herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie


UCHWAŁA NR / / 2005 projekt

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia lipca 2005 roku

w sprawie projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) w związku z art.22 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 78, poz. 684 ) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Opiniuje pozytywnie projekt programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Dębnie z siedzibą w Dębnie przy ul. Kościuszki 58, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, przekazany przy wniosku zakładu z dnia 15.07.2005 roku

§ 2. Opinia zawarta w § 1 zostaje wyrażona dla potrzeb Wojewody Zachodniopomorskiego jako organu restrukturyzacyjnego wydającego decyzję o warunkach restrukturyzacji na podstawie opinii o przedstawionym projekcie programu restrukturyzacyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Opracowała : Maria Żukrowska - Mróz

Uzasadnienie:

Zgodnie z art.22 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 78, poz. 684) podmiot , który utworzył zakład od dnia otrzymania projektu programu restrukturyzacyjnego w ciągu 14 dni wydaje opinię . SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie dnia 15 lipca 2005 roku złożył wniosek do Rady Powiatu Myśliborskiego zgodnie z art.22 ust.2 w/w ustawy. Powyższa opinia wymagana jest zgodnie z art 21 ust.2 pkt.11w/w ustawy i stanowi załącznik do wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 21-07-2005 09:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 21-07-2005 09:32