herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

805/2013 w sprawie kontroli w ZS w Smolnicy w zakresie przeprowadzonej inwentaryzacji

Zgłoszona przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza interpelacja na XXXIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 28 sierpnia 2013r.

 

w sprawie kontroli w ZS w Smolnicy w zakresie przeprowadzonej inwentaryzacji

 

Treść zapytania:

Treść zapytania:Ze sprawozdania z przeprowadzonej kontroli w ZS w Smolnicy wynika, że kontrola została przeprowadzona w zakresie przestrzegania przepisów prawa dot. inwentaryzacji. Podczas kontroli stwierdzono, że inwentaryzację składników majątku dokonano w drodze spisu z natury, weryfikacji sald z kontrahentami oraz weryfikacji prawidłowości sald księgowych na podstawie dokumentacji źródłowej wg stanu na dzień 31.12.2012r.

W następnym akapicie pisze się, że w toku kontroli ujawniono uchybienia w zakresie udokumentowania faktu przeprowadzenia inwentaryzacji i rozliczenia jej wyników.

Odczytuję to tak, że ktoś zrobił inwentaryzację, ale nie naniósł tych czynności na papier. Jeśli tak było, to w jaki sposób zweryfikowano salda? Jest to niewątpliwie naruszenie dyscypliny finansów publicznych, które dosyć często występuje w naszych jednostkach. Czy ten przytoczony akapit wskazuje faktycznie na brak informacji, czyli arkusza spisu z natury? Tak można odebrać czytając protokół. Proszę wyjaśnić, na czym to polegało”.

 

 

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

Informuję, iż zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli problemowej na 2013 roku przeprowadzono kontrolę problemową w Zespole Szkół w Smolnicy.

Zakres kontroli dotyczył m.in. przestrzegania przepisów prawnych w zakresie inwentaryzacji.

Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli, w którym kontrolujący  w sposób szczegółowy opisał zarówno  przebieg inwentaryzacji dokonanej przez dyrektora ZS w Smolnicy jak i  wyniki kontroli.

W przedstawionej interpelacji Radny podał w wątpliwość, czy składniki majątku zostały spisane na arkuszach spisu z natury. Należy zaznaczyć, iż kontrolujący dokonał sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury na podstawie inwentaryzacji zapasów znajdujących się w magazynie. Kontrola wykazała, że artykuły znajdujące się w magazynie zostały  spisane naarkuszu spisu z natury.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono ponadto, że  przedłożony do kontroli zbiór dokumentacji źródłowej nie zawiera oświadczeń osób materialnie odpowiedzialnych, które winny być złożone przed rozpoczęciem i po zakończeniu inwentaryzacji,  protokołu weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych oraz sprawozdania komisji inwentaryzacyjnej z zakończonej inwentaryzacji.

 

 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, iż brak powyższych dokumentów nie wpłynął negatywnie na staninwentaryzowanych składników. Wskazuje raczej na niedopełnienie czynności zwyczajowo przyjętych  do stosowania przy dokumentowaniu faktu przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji i stanowi naruszenie zasad wynikających                  z wewnętrznych uregulowań jednostki, tj. Instrukcji Inwentaryzacyjnej.

            Reasumując wskazać należy, iż kierownik kontrolowanej jednostki przeprowadził inwentaryzację z zachowaniem metod i terminów inwentaryzacji wynikających z art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), tj. ustawy zasadniczej będącej aktem prawnym najwyższej rangi w zakresie rachunkowości.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych w zakresie inwentaryzacji  nie stwierdzono okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 23-09-2013 12:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 23-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 23-09-2013 12:56