Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

?Modernizacji Energetycznej obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu w ramach realizacji projektu ?Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych? dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej

 

Załącznik nr 13 do SIWZ

 

 

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI /

BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

 

(w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

 

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

 

......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

 

Modernizację Energetyczną obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 3 w Myśliborzu

 

 

  1. Oświadczam(y), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) nie przynależy do grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu.

 

 

..............................., dn. ............................... ...............................................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 

 

0x08 graphic

 

  1. Oświadczam(y), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) przynależy do tej samej grupy kapitałowej z niżej wymienionymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu:

 

Lp.

Nazwa

Adres

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

..............................., dn. ............................... ...............................................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

 

Uwaga! Należy wypełnić pkt 1) albo pkt 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

 

 

Projekt pn: “Modernizacja energetyczna obiektu zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Myśliborzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020 Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna działanie 2.5 Modernizacja
energetyczna obiektów użyteczności publicznej.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 16.01.2018.16.07.01_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2018-01-16 16:07:01 11,0MB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 16.01.2018.16.12.16_Specyfikacja_Istotnych_WarunkA_w_ZamA_wienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-01-16 16:12:16 1,3MB 64 razy
2 16.01.2018.16.22.24_Zalacznik_Nr_1-_Formularz_ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-01-16 16:22:24 82KB 23 razy
3 16.01.2018.16.22.49_Zalacznik_Nr_1-_Formularz_ofertowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-01-16 16:22:49 899,8KB 26 razy
4 16.01.2018.16.23.11_ZaA_A_cznik_nr_2_-_OA_wiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-01-16 16:23:11 673,6KB 16 razy
5 16.01.2018.16.23.47_ZaA_A_cznik_nr_2_-_OA_wiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-01-16 16:23:47 53,3KB 51 razy
6 16.01.2018.16.24.03_ZaA_A_cznik_nr_3_-_OA_wiadczenie_o_speA_nianiu_warunkA_w_udziaA_u_w_postA_powaniu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-01-16 16:24:03 694,8KB 15 razy
7 16.01.2018.16.24.39_ZaA_A_cznik_nr_3_-_OA_wiadczenie_o_speA_nianiu_warunkA_w_udziaA_u_w_postA_powaniu.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-01-16 16:24:39 55,4KB 12 razy
8 16.01.2018.16.25.04_Zalacznik_Nr_4_-_Wzor_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-01-16 16:25:04 668,6KB 38 razy
9 16.01.2018.16.25.40_ZaA_A_cznik_nr_5_Dokumentacja_projektowa.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-01-16 16:25:40 8,8MB 43 razy
10 16.01.2018.16.26.17_ZaA_A_cznik_nr_6_-_Przedmiary_robA_t.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-01-16 16:26:17 2,2MB 40 razy
11 16.01.2018.16.26.40_ZaA_A_cznik_nr_7_-Specyfikacje_techniczne_(ST).zip Po terminie otwarcia ofert 2018-01-16 16:26:40 1,0MB 27 razy
12 16.01.2018.16.27.02_Zalacznik_Nr_8_-_PrzykA_adowe_zobowiazanie_do_oddania_zasobow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-01-16 16:27:02 653,7KB 15 razy
13 16.01.2018.16.27.15_Zalacznik_Nr_8_-_PrzykA_adowe_zobowiazanie_do_oddania_zasobow.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-01-16 16:27:15 69,5KB 18 razy
14 16.01.2018.16.27.52_Zalacznik_Nr_9_-_Gwarancja_nalezytego_wykonania_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-01-16 16:27:52 965,5KB 13 razy
15 16.01.2018.16.28.04_Zalacznik_Nr_9_-_Gwarancja_nalezytego_wykonania_umowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-01-16 16:28:04 90,5KB 32 razy
16 16.01.2018.16.28.23_Zalacznik_Nr_10_-_Wykaz_robot_budowlanych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-01-16 16:28:23 343,6KB 17 razy
17 16.01.2018.16.28.53_Zalacznik_Nr_10_-_Wykaz_robot_budowlanych.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-01-16 16:28:53 69,5KB 18 razy
18 16.01.2018.16.29.43_Zalacznik_Nr_11_-_Wykaz_osob.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-01-16 16:29:43 598,0KB 24 razy
19 16.01.2018.16.30.07_Zalacznik_Nr_11_-_Wykaz_osob.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-01-16 16:30:07 71,5KB 15 razy
20 16.01.2018.16.30.23_zaA_acznik_nr_12-karta_gwarancyjna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-01-16 16:30:23 903,7KB 16 razy
21 16.01.2018.16.30.42_zaA_acznik_nr_12-karta_gwarancyjna.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-01-16 16:30:42 90KB 19 razy
22 16.01.2018.16.31.03_Zalacznik_nr_13_grupa_kapitalowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-01-16 16:31:03 633,9KB 13 razy
23 16.01.2018.16.31.19_Zalacznik_nr_13_grupa_kapitalowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-01-16 16:31:19 78KB 12 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 19.01.2018.13.32.38_OgA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-01-19 13:32:38 261,0KB
2 29.01.2018.14.17.37_Zmiany_Specyfikacji_Istotnych_WarunkA_w_ZamA_wienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-01-29 14:17:37 4,6MB
3 29.01.2018.14.19.44_WyjaA_nienia_do_SIWZ_(1).pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-01-29 14:19:44 1,2MB
4 29.01.2018.14.20.01_WyjaA_nienia_do_SIWZ_(2).pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-01-29 14:20:01 880,7KB
5 29.01.2018.14.20.29_WyjaA_nienia_do_SIWZ_(3).pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-01-29 14:20:29 1,3MB
6 29.01.2018.14.20.42_WyjaA_nienia_do_SIWZ_(4).pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-01-29 14:20:43 608,4KB
7 29.01.2018.14.20.58_WyjaA_nienia_do_SIWZ_(5).pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-01-29 14:20:58 587,5KB
8 29.01.2018.15.35.09_OgA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-01-29 15:35:09 336,4KB
9 30.01.2018.13.18.49_Zmiany_Specyfikacji_Istotnych_WarunkA_w_ZamA_wienia_(2).pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-01-30 13:18:49 2,5MB
10 30.01.2018.13.19.52_ZaA_A_cznik_nr_6_-_przedmiar_robA_t_-wewnA_trzne_instalacje_sanitarne_styczeA__2018.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-01-30 13:19:52 286,8KB
11 31.01.2018.09.54.54_WyjaA_nienia_do_SIWZ_(7).pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-01-31 09:54:54 480,6KB
Wynik postępowania
1 20.02.2018.10.03.02_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2018-02-20 10:03:03 833,5KB
Udzielenie zamówienia
1 05.03.2018.11.37.25_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2018-03-05 11:37:25 1,7MB
Informacja z otwarcia ofert
1 02.02.2018.14.39.45_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2018-02-02 14:39:45 888,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Wojciechowska 16-01-2018 16:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Wojciechowska 16-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Marta Wojciechowska 05-03-2018 11:37