Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego


projekt

UCHWAŁA NR / / 2005

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) w związku z art.67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz. 408 z póź. zm) i art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2004 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Dębnie składającego się z bilansu, rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowej, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Dębnie wynik finansowy za 2004r. w wysokości 1.841.388,98 zł, pokryje we własnym zakresie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Opracowała : Maria Żukrowska - Mróz

Uzasadnienie:

Zgodnie z art 67 ust.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91 poz.408 z późn. zm.) podmiot, który utworzył zakład opieki zdrowotnej sprawuje nadzór, a także dokonuje kontroli i oceny działalności zakładu opieki zdrowotnej. Kontrola i ocena obejmuje w szczególności gospodarkę finansową zakładu.

Art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz.694 z późn. zm.) mówi, że roczne sprawozdanie jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2005 roku Uchwałą Nr XI/ 09/2005 pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie za rok 2004, zamykające się stratą w wysokości 1.841.388,98 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-06-2005 09:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 23-06-2005 09:52