herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

825/2013 w sprawie udostępnienia protokołu z sesji Rady Powiatu oraz innych informacji publicznych

Zgłoszona przez Pana Wojciecha Wojtkiewiczainterpelacja na XLI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 29 października 2013r.

 

w sprawie udostępnienia protokołu z sesji Rady Powiatu oraz innych informacji publicznych:

 

Treść zapytania:

 

Dnia 06.08. złożyłem wniosek o udostępnienie informacji publicznej, a dotyczy to Protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu z dnia 27.06.2013r. dnia 09.08.br. otrzymałem odpowiedź o następującej treści:

Odpowiadając na Pana wniosek z dnia 6 sierpnia 2013 roku informuję, że z uwagi na treść art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) na wniosek jest udostępniana jedynie informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej. wniosek złożyłem właśnie dlatego, że tej informacji dnia 6 sierpnia br. nie było w BIP. A minęło już 1,5 m-ca od zakończenia sesji. Dalej pisze się, że: Protokoły z Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu udostępniane są na stronie BIP tut. urzędu: http://bip.powiatmysliborski.pl/strony/6052.dhtml. Wszyscy zainteresowania dobrze wiedzą, w jakiej zakładce znajdują się Protokoły z sesji. Dalej pisze się: Dodatkowo wyjaśniam, że zgodnie z § 16 pkt 1 Statutu Powiatu Myśliborskiego protokół Nr XXXVII z sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 czerwca 2013 roku będzie przedmiotem obrad Rady w ostatnim tygodniu sierpnia b.r. Projekt w/w protokołu zostanie przygotowany (zgodnie z obowiązującymi zasadami) do dnia posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu.

Zapytał radcę prawnego, czy te działania są zgodne ze statutem? Bo przed przyjęciem protokołu radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady, po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji. W sytuacji, o której mowa w ust. 3 przyjecie protokołu następuje na najbliższej sesji. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 3 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 5. Niech radca prawny wypowie się, czy te dzisiejsze działania były zgodne z prawem.

Jak to się ma do dalszych zapisów Statutu, który mówi, że uchwały Przewodniczący Rady doręcza Staroście najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji. A wyciągi z protokołu  z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza w ciągu 14 dni także tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z dokumentów tych wynikających. Sesja była 27 czerwca br. a 6 sierpnia nie było jeszcze nic, dopiero 22 sierpnia otrzymujemy protokół. Jak to się ma do Ustawy o dostępie do informacji publicznej? Pani Basia wybrała sobie jeden artykuł - 10, ale nie wskazała, że w tym samym artykule ust. 2 stanowi, że informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie powinna być udostępniona w formie ustnej bądź pisemnej bez pisemnego wniosku. Wystarczy stosować te przepisy, bo później się dziwimy, że dziewczyny w Biurze Rady mają tyle pracy.

 

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

 

Sekretarz Powiatu – Barbara Krakowska-Petruk

przekazała, żenie jest prawdą to co mówił na początku sesji radny Wojciech Wojtkiewicz, że art. 6 stanowi o tym, co powinno się znajdować na BIP-ie. Był zarzut, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej nie ma informacji, które są wyszczególnione w art. 6. Zauważyła, że
w tym artykule nie jest wyszczególnione co powinien zawierać BIP, jest to wyszczególnione w akcie wykonawczym do tej ustawy. Udostępnianie informacji na wniosek przekazywał Pan, że utrudnia się udostępnienie tej informacji i łamie się w ten sposób przepisy ustawy. Odsyłam Pana do art. 3 który mówi o tym: że udostępnienie informacji publicznej do wglądu dokumentu urzędowego jest również formą udostępnienie informacji publicznej. Co najmniej dwa razy był Pan osobiście w biurze rady, gdzie udostępniono Panu do wglądu ten dokument anonim/ skargę. Czytał je Pan, zapoznał się z tym pismem, na podstawie wglądu do tego dokumentu formułował Pan wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Wniosek ten jest w realizacji, pracownicy o tym informowali, pozostało 5 dni na załatwienie tego wniosku, co również nie narusza przepisów ustawy. W art.13 ustęp 1, ustawodawca przewidział, że na wniosek informację publiczną udostępnia się oczywiście nie zwłocznie, ale najpóźniej
w terminie do 14 dni. Termin tu nie został naruszony, więc jeżeli minie 14 dni będzie miał Pan powód by wnieść skargę do właściwych organów. Jeśli chodzi o udostępnienie protokołów to temat ten był poruszany w Starostwie, chyba dwukrotnie o ile pamiętam. Gdy był Pan w Biurze Rady, udzielono Panu informacji, że protokołu nie ma (jest
w przygotowaniu). Informował Pan Radę o tym w dniu dzisiejszym, mimo tego że wiedział Pan o powyższym, złożył Pan wniosek pisemny o udostępnienie protokołu. Nie rozumiem dlaczego dziwi to, iż oczekiwał Pan czegoś czego nie było.

Nie ma też nic złego w tym, że odsyła się Pana do linku BIP, ponieważ jest to zgodne
z przepisami, organ administracji publicznej nie może odesłać interesanta tylko ogólnie do strony www, lecz musi konkretnie wskazać miejsce gdzie ta informacje na portalu BIP się znajduje. Więc zarówno Panu jak i każdej innej osobie, która zwraca się z wnioskiem
o udostępnienie informacji publicznej, taką informację się wskazuje w postaci skopiowanego linku ze strony BIP. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dagmara Gembiak 07-11-2013 14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 07-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2013 14:49