herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR 269/976/2018 z dnia 13 września 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok Dominika Bułgajewska 2018-09-21 10:25:27
UCHWAŁA NR 268/975/2018 z dnia 13 września 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2018-09-21 10:24:32
UCHWAŁA NR 268/974/2018 z dnia 13 września 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dominika Bułgajewska 2018-09-21 10:23:01
UCHWAŁA NR 268/973/2018 z dnia 13 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej Dominika Bułgajewska 2018-09-21 10:22:13
Protokół Nr 269/2018 Dominika Bułgajewska 2018-09-21 09:27:48
Protokół Nr 268/2018 Dominika Bułgajewska 2018-09-21 09:27:13
Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu za okres od dnia 11 czerwca 2018 roku do dnia 13 września 2018 roku Dominika Bułgajewska 2018-09-21 09:14:38
Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu w Myśliborzu(Myślibórz, obr. 1, dz. 73/3, 73/4, 73/5, 69/8, 69/9, 69/10) Marek Sobiegraj 2018-09-20 09:21:39
Informacja o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Inspektor do spraw ochrony danych osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie Kamil Wiącek 2018-09-20 07:34:52
Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-09-19 08:49:56
Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2027 Marek Sobiegraj 2018-09-19 08:17:01
Informacja o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Inspektor do spraw ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. J.Słowackiego w Dębnie Kamil Wiącek 2018-09-18 17:24:22
Uchwała Nr 2 Powiatowej Komisji Wyborczej w Myśliborzu w sprawie powołania Pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Powiatowej Komisji Wyborczej w Myśliborzu oraz operatorów wprowadzania danych. Marek Sobiegraj 2018-09-18 12:06:28
Uchwała Nr 1 Powiatowej Komisji Wyborczej w Myśliborzu w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącej Powiatowej Komisji Wyborczej w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-09-18 12:05:45
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie zmieniające postanowienia w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego. Marek Sobiegraj 2018-09-18 12:04:08
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie zmieniające postanowienia w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego. Marek Sobiegraj 2018-09-18 12:03:47
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie zmieniające postanowienia w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego. Marek Sobiegraj 2018-09-18 12:02:56
ZARZĄD POWIATU W MYŚLIBORZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH W MYŚLIBORZU Marek Sobiegraj 2018-09-18 10:40:22
UCHWAŁA NR 267/972/2018 z dnia 11 września 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dominika Bułgajewska 2018-09-17 09:36:12
UCHWAŁA NR 266/971/2018 z dnia 10 września 2018 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2018-09-17 09:35:22
UCHWAŁA NR 266/970/2018 z dnia 10 września 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dominika Bułgajewska 2018-09-17 09:34:06
UCHWAŁA NR 266/969/2018 z dnia 10 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok Dominika Bułgajewska 2018-09-17 09:31:03
Protokół Nr 267/2018 Dominika Bułgajewska 2018-09-17 09:29:26
Protokół Nr 266/2018 Dominika Bułgajewska 2018-09-17 09:29:00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-09-14 13:37:00
Informacja o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Inspektor do spraw ochrony danych osobowych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie Kamil Wiącek 2018-09-14 11:31:45
UCHWAŁA NR 265/968/2018 z dnia 5 września 2018 roku w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" Dominika Bułgajewska 2018-09-14 11:14:47
UCHWAŁA NR 265/967/2018 z dnia 5 września 2018 roku w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą " II Kongres Sejmowy Polskich Dzieci Wojny" Dominika Bułgajewska 2018-09-14 11:13:35
UCHWAŁA NR 265/966/2018 z dnia 5 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok Dominika Bułgajewska 2018-09-14 11:12:56
UCHWAŁA NR 264/965/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2018-09-14 11:11:40
UCHWAŁA NR 264/964/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą "Turnieje piłki nożnej - z podwórka na stadion" Dominika Bułgajewska 2018-09-14 11:10:09
UCHWAŁA NR 264/963/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą "Koncert międzypokoleniowy Napiszę do Ciebie z Dalekiej Podróży" Dominika Bułgajewska 2018-09-14 11:09:23
UCHWAŁA NR 264/962/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej Dominika Bułgajewska 2018-09-14 11:07:36
UCHWAŁA NR 264/961/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2018-09-14 11:06:56
UCHWAŁA NR 264/960/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok Dominika Bułgajewska 2018-09-14 11:05:42
UCHWAŁA NR 264/959/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2018-2021 Dominika Bułgajewska 2018-09-14 10:53:23
Informacja o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Inspektor do spraw ochrony danych osobowych w Zespole Szkół i Placówek w Smolnicy Kamil Wiącek 2018-09-14 09:04:58
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Myśliborzu z dnia 12 września 2018 roku Marek Sobiegraj 2018-09-13 07:59:50
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Myśliborzu z dnia 12 września 2018 roku Marek Sobiegraj 2018-09-12 20:24:43
Informacja o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Inspektor do spraw ochrony danych osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu Kamil Wiącek 2018-09-12 13:21:34