Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok


Projekt

UCHWAŁA NR … /05

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia … 2005 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok

o kwotę 150.000 zł.

w dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA

o kwotę 150.000 zł.

rozdziale 85111 - Szpitale ogólne

o kwotę 150.000 zł.

§ 6610 - dotacje otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

o kwotę 150.000 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok

o kwotę 5.786.891 zł.

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 3.891.601 zł.

rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 3.891.601 zł.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 3.891.601 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 1.460.270 zł.

rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 1.460.270 zł.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 1.460.270 zł.

w dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA

o kwotę 422.253 zł.

rozdziale 85111 - Szpitale ogólne

o kwotę 422.253 zł.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 422.253 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 12.767 zł.

rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

o kwotę 12.767 zł.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 12.767 zł.

§ 3. Nadwyżkę (różnica) między § 1 a § 2 przeznacza się na zmniejszenie deficytu budżetu na rok 2005.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonano w związku z przeniesieniem realizacji n/w zadań inwestycyjnych z roku 2005 na rok 2006:

  1. Aneks Nr 1 z dnia 10 listopada 2005 roku do porozumienia zawartego w dniu 26 listopada 2005 roku w Myśliborzu pomiędzy gminą Dębno a Powiatem Myśliborskim w sprawie dofinansowania przez Gminę Dębno zadania należącego do Powiatu „Prace modernizacyjne Bloku Operacyjnego szpitala powiatowego w Dębnie wraz z zakupem wyposażenia.” Dofinansowanie w formie dotacji zostaje przeniesione z roku budżetowego 2005 na rok 2006,

  2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1576Z - ul. Szosowa w m. Barlinek - 2.128.181 zł, w związku z nie zakwalifikowaniem złożonego wniosku w ramach programu ZPORR, zadanie przeniesiono w zmniejszonym zakresie do realizacji na 2006 rok oraz złożono wniosek o dofinansowanie ze środków pomocowych UE w ramach programu INTERREG III A.

  3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1418Z - ul. Zielona w m. Dębno - 1.763.420 zł, w związku ze zmianą terminu realizacji projektu, co zostało spowodowane wydłużoną procedurą weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym wniosków złożonych w ramach programu ZPORR.

  4. Prace modernizacyjne w budynku głównym i sali sportowej ZSP Nr 2 w Myśliborzu - 779.347 zł, część zadania zostanie zrealizowana w 2005 roku tzn. „Prace modernizacyjne w budynku głównym” w ramach Kontraktu Województwa Zachodniopomorskiego, natomiast w pozostałej części tzn. „Prace modernizacyjne sali sportowej” zostanie zrealizowane w 2006 roku.

  5. Prace modernizacyjne w budynku głównym i Sali sportowej ZSP Nr 1 w Dębnie - 565.923 zł, część zadania zostanie zrealizowana w 2005 roku tzn. „Prace modernizacyjne sali sportowej” w ramach Kontraktu Województwa Zachodniopomorskiego, natomiast w pozostałej części tzn. „Prace modernizacyjne w budynku głównym” zostanie zrealizowane w 2006 roku.

  6. Prace modernizacyjne Bloku Operacyjnego szpitala powiatowego w Dębnie wraz z zakupem wyposażenia - 316.100 zł, w związku ze zmianą terminu realizacji projektu, co zostało spowodowane wydłużoną procedurą weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym wniosków złożonych w ramach programu ZPORR.

  7. Zakup sprzętu diagnostycznego do leczenia chorób układu krążenia w szpitalu powiatowym w Barlinku - 106.153 zł, w związku ze zmianą terminu realizacji projektu, co zostało spowodowane wydłużoną procedurą weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym wniosków złożonych w ramach programu ZPORR.

  8. Modernizacja placu manewrowego przystani żeglarskiej MOS w Myśliborzu - 12.767 zł, w związku z nie zakwalifikowaniem złożonego wniosku w ramach programu ZPORR, zadanie przeniesiono do realizacji na 2006 rok oraz złożono wniosek o dofinansowanie ze środków pomocowych UE w ramach programu INTERREG III A.

  9. Wymiana dachu w ZSP Nr 3 w Myśliborzu - 115.000 zł, w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz podpisania umowy w bieżącym roku z uwagi na zły stan techniczny dachu budynku, natomiast zakończenie zadania nastąpi w 2006 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 28-11-2005 16:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 28-11-2005 16:09