herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie: zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu myśliborskiego na 2006 rok na zimowe utrzymaniu dróg powiatowych w roku 2006


Projekt

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Myśliborzu

z dnia

w sprawie: zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu myśliborskiego

na 2006 rok na zimowe utrzymaniu dróg powiatowych w roku 2006”

Na podstawie art.12, pkt. 9, lit. „e” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1592 ) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2006 rok na wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w roku 2006”

w wysokości 90.000 zł

§ 2

Sfinansowanie zadania, o którym mowa w § 1 będzie ujęte w planie wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

................................

Przygotował: Antoni Paluch Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

Uzasadnienie:

Powyższa uchwała jest niezbędna do wszczęcia procedury przetargowej w roku 2005 zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych na zimowe utrzymaniu dróg powiatowych w roku 2006.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 08-11-2005 15:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-11-2005 15:02