herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

798/2013 w sprawie bieżącej naprawy dróg powiatowych w rejonie Myśliborza i Barlinka

Zgłoszona przez Pana Ryszarda Wiśniaka interpelacja na piśmie z dnia 24.08.2013r. (wpływ: 26.08.2013r.).

 

w sprawie bieżącej naprawy dróg powiatowych w rejonie Myśliborza i Barlinka:

 

Treść zapytania:

 

W załączniku

 

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

 

Bieżącym utrzymaniem objęte są wszystkie drogi powiatowe, na których sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych wykonywane są prace z zakresu bieżącego utrzymania dróg tj.: remonty cząstkowe polegające na uzupełnianiu ubytków w nawierzchni bitumicznej przy użyciu żwiru i emulsji asfaltowej, pielęgnacja zadrzewienia, ustawienie nowego bądź wymiana istniejącego oznakowania pionowego, odtworzenie oznakowania poziomego, uzupełnianie zaniżonego pobocza, punktowe odwodnienia i przecinki w poboczu, sprzątanie pasa drogowego oraz inne prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych.

Ubytki w nawierzchni drogi powiatowej nr 2155Z Chrapowo – Żydowo – Barlinek zostały uzupełnione w sierpniu b.r.

Na drodze powiatowej Nr 1586Z Dobrzysław – Jagów – Pełczyce uzupełnienie ubytków zostanie wykonane w miesiącu wrześniu br.

Nanoszenie piasku na drogę powiatową Nr 2116Z na odcinku Krzynka – Płonno powstaje na skutek transportu liniowego z kopalni kruszyw w Krzynce. Pismem znak: DP.7130.19.2013.2 właściciel zjazdu z kopalni został wezwany do usunięcia urobku zalegającego na jezdni drogi powiatowej oraz do bieżącego sprzątania i monitorowania jezdni. Pracownicy Wydziału Dróg zwiększą częstotliwość objazdów na wskazanym odcinku drogi i podejmą działania w celu usunięcia nieprawidłowości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 19-09-2013 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 19-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 19-09-2013 11:43