- dokument usunięty Marta Wojciechowska 2017-12-11 15:28:45
- dokument usunięty Marta Wojciechowska 2017-12-11 15:28:36
Audytor Wewnętrzny - Sylwia Kisielewicz Róża Werocy 2017-12-11 07:43:11
Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych dzieci przebywających w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie Marta Wojciechowska 2017-12-08 13:41:59