herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nr 16 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu", "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym Starostwa Powiatowego w Myśliborzu" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym Pojazd i Kierowca w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu". Marek Sobiegraj 2017-03-28 21:06:36
Nr 15 w sprawie powołania Zespołu do spraw sporządzenia informacji o stanie technicznym budynku znajdującego się w Barlinku przy ul. Jeziornej 8 Marek Sobiegraj 2017-03-28 20:58:50
Nr 14 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych Marek Sobiegraj 2017-03-28 20:52:31
Przygotowywanie posiłków wraz z dowozem oraz wydaniem dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach w przedziale wiekowym 13-18 lat Marcin Ostolski 2017-03-28 13:31:23
Przygotowywanie posiłków wraz z dowozem oraz wydaniem dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach w przedziale wiekowym 13-18 lat Marcin Ostolski 2017-03-28 13:31:06
- dokument usunięty Marcin Ostolski 2017-03-28 13:29:08
- dokument usunięty Marcin Ostolski 2017-03-28 13:29:01
169/2017 w sprawie opracowanej dokumentacji technicznej remontu drogi powiatowej z Różańska do Dyszna Janina Sidor 2017-03-28 12:39:16
168/2017 w sprawie umowy dotyczącej wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. Janina Sidor 2017-03-28 12:38:08
168/2017 w sprawie umowy dotyczącej wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. - dokument usunięty Janina Sidor 2017-03-28 12:37:19
168/2017 w sprawie umowy dotyczącej wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. - dokument usunięty Janina Sidor 2017-03-28 12:37:15
167/2017 w sprawie pobierania wynagrodzenia przez Prezesa Zarządu spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. Janina Sidor 2017-03-28 12:36:46
166/2017 w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. Janina Sidor 2017-03-28 12:35:49
165/2017 w sprawie dostępu do nocnej i świątecznej opieki w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. Janina Sidor 2017-03-28 12:34:36
164/2017 w sprawie odpłatności za wizyty w Poradni Urologicznej spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. Janina Sidor 2017-03-28 12:33:40
163/2017 w sprawie problemu braku pielęgniarek na oddziałach w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. Janina Sidor 2017-03-28 12:31:38
162/2017 w sprawie wysokości pensji zasadniczej pielęgniarki w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. Janina Sidor 2017-03-28 12:30:14
161/2017 w sprawie zmian w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. Janina Sidor 2017-03-28 12:29:01
160/2017 w sprawie kosztów poniesionych przez spółkę Szpital w Dębnie z tytułu zmiany nazwy Janina Sidor 2017-03-28 12:27:14
159/2017 w sprawie konsekwencji nie pokrycia straty przez spółkę Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za 2016 rok Janina Sidor 2017-03-28 12:26:10
158/2017 w sprawie planowanego pokrycia straty przez Prezesa Zarządu spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za 2016 rok Janina Sidor 2017-03-28 12:25:01
157/2017 w sprawie pokrycia straty przez spółkę Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za 2015 rok Janina Sidor 2017-03-28 12:23:26
156/2017 w sprawie wstrzymania dostawy leków i niezbędnych materiałów przez dostawców Janina Sidor 2017-03-28 12:21:53
155/2017 w sprawie ryzyka nie wypłacenia w terminie wynagrodzeń dla pracowników spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. Janina Sidor 2017-03-28 12:20:51
154/2017 w sprawie terminowości opłacania składki ZUS przez spółkę Szpital w Dębnie Sp. z o.o. Janina Sidor 2017-03-28 12:19:44
153/2017 w sprawie zobowiązań wymagalnych spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. na koniec 2016 roku Janina Sidor 2017-03-28 12:18:45
152/2017 w sprawie oddziałów spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. generujących straty Janina Sidor 2017-03-28 12:17:54
151/2017 w sprawie podjętych kroków przez Zarząd Spółki i Zarząd Powiatu w celu zapobiegnięcia przesłankom upadłości Szpitala w Dębnie Janina Sidor 2017-03-28 12:16:59
150/2017 w sprawie przewidywanego wyniku finansowego spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za 2016 rok Janina Sidor 2017-03-28 12:16:09
2017 rok Janina Sidor 2017-03-28 11:54:24
2017 rok - dokument usunięty Janina Sidor 2017-03-28 11:53:30
2017 rok - dokument usunięty Janina Sidor 2017-03-28 11:53:27
2017 rok - dokument usunięty Janina Sidor 2017-03-28 11:42:11
2017 rok - dokument usunięty Janina Sidor 2017-03-28 11:41:56
152/2017 w sprawie oddziałów spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. generujących straty - dokument usunięty Janina Sidor 2017-03-28 11:41:36
153/2017 w sprawie zobowiązań wymagalnych spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. na koniec 2016 roku - dokument usunięty Janina Sidor 2017-03-28 11:41:36
151/2017 w sprawie podjętych kroków przez Zarząd Spółki i Zarząd Powiatu w celu zapobiegnięcia przesłankom upadłości Szpitala w Dębnie - dokument usunięty Janina Sidor 2017-03-28 11:41:35
150/2017 w sprawie przewidywanego wyniku finansowego spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za 2016 rok - dokument usunięty Janina Sidor 2017-03-28 11:41:33
154/2017 w sprawie terminowości opłacania składki ZUS przez spółkę Szpital w Dębnie Sp. z o.o. Janina Sidor 2017-03-28 11:41:03
153/2017 w sprawie zobowiązań wymagalnych spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. na koniec 2016 roku - dokument usunięty Janina Sidor 2017-03-28 11:40:06