Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Nr 63 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2014-12-29 13:53
dokument Nr 62 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2014-12-29 13:53
dokument Nr 61 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu. 2014-12-15 13:36
dokument Nr 60 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2014-12-04 08:39
dokument Nr 59 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2014-12-04 08:36
dokument Nr 58 w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania składnikami majątkowymi w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2014-12-03 10:56
dokument Nr 57 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu 2014-11-21 13:08
dokument Nr 56 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Roboczego 2014-11-21 13:06
dokument Nr 55 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Roboczego 2014-10-31 08:49
dokument Nr 54 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2014-10-31 08:03
dokument Nr 53 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej 2014-10-13 07:51
dokument Nr 52 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli ośrodków szkolenia kierowców na 2014 rok 2014-10-13 07:50
dokument Nr 51 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kadry Zarządzającej Projektem 2014-10-07 08:44
dokument Nr 50 w sprawie powołania Komisji Odbioru 2014-10-07 08:44
dokument Nr 49 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. zakwalifikowania do zniszczenia przechowywanych pojazdów stanowiących własność powiatu 2014-10-06 07:36
dokument Nr 48 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie 2014-10-06 07:35
dokument Nr 47 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2014-09-29 07:14
dokument Nr 46 w sprawie wprowadzenia ?Planu ochrony informacji niejawnej w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu? w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony informacji niejawnej 2014-09-05 12:05
dokument Nr 45 zmieniające zarządzenie w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Powiatu Myśliborskiego 2014-09-05 12:05
dokument Nr 44 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy" 2014-09-05 12:04
dokument Nr 43 w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 2014-08-25 07:58
dokument Nr 42 w sprawie określenia zasad korzystania i obsługi sprzętu komputerowego, sieci komputerowej, sieci Internet oraz oprogramowania w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2014-08-14 08:41
dokument Nr 41 w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy" 2014-08-14 08:41
dokument Nr 40 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia na kadencję w latach 2013/2017 2014-08-01 14:03
dokument Nr 39 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu. 2014-08-01 13:17
dokument Nr 38 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2014-07-11 07:36
dokument Nr 37 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2014-07-03 07:36
dokument Nr 36 w sprawie zatwierdzenia Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu 2014-06-11 11:04
dokument Nr 35 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentowania operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu. 2014-06-09 13:18
dokument Nr 34 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej. 2014-05-26 13:32
dokument Nr 33 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2014-05-19 14:16
dokument Nr 32 w sprawie powołania komisji do spraw wyłączenia materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2014-04-28 07:53
dokument Nr 31 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodów 2014-04-28 07:52
dokument Nr 30 w sprawie zasad opracowywania i przekazywania pod obrady organów Powiatu Myśliborskiego projektów uchwał, materiałów i innych dokumentów 2014-04-18 08:07
dokument Nr 29 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 2014-04-14 16:04
dokument Nr 28 w sprawie ustalenia zasad udzielania świadczeń oraz zatrudniania osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w Powiecie Myśliborskim wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2014-04-08 07:48
dokument Nr 27 w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na 2014 rok 2014-04-08 07:47
dokument Nr 26 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro. 2014-03-28 12:37
dokument Nr 25 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kadry Zarządzającej Projektem Na 2014-03-28 12:36
dokument Nr 24 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2014 rok. 2014-03-13 13:27
dokument Nr 23 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodów 2014-03-13 13:26
dokument Nr 22 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad składania i analizowania oświadczeń majątkowych, oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, dodatkowym zatrudnieniu lub innej działalności zarobkowej 2014-03-13 13:01
dokument Nr 21 w sprawie ustalenia zasad prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Starostwie Powiatowym w Myśliborzu. 2014-03-13 12:59
dokument Nr 20 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2014 roku 2014-03-13 12:53
dokument Nr 19 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2014r. 2014-03-13 12:50
dokument Nr 18 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentowania operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu. 2014-03-13 12:50
dokument Nr 17 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2014-03-13 12:48
dokument Nr 16 w sprawie wyznaczenia pracowników starostwa do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 2014-03-13 10:11
dokument Nr 15 w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania Sprawozdania z Realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego za 2013 r. 2014-02-25 10:04
dokument Nr 14 w sprawie powołania zespołu roboczego 2014-02-25 09:10
dokument Nr 13 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2014 rok obejmującego przedsiębiorców wykonujących transport drogowy 2014-02-12 14:02
dokument Nr 12 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli ośrodków szkolenia kierowców na 2014 rok 2014-02-12 14:00
dokument Nr 11 w sprawie powołania zespołu roboczego ds. opracowania zasad organizowania konsultacji społecznych na terenie Powiatu Myśliborskiego 2014-02-12 13:55
dokument Nr 10 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2014 roku 2014-02-12 13:52
dokument Nr 9 w sprawie Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2014-02-07 08:36
dokument Nr 8 w sprawie powołania i zadań zespołu powypadkowego 2014-02-07 08:24
dokument Nr 7 w sprawie zasad przydziału oraz refundacji kosztów okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. 2014-02-07 08:23
dokument Nr 6 w sprawie ustalenia procedury wydawania profilaktycznych posiłków i napojów 2014-02-07 08:22
dokument Nr 5 w sprawie zasad przydziału odzieży i obuwia, środków ochrony indywidualnej, środków czystości, ekwiwalentów za pranie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2014-02-07 08:20
dokument Nr 4 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2014-02-07 08:18
dokument Nr 3 w sprawie przekazania dokumentacji 2014-02-07 08:17
dokument Nr 2 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2014-01-21 12:35
dokument Nr 1 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kadry Zarządzającej Projektem 2014-01-21 12:36