herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

XLIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XLI i XLII sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu:

4.1 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego,
4.2 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
4.3 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu darowizny przekazanej poprzez Powiat Myśliborski Gminie Dębno umową darowizny z dnia 18 stycznia 2000r. i odstąpienia od jej odwołania,
4.4 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2014 roku,
4.5 w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia,
4.6 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Myśliborskiego,
4.7 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013,
4.8  zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Powiatu,
4.9 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego,
4.10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego,
4.11 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Myśliborzu,
4.12 w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2014 rok,
4.13 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok,

5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdania z działalności Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu za 2013 rok.
8. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dagmara Gembiak 10-12-2013 14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 10-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Dagmara Gembiak 10-12-2014 11:40