herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

837/2013 w sprawie odsetek karnych z tytułu nieterminowych spłat zobowiązań Spółek "Szpital Barlinek Sp. z o.o." i "Szpital w Dębnie Sp. z o.o."

Zgłoszona przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza interpelacja na XLI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 29 października 2013r.

 

w sprawie odsetek karnych z tytułu nieterminowych spłat zobowiązań Spółek „Szpital Barlinek Sp. z o.o.” i „Szpital w Dębnie Sp. z o.o.”

 

Treść zapytania:Sprawa dot. przejęcia długu przez Powiat w związku z przekształceniem Szpitala w Spółkę. Sprytnie wskazano, że przejęcie długu będzie do kwoty. W Barlinku było to do kwoty 5.000.000 zł, a w Dębnie do kwoty 17.000.000 zł. przeanalizowałem umowy zawarte z wierzycielami. Jak się okazuje większość umów z wierzycielami jest następującej treści: ugoda zawarta w dniu 14, dotyczy to wynagrodzeń z lekarzami, ale wszystkie są o podobnej treści. Umowa zawarta w dniu (czy to w marcu, czy w kwietniu) w Myśliborzu pomiędzy jakimś podmiotem, a Powiatem Myśliborskim, reprezentowanym przez - różnie to było. Oświadcza się, że zgodnie z przekształceniem SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie w Spółkę kapitałową oraz przejęciem zobowiązań przez Powiat wierzycielowi przysługuje wobec Powiatu wierzytelność … i tu padają kwoty. Nie ma odniesienia z czego wynikają te wierzytelności. W przypadku lekarzy można domyślić się, że chodzi o wynagrodzenia, ale nie wiadomo za jaki okres. W niektórych ugodach są wskazane numery Faktur i odsetki. Niepokojące jest, ze sama wierzytelność to jest 122,85 zł, a odsetki wskutek tej procedury trzeba zapłacić w wysokości 653,64 zł. Kolejna taka ugoda dotyczy PEC w Dębnie, wierzytelność 211 zł, a odsetki to 193 zł. Odsetki liczone do dnia 16 listopada i będzie to kilkadziesiąt tysięcy odsetek. Jest to ewidentne naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez Dyrektora Szpitala, czy też nie? Ile takich przypadków stwierdzono? Ile trzeba było ponieść odsetek karnych z tytułu nieterminowych spłat zobowiązań albo też prolongaty i aneksów. Ponieważ aneksy były podpisywane do kolejnych, wcześniej podpisanych aneksów, z których się nie wywiązano. Jest to bulwersujące i ktoś powinien być za to zgłoszony na dyscyplinę finansów publicznych. Z informacji z RIO wynika, że RIO nie jest świadoma skali prowadzonych odsetek.  Ile odsetek zapłacono od tego? Jaka była główna wierzytelność?

Treść udzielonej odpowiedzi:

Zgodnie z art. 201 ustawy z dnia 26 kwietnia 2011 roku  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 roku poz. 217) dotację celową z budżetu państwa w związku z przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową przeznacza się nie tylko na spłatę zobowiązań, ale również na odsetki od nich.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia odsetki naliczane od zobowiązań przejętych przez podmiot tworzący od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, powstałe do dnia zapłaty mogą być sfinansowane z dotacji, o której mowa w art. 196 przywołanej ustawy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dagmara Gembiak 15-11-2013 12:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 15-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 15-11-2013 12:41