Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020 Marta Wojciechowska 2020-01-17 13:48:47
UCHWAŁA NR 87/332/2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok Dominika Bułgajewska 2020-01-17 11:55:50
UCHWAŁA NR 87/331/2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie lokowania wolnych środków finansowych Dominika Bułgajewska 2020-01-17 11:54:58
UCHWAŁA NR 87/330/2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków jednostki na 2020 rok Dominika Bułgajewska 2020-01-17 11:54:02
UCHWAŁA NR 87/329/2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie uzgodnienia wysokości opłat za posiłki oraz terminu i sposobu wnoszenia opłat przez rodziców i opiekunów prawnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy Dominika Bułgajewska 2020-01-17 11:52:54
UCHWAŁA NR 86/328/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok Dominika Bułgajewska 2020-01-17 11:51:27
UCHWAŁA NR 86/327/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu Dominika Bułgajewska 2020-01-17 11:50:21
UCHWAŁA NR 86/326/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2020-01-17 11:41:41
UCHWAŁA NR 86/325/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu Dominika Bułgajewska 2020-01-17 11:40:49
UCHWAŁA NR 86/324/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu Dominika Bułgajewska 2020-01-17 11:39:50
UCHWAŁA NR 86/323/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie powołania zespołu kontrolującego Dominika Bułgajewska 2020-01-17 11:38:35
UCHWAŁA NR 86/322/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dominika Bułgajewska 2020-01-17 11:37:17
UCHWAŁA NR 86/321/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dominika Bułgajewska 2020-01-17 11:36:20
UCHWAŁA NR 86/320/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dominika Bułgajewska 2020-01-17 11:35:31
Formularz aktualizacji stacji bazowej 44954 MYSLIBORZ Marek Sobiegraj 2020-01-16 14:28:29
Formularz aktualizacyjny stacji bazowej MSB0601_B Marek Sobiegraj 2020-01-16 14:28:17
Formularz aktualizacyjny stacji bazowej MSB0601_B Marek Sobiegraj 2020-01-16 14:25:53
Formularz aktualizacji stacji bazowej 44954 MYSLIBORZ Marek Sobiegraj 2020-01-16 14:25:00
2019 rok Marek Sobiegraj 2020-01-16 14:19:28
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Marek Sobiegraj 2020-01-16 14:19:07
Nr 1 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2020 rok obejmującego przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów oraz wykonujących krajowy transport drogowy Marek Sobiegraj 2020-01-15 14:45:33
. Marek Sobiegraj 2020-01-15 14:44:34
2020 rok Marek Sobiegraj 2020-01-15 14:44:23
Starosta Myśliborski ogłasza nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Dróg Róża Werocy 2020-01-15 10:42:44
Starosta Myśliborski ogłasza nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowym Róża Werocy 2020-01-15 10:41:51
Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Marek Sobiegraj 2020-01-13 17:58:25
Starosta Myśliborski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (gm.Myślibórz, obr. Kierzków, dz. nr 466/1) Marek Sobiegraj 2020-01-13 07:48:22
Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Marek Sobiegraj 2020-01-09 14:22:17
Rejestr aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Powiat Myśliborski Janina Sidor 2020-01-08 12:51:06
Nr 76 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Marek Sobiegraj 2020-01-08 11:12:48
Nr 76 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Marek Sobiegraj 2020-01-08 11:12:35
Nr 75 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Marek Sobiegraj 2020-01-08 11:10:39
Nr 74 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2020-01-08 11:08:15
Nr 73 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2020-01-08 10:48:50
Uchwała Nr XVIII/167/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2020 rok Janina Sidor 2020-01-08 08:53:20
Uchwała Nr XVIII/166/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2020 rok Janina Sidor 2020-01-08 08:52:59
Uchwała Nr XVIII/165/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2020 rok Janina Sidor 2020-01-08 08:52:34
Uchwała Nr XVIII/164/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania projektu Statutu Powiatu Myśliborskiego Janina Sidor 2020-01-08 08:52:04
Uchwała Nr XVIII/163/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu Janina Sidor 2020-01-08 08:51:34
Uchwała Nr XVIII/162/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2020 roku Janina Sidor 2020-01-08 08:51:01