herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej


projekt

UCHWAŁA NR ...../..../2005

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia ........... 2005 roku

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie art. 17 ust. 2 z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ). oraz § 47, ust. 3 i 4 Statutu Powiatu Myśliborskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 roku Nr 111, poz. 1868 z późn. zm.) - Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 16-12-2005 11:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 16-12-2005 11:49