herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

XLI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu

Porządek obrad: 

 1.  Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego dla nauczycieli.
 4. Przyjęcie protokołów z XXXIX i XL sesji Rady Powiatu.
 5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu:

5.1  zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu,
5.2  zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu,
5.3  zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego i nadania statutu,
5.4  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd jednostce organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego,
5.5  w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „SZKUNER” w Myśliborzu poprzez likwidację w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
5.6  w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego,
5.7  w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej,
5.8  w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego odnośnie wpisania norki amerykańskiej na listę gatunków obcych i inwazyjnych oraz zaostrzenia przepisów przy zakładaniu ferm norki amerykańskiej,
5.9  w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok.

 1. Informacja o stanie środowiska w Powiecie Myśliborskim w 2012 roku
 2. Informacje o stanie dróg powiatowych oraz przygotowanie do akcji „zima”.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku szkolnym 2012/2013.
 4. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dagmara Gembiak 21-10-2013 12:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 21-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Dagmara Gembiak 10-12-2014 11:39