herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

797/2013 w sprawie reorganizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Dębno

Zgłoszona przez Pana Ryszarda Wiśniaka interpelacja na piśmie z dnia 14.08.2013r. (wpływ: 19.08.2013r.).

 

w sprawie reorganizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Dębno:

 

 

Treść zapytania:

 

W załączniku

 

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

 

W oparciu o art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto informuję, że w roku szkolnym 2011/2012 zadania oświatowe realizowane były na zadawalającym poziomie, edukacja w Powiecie ukierunkowana była i jest na systematyczne podnoszenie jakości nauczania, powiatowy system edukacji jest zgodny
z potrzebami generowanymi przez lokalny rynek.

Mając na uwadze powyższe oraz z uwagi na trwające prace mające na celu przygotowanie ww. informacji, rozważenie możliwości rozpatrzenia przedmiotowego wniosku będzie możliwe po przygotowaniu informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013. Stosowną informację o decyzji dot. ewentualnej reorganizacji otrzyma Pan w terminie późniejszym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 19-09-2013 11:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 19-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 19-09-2013 11:41