herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie


projekt

UCHWAŁA NR ......... 2004

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie .

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późń. zm.) w związku z § 5 ust.4 i § 11 załącznika do Uchwały Nr XXXV/265/2001 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przy zakupie lub przyjęciu darowizny aparatury i sprzętu medycznego Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Wyraża zgodę na przyjęcie darowizny z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy o wartości 800.000 zł przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie.

2. Przedmiot darowizny stanowią:

  1. videokolonoskop PCRF 160 AL,

  2. videogastroskop GIF 160,

  3. tor wizyjny,

  4. diatermia endoskopowa

  5. system archiwizacji Endobase

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Uzasadnienie:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie protokołem odbioru z dnia 30.12.2004 r. przyjął sprzęt od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Powyższy sprzęt i aparatura medyczna jest nowa , posiada aktualne świadectwa dopuszczalności do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej

Rada Społeczna na posiedzeniu w dniu 7 marca 2005 r. Uchwałą nr X/08/2005 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie wydała pozytywną opinie w sprawie przyjęcia darowizny.

Opracowała: Maria Żukrowska - Mróz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-06-2005 09:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 23-06-2005 09:55