herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół Nr 2/2019 z posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbytego wspólnie z Komisją Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 11 lutego 2019 roku Dominika Bułgajewska 2019-03-21 07:15:16
Protokół Nr 2/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych odbytego wspólnie z Komisją Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 11 lutego 2019 roku Dominika Bułgajewska 2019-03-21 07:12:08
Uchwała Nr LI/345/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Myśliborskiego przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Janina Sidor 2019-03-20 14:41:47
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Róża Werocy 2019-03-20 07:13:33
UCHWAŁA NR 23/84/2019 z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości drogowej na rzecz Gminy Boleszkowice Dominika Bułgajewska 2019-03-19 07:46:24
UCHWAŁA NR 23/83/2019 z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2019 roku Dominika Bułgajewska 2019-03-19 07:43:24
UCHWAŁA NR 23/82/2019z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok Dominika Bułgajewska 2019-03-19 07:26:44
Protokół Nr 23/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego w dniu 6 marca 2019 roku Dominika Bułgajewska 2019-03-19 07:08:07
Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu od dnia 9 stycznia 2019 roku do dnia 6 marca 2019 roku Dominika Bułgajewska 2019-03-19 07:07:01
Petycja Janina Sidor 2019-03-18 10:31:52
Petycja mieszkańców Gminy Boleszkowice w sprawie remontu drogi powiatowej 2142Z Namyślin - Kaleńsko - Szumiłowo Janina Sidor 2019-03-18 10:28:33
Petycje Janina Sidor 2019-03-18 10:22:12
Wnioski i petycje Janina Sidor 2019-03-18 10:21:52
Zakup i dostawa chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów higieniczno - sanitarnych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2019 Marta Wojciechowska 2019-03-15 13:50:28
Doposażenie pracowni dla zawodu mechanik monter maszyn i urządzeń w ramach utworzonego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Marta Wojciechowska 2019-03-15 12:51:57
Zakup i dostawa chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów higieniczno - sanitarnych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2019 Marta Wojciechowska 2019-03-15 12:20:15
Zakup i dostawa chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów higieniczno - sanitarnych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2019 Marta Wojciechowska 2019-03-15 12:18:50
Zakup i dostawa chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów higieniczno - sanitarnych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2019 Marta Wojciechowska 2019-03-15 12:18:38
Zakup i dostawa chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów higieniczno - sanitarnych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2019 Marta Wojciechowska 2019-03-15 12:18:03
Zakup i dostawa chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów higieniczno - sanitarnych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2019 Marta Wojciechowska 2019-03-15 12:17:53
Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2019-03-15 10:50:42
- dokument usunięty Janina Sidor 2019-03-14 14:57:43
- dokument usunięty Janina Sidor 2019-03-14 13:53:54
Starosta Myśliborski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej za cenę niższą niż jej wartość rynkowa, t.j. za 1 zł. (Dębno, obr. 4, dz. 288/5) Marek Sobiegraj 2019-03-14 08:41:13
Starosta Myśliborski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (Myślibórz, obr. 3, dz. 248) Marek Sobiegraj 2019-03-14 08:35:06
. - dokument usunięty Marek Sobiegraj 2019-03-14 08:29:56
Aleksandra Tomaszewska - Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2019-03-14 08:29:52
Zakup i dostawa chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów higieniczno- sanitarnych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2019 Marta Wojciechowska 2019-03-13 14:27:27
Zakup i dostawa chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów higieniczno- sanitarnych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2019 Marta Wojciechowska 2019-03-12 14:39:38
Doposażenie pracowni dla zawodu mechanik monter maszyn i urządzeń w ramach utworzonego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Marta Wojciechowska 2019-03-12 14:35:42
Protokół Nr 35/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa odbytego w dniu 13 grudnia 2017 roku Dominika Bułgajewska 2019-03-12 08:21:44
Nr 19 w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia dla członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu za sporządzenie oceny specjalistycznej i wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności Marek Sobiegraj 2019-03-11 15:57:47
Nr 18 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2019-03-11 15:55:39
Wykaz przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców na terenie Powiatu Myśliborskiego Krzysztof Miśkiewicz 2019-03-11 14:44:18
Starosta Myśliborski ogłasza nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowym Marek Sobiegraj 2019-03-08 09:39:06
.. - dokument usunięty Marek Sobiegraj 2019-03-08 08:53:39
.. - dokument usunięty Marek Sobiegraj 2019-03-08 08:52:42
Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek Ożar oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ulicy Okrętowej do ulicy Dębowej Marta Wojciechowska 2019-03-07 14:13:40
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2019-2020" Róża Werocy 2019-03-07 09:12:51
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2019-2020" Róża Werocy 2019-03-07 09:12:28