Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu


projekt

UCHWAŁA NR ............

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia ............................

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) - Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym stanowiącym załącznik do uchwały Nr XII/89/03 z dnia 29 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

    1. w pkt. 1 skreśla się podpunkt oznaczony literą „j”

    2. w pkt. 2 dodaje się podpunkt oznaczony literą „d” w brzmieniu:

„samodzielne stanowisko pracy ds. Zdrowia i Spraw Społecznych ZS”

2) w § 5 skreśla się pkt. „10”

3) w § 10 w ust. 2:

a) w pkt. 3 po wyrazie „Wydziałów” dodaje się wyrazy w brzmieniu:

„i samodzielnych stanowisk pracy”

b) w pkt. 3 podpunkt „e” otrzymuje brzmienie:

„samodzielnego stanowiska pracy ds. Zdrowia i Spraw Społecznych”

4) w § 14:

a) w pkt. 2 dodaje się podpunkt „p” w brzmieniu:

„prowadzenie archiwum zakładowego”

b) w pkt. 6 skreśla się podpunkt „a”,

c) w pkt. 8 skreśla się podpunkt „b”

5) w § 25 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Do zakresu zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. Zdrowia i Spraw

Społecznych należy w szczególności:”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował:

Sekretarz Powiatu

Ludwik Makowski Przewodniczący Rady

Marian Polański

U z a s a d n i e n i e

Potrzeba wprowadzenia zmian do treści Regulaminu Organizacyjnego wynika ze zmiany przepisów m. in. ustawy z dnia 3 marca 2005 roku o zmianie imion i nazwisk oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wprowadziła zmiany właściwości organów w zakresie tę ustawą uregulowanych. Ponadto w wyniku częściowej zmiany w strukturze organizacyjnej Starostwa poprzez likwidację Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, w miejsce którego utworzone zostanie samodzielne stanowisko pracy ds. zdrowia i spraw społecznych. Samodzielne stanowisko pracy wykonywać będzie podstawowe zadania wynikające z przepisów ustawy w zakresie ochrony zdrowia i spraw społecznych.

Wskazane okoliczności sa zasadne do podjęcia niniejszej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 17-10-2005 09:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 17-10-2005 09:54