herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

800/2013 w sprawie inwestycji pn: "Przebudowa dróg powiatowych nr 2112Z, 2113Z, 2111Z i 2109Z trasa Nowogródek Pom. - Karsko -Łubianka"

Zgłoszona przez Pana Ryszarda Wiśniaka interpelacja na piśmie z dnia 24.08.2013r. (wpływ: 26.08.2013r.).

 

w sprawie inwestycji pn: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2112Z, 2113Z, 2111Z
i 2109Z trasa Nowogródek Pom. – Karsko –Łubianka”:

 

Treść zapytania:

 

W załączniku

 

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

 

 

 

Koszt opracowania dokumentacji pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2112Z, 2113Z, 2111Z i 2109Z trasa Nowogródek Pom. – Karsko –Łubianka” wyniósł 203.740 zł.

Dokumentacja obejmuje przebudowę 12,45 km dróg powiatowych z czego 9,87 km na terenie Gminy Nowogródek Pomorski i 2,58 km na terenie Gminy Barlinek.

Na podstawie porozumienia nr 72/2008 z dnia 06.10.2008 r. pomiędzy Powiatem Myśliborskim i Gminą Barlinek wkład Gminy wyniósł 20.935 zł, co stanowi 10,3% wartości projektu.

Zadeklarowana przez Gminę Barlinek kwota dotacji została rozliczona w oparciu
o w/w porozumienie w roku 2009.

Realizacja inwestycji odbywa się etapami. W latach 2010 - 2012 r. Gmina Nowogródek Pomorski wykonała elementy infrastruktury w m. Nowogródek Pomorski.

W 2014 roku planowany jest do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 – 2015 wspólnie z Gminą Nowogródek Pomorski i FARM EQUIPMENT INTERNATIONAL SP. z o.o.z Karskaodcinek obejmujący swoim zakresem przebudowę ulicy Gorzowskiej w m. Karsko na dł. 1,73 km wraz z ujęciem skrzyżowań z drogami gminnymi, przebudową i budową ciągów pieszych, kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem nowego oznakowania drogowego.Przewidziana do realizacji infrastruktura ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego, a w szczególności dzieci     i młodzieży uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum zlokalizowanej przy przebudowywanym odcinku drogi.

Kontynuacja inwestycji umożliwi zachowanie ważności pozwolenia na budowę
i w miarę posiadanych środków dalszą realizację zadania w etapach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 19-09-2013 11:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 19-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 19-09-2013 11:49