herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

827/2013 w sprawie w anonimu dot. nieprawidłowości w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Dębnie

Zgłoszona przez Pana Wojciecha Wojtkiewiczainterpelacja na XLI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 29 października 2013r.

 

w sprawie w anonimu dot.nieprawidłowości w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie:

 

Treść zapytania:

 

Kolejna kwestia: dnia 05.08.br. pismo - anonim kierowane do Rzecznika Praw Dziecka wpłynęło do wiadomości Przewodniczącego Rady, Starosty Myśliborskiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Anonim został napisany przez osobę, która jest związana z prowadzeniem rodzin zastępczych. Nie będę cytował całego pisma, bo zainteresowani mogą się z nim zapoznać. Ale jeśli występujemy z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w formie kserokopii tego pisma to powinniśmy je otrzymać. A do dnia dzisiejszego nie udostępniono tego pisma ani też nie przekazano odpowiedzi dlaczego odmawia się udostępnienia tego dokumentu. Z ustawy jasno wynika, że jeśli coś nie wymaga przetworzenia, to powinno zostać udostępnione od razu.

Anonim dotyczy dzieci, które i tak są już skrzywdzone przez los. Rozmawiałem dzisiaj z osobami, które są w tej sprawie. Jeżeli pisze się, że takiej placówce dzieją się rzeczy zatrważające, jak gwałty, molestowanie, pobicia, wykorzystywania, dręczenie, przemoc międzyrówieśnicza itd. To jest to na tyle mocny sygnał, że należałoby to zweryfikować. Pamiętam, jak prosiłem Starostę, aby spotkał się z rodzinami zastępczymi. Starosta spotkał się z nimi dwukrotnie i obiecywał Pan tym ludziom, że podejmie pewne działania i przywróci normalność. A z pisma wynika, że słowa trzeba dotrzymywać Panie Starosto. Dzisiaj napiszę pismo do Wojewody i do Rzecznika o udostępnienie kserokopii tego anonimu, skoro nie otrzymałem go ze Starostwa. Dodatkowo przekażę informację, że w Powiecie Myśliborskim stosowane są takie, a nie inne praktyki, że tego typu sprawy nie nabierają marszu, odpowiednich spraw, w celu sprawdzenia. Z doświadczenia wiem, że w tego typu placówkach i nie jest to wina np. Pani Dyrektor, kierowane są osoby, które nie powinny być tam skierowane. Wyroki sądowe kierują dzieci, które powinny trafiać do Renic, do MOW, czy MOS trafiają do Placówki. Są później określone problemy. Sam swego czasu na wniosek Pani Dyrektor występowałem do Warszawy o przekierunkowywanie tych trudnych dzieci. Czy ta sprawa będzie zweryfikowana? Odpowiednie służby, Pani Dyrektor Krejczy, która jest umocowana z ustawy o pomocy społecznej i ustawy o systemie pieczy zastępczej. Czy w tej sprawie  zostały podjęte jakiekolwiek kroki. Bo jeżeli nie, to ja te kroki podejmę i zacznę od Rzecznika.

 

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

 

Przewodniczący Rady – Cezary Krzyżanowski

przekazał informację, że anonim, który wpłynął do Rady Powiatu jest do wglądu
w dokumentacji znajdującej się w Biurze Obsługi Rady i Zarządu. Przekazał, że po otrzymaniu tego anonimu zostały podjęte działania w tej sprawie. Zostało przesłane do Starosty pismo z prośbą o podjęcie działań mających na celu sprawdzenie wskazanych zarzutów i poinformowanie o wynikach Rady Powiatu. Dodatkowo ten anonim został skierowany do wiadomości dla wszystkich Przewodniczących Stałych Komisji Rady.

 

Starosta Myśliborski – Arkadiusz Mazepa

przekazał, że jeśli ktokolwiek chce stwierdzać o tak mocnych argumentach, to powinien mieć na tyle odwagi cywilnej, aby się pod tym podpisać. Wówczas można byłoby podjąć odpowiednie kroki i ponieść odpowiedzialność za to, co stanie się, jeżeli jest to kłamstwo i oszczerstwo. Stwierdził, ze oskarżyć kogoś i postawić zarzuty jest bardzo łatwo, natomiast wziąć za to odpowiedzialność już gorzej. Wszelkie pisma powinny być podpisywane, ponieważ dopiero w takich sytuacjach można podjąć odpowiednie działania, aby sprawdzić dany stan faktyczny.   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dagmara Gembiak 07-11-2013 14:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 07-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2013 14:50