herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dł. 2,1 km - I etap (drugie postępowanie) Marcin Ostolski 2017-04-28 12:39:27
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej II piętro Marcin Ostolski 2017-04-28 12:38:13
Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2017 r. Marek Sobiegraj 2017-04-28 08:43:41
.. Marek Sobiegraj 2017-04-28 08:42:01
Sprawozdania z wykonania budżetu 2017 r. Marek Sobiegraj 2017-04-28 08:41:48
Oferta realizacji zadania publicznego Róża Werocy 2017-04-28 08:16:41
UCHWAŁA NR 171/563/2017 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego Dominika Bułgajewska 2017-04-27 12:12:44
UCHWAŁA NR 171/562/2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2017-04-27 12:11:13
UCHWAŁA NR 171/561/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dominika Bułgajewska 2017-04-27 12:04:09
UCHWAŁA NR 171/560/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2017-04-27 12:03:03
UCHWAŁA NR 171/559/2017 uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatu Myśliborskiego Dominika Bułgajewska 2017-04-27 12:01:32
UCHWAŁA NR 171/558/2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok Dominika Bułgajewska 2017-04-27 11:59:42
UCHWAŁA NR 171/557/2017 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok Dominika Bułgajewska 2017-04-27 11:57:50
UCHWAŁA NR 171/556/2017 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok Dominika Bułgajewska 2017-04-27 11:56:13
UCHWAŁA NR 171/555/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2017-04-27 11:54:04
Protokół Nr 170/2017 Dominika Bułgajewska 2017-04-27 11:49:14
Regulamin organizacyjny Marek Sobiegraj 2017-04-26 16:50:31
Schemat organizacyjny Marek Sobiegraj 2017-04-26 16:50:02
Nr 19 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2017-04-26 08:31:33
Nr 19 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2017-04-26 08:31:13
Nr 18 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w 2017 roku. Marek Sobiegraj 2017-04-26 08:29:25
Nr 17 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Marek Sobiegraj 2017-04-26 08:28:18
UCHWAŁA NR XXXV/194/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok Janina Sidor 2017-04-25 10:52:53
UCHWAŁA NR XXXV/192/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok Janina Sidor 2017-04-25 10:52:04
UCHWAŁA NR XXXV/191/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok Janina Sidor 2017-04-25 10:51:09
UCHWAŁA NR XXXV/190/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok Janina Sidor 2017-04-25 10:50:16
UCHWAŁA NR XXXVII/203/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok Janina Sidor 2017-04-25 10:49:14
Przebudowa drogi powiatowej nr 2111Z w ciągu ulicy Barlineckiej w m. Nowogródek Pomorski Marcin Ostolski 2017-04-25 07:09:54
Przebudowa drogi powiatowej nr 2111Z w ciągu ulicy Barlineckiej w m. Nowogródek Pomorski Marcin Ostolski 2017-04-24 22:16:55
Przebudowa drogi powiatowej nr 2111Z w ciągu ulicy Barlineckiej w m. Nowogródek Pomorski Marcin Ostolski 2017-04-24 22:16:19
Przebudowa drogi powiatowej nr 2111Z w ciągu ulicy Barlineckiej w m. Nowogródek Pomorski Marcin Ostolski 2017-04-24 22:16:07
Przebudowa drogi powiatowej nr 2111Z w ciągu ulicy Barlineckiej w m. Nowogródek Pomorski Marcin Ostolski 2017-04-24 22:15:53
Przebudowa drogi powiatowej nr 2111Z w ciągu ulicy Barlineckiej w m. Nowogródek Pomorski Marcin Ostolski 2017-04-24 22:15:42
Przebudowa drogi powiatowej nr 2111Z w ciągu ulicy Barlineckiej w m. Nowogródek Pomorski Marcin Ostolski 2017-04-24 22:14:52
Przebudowa drogi powiatowej nr 2111Z w ciągu ulicy Barlineckiej w m. Nowogródek Pomorski Marcin Ostolski 2017-04-24 22:14:20
Przebudowa drogi powiatowej nr 2111Z w ciągu ulicy Barlineckiej w m. Nowogródek Pomorski Marcin Ostolski 2017-04-24 22:13:27
Przebudowa drogi powiatowej nr 2111Z w ciągu ulicy Barlineckiej w m. Nowogródek Pomorski Marcin Ostolski 2017-04-24 22:10:49
Przebudowa drogi powiatowej nr 2111Z w ciągu ulicy Barlineckiej w m. Nowogródek Pomorski Marcin Ostolski 2017-04-24 22:10:39
Przebudowa drogi powiatowej nr 2111Z w ciągu ulicy Barlineckiej w m. Nowogródek Pomorski Marcin Ostolski 2017-04-24 22:10:27
Przebudowa drogi powiatowej nr 2111Z w ciągu ulicy Barlineckiej w m. Nowogródek Pomorski Marcin Ostolski 2017-04-24 22:10:16