herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Starosta Myśliborski zawiadamia że w dniu 5-11-2013r. została wydana Panu Waldemarowi Mitek, Pana Sebastianowi Mitek I Panu Bartłomiejowi Mitek, decyzja Starosty Myśliborskiego nr 443/2013, znak: WB.6740.1.311.2013.MF, dotycząca budowy stanicy wodnej służącej turystyce wodnej /ETAP ? I/ budowa jednego budynku noclegowego, ośmiu budynków typu domek kempingowy, budynku hangaru techniczno-magazynowo-sanitarnego zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej linii zasilającej elektroenergetycznej oraz elementów zagospodarowania terenu, nad jeziorem Barlineckim, w miejscowości Moczkowo, gmina Barlinek, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 315/2 ( obręb Moczkowo ).