herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

788/2013 w sprawie sytuacji na rynku pracy w Powiecie Myśliborskim

Zgłoszona przez Pana Ferdynanda Łukasika interpelacja na XXXVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 27 czerwca 2013r.

 

w sprawie sytuacji na rynku pracy w Powiecie Myśliborskim:

 

Treść zapytania:

 

Jaka jest sytuacja na rynku pracy w Powiecie Myśliborskim?

Czy są informacje dot. grupowych zwolnień, a może jest na rzeczy coś bardziej pocieszającego. Być może jakiś inwestor będzie inwestował i zatrudniał pracowników?

Czy są jeszcze środki finansowe na staże, prace inwentaryzacyjne czy roboty publiczne. Kończy się rok szkolny i młodzież z pewnością będzie chciała odbyć staż. Czy jest realna szansa na otrzymanie stażu?

 

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu - Beata Stachurska-Wołk

przekazała, że z analizy ostatnich danych wynika, ze sytuacja ulega poprawie. Odnotowuje się niewielki, ale ciągły spadek bezrobotnych. Na koniec maja br. było na poziomie 3.900 bezrobotnych. Jeśli chodzi o środki przekazane na wspieranie walki z bezrobociem poinformowała, że zostały przekazane środki w wysokości 190.500 zł z rezerwy Ministra. Obecnie PUP oczekuje na decyzję finansową. Być może już na początku lipca br. środki finansowe zostaną uruchomione i przeznaczone m.in. na staże dla osób bezrobotnych. PUP wnioskował o kwotę 500.000 zł, ale z uwagi na fakt, iż w roku bieżącym otrzymał już środki z rezerwy Ministra - kwota była niższa. Ponadto w ubiegłym tygodniu PUP złożył wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o zapotrzebowanie na dodatkowe środki finansowe. WUP zbierał i analizował wszystkie wnioski Urzędu z terenu Województwa Zachodniopomorskiego. Zapotrzebowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu kształtowało się na poziomie 530.000 zł. Obecnie trwa analiza wszystkich wniosków i być może do końca roku zostanie jeszcze przeznaczona jakaś pula pieniędzy dla Powiatu Myśliborskiego. Dodała, że PUP oczekuje również na środki unijne z działania 6.2.1. które zostaną przeznaczone na osoby powyżej 50-tego roku życia. Aktualnie przygotowywany jest kolejny wniosek o środki unijne. Są jeszcze wolne środki na prace interwencyjne. Jeśli chodzi natomiast o roboty publiczne, to zostały one podzielone na gminy z terenu Powiatu. Środkami na ten cel dysponują Burmistrzowie i Wójtowie poszczególnych Gmin. Nie wszystkie Gminy jeszcze te środki wykorzystały. Ponadto przekazała, że wszystkie środki finansowe na staże zostały zaangażowane i obecnie PUP oczekuje na kolejne środki z Funduszu Pracy. Urząd dysponuje jeszcze środkami finansowym na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dnia 15.06br. zakończony został nabór wniosków, kolejny nabór zostanie ogłoszony w połowie sierpnia i będzie trwał do połowy września br. w okresie jesiennym na terenie Powiatu będą dostępne duże dotacje unijne. Tymi środkami będzie dysponowała jednostka szkoleniowa, ale Urząd nie ma jeszcze wiedzy na temat tego jaka to będzie jednostka. Wnioski te są w ocenie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

 

W zakresie pytania dot. zwolnień grupowych przekazała, że do Urzędu nie wpłynęła żadna informacja na temat zwolnień grupowych, aczkolwiek wpłynęło do Urzędu zawiadomienie
o rozpoczęciu procedury upadłościowej firmy myśliborskiej, w której jest zatrudnionych ok. 50 pracowników. Brak jest natomiast informacji o zwolnieniach grupowych. PUP podejmie działania mające na celu poprawę sytuacji, ale jest ona niezwykle trudna.

 

Kolejno poinformowała, że w tym roku w Barlinku powstał sklep BricoMarche, który zatrudnił 20 osób. PUP pomagał firmie w zorganizowaniu miejsc pracy. W niedalekiej przyszłości planowane jest otwarcie InterMarche, w którym planuje się zatrudnić 60 osób. Ponadto władze Gminy Dębno czynią starania w zakresie pozyskania dużego inwestora. Wszystko jest na dobrej drodze.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 18-09-2013 07:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 18-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 18-09-2013 07:50