herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

840/2013 w sprawie zmiany organizacji ruchu w obrębie skrzyżowań drogi krajowej Nr 26 z drogą wojewódzką Nr 128 (ulice Łużycka i Ogrodowa) oraz drogą krajową Nr 23 (ul. Piłsudskiego) w Myśliborzu

Zgłoszona przez Pana Ferdynanda Łukasika interpelacja na XLI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 29 października 2013r.

 

w sprawie zmiany organizacji ruchu w obrębie skrzyżowań drogi krajowej Nr 26 z drogą wojewódzką Nr 128 (ulice Łużycka i Ogrodowa) oraz drogą krajową
Nr 23 (ul. Piłsudskiego) w Myśliborzu:

 

Treść zapytania: Myślibórz jest jednym z nielicznych miast powiatowych, które nie ma ani ronda, ani sygnalizacji świetlnej. W telewizji podano informację na temat planowanych inwestycji dot. budowy obwodnic w dużych miastach. W Województwie Zachodniopomorskim planuje wykonać się jedną obwodnicę. Na obwodnicę Myśliborza przygotowana jest dokumentacja, ale z pewnością w najbliższym czasie nie zostanie ona wykonana.  Dlatego na skrzyżowaniu dróg Łużycka, Lipowa, Ogrodowa oraz drogi nr 26 z Krajnika ze skrzyżowanie z ulicą Piłsudskiego (wjazd obok PKS) zasadnym jest wykonanie sygnalizacji świetlnej.
W godzinach szczytu ruch jest bardzo utrudniony. Są to dwa newralgiczne punkty w Myśliborzu. Są to wnioski mieszkańców Myśliborza oraz kierowców. Generalne Dyrekcja powinna rozpatrzyć te wnioski i jak najszybciej przystąpić do wykonania tej sygnalizacji bądź też zacząć budowę obwodnicy Myśliborza. Są to inwestycje drogowe dot. dróg wojewódzkich i krajowych,  dlatego leży to w kompetencjach Generalnej Dyrekcji.

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

Informuję, że wskazany przez Pana problem był wielokrotnie poruszany w korespondencji kierowanej do szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Z informacji udzielonej przez Dyrektora Oddziału jednoznacznie wynika, że nie ma fizycznych możliwości wprowadzenia świetlnej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Lipowej, Łużyckiej, Strzeleckiej  oraz Ogrodowej. Wprowadzeniu takiej organizacji ruchu nie sprzyja układ ulic tworzących dość nietypowe skrzyżowanie oraz zabytkowa brama.

Nadmieniam ponadto, że zarządca drogi wojewódzkiej Nr 128 projektując modernizację ulicy Łużyckiej przewidział także modernizację skrzyżowania tej ulicy z ulicą Lipową, wymuszając jednocześnie zmianę układu skrzyżowania z ulicą Strzelecką. Przyjęte rozwiązanie z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu w obrębie tej części skrzyżowania, ale nie rozwiąże problemów kierujących, którzy włączają się do ruchu z ulicy Ogrodowej.

W sprawie skrzyżowania dróg krajowych Nr 26 i 23 Dyrektor szczecińskiego oddziału GDDKiA jednoznacznie stwierdził, że w najbliższym czasie obecnie istniejące skrzyżowanie zostanie przebudowane na skrzyżowanie o ruchu okrężnym, w związku z czym wprowadzenie dodatkowej organizacji świetlnej jest niemożliwe. Niestety nie jesteśmy w posiadaniu informacji, kiedy realnie zostanie to zadanie zrealizowane.

Niezależnie od przekazanej wyżej informacji ponownie zwrócę się z zapytaniem do GDDKiA O/Szczecin oraz do zarządu dróg wojewódzkich z prośbą o wyjaśnienie, kiedy zostaną wykonane inwestycje związane z modernizacją w/w ulic. Po otrzymaniu zwrotnej informacji niezwłocznie zostanie Pan poinformowany o efektach poczynionych ustaleń.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dagmara Gembiak 15-11-2013 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 15-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 15-11-2013 12:50