herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

780/2013 w sprawie sytuacji finansowej Szpitala w Dębnie Sp. z o.o.

Zgłoszona przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza interpelacja na XXXVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 27 czerwca 2013r.

 

w sprawie sytuacji finansowej Szpitala w Dębnie Sp. z o.o.:

 

Treść zapytania:

 

Szpital w Dębnie Spółka z o.o. został utworzony z minimalnym wkładem, tylko po to, aby móc zarejestrować spółkę. Później na XXXI sesji Rada Powiatu wniosła do Spółki wkład pieniężny w wysokości ok. 2.249.000 zł. Rada nie wniosła do spółki dodatkowego aportu, tak jak miało to miejsce w przypadku Szpitala w Barlinku.

Starosta odpowiadając na interpelację dot. zobowiązań przekazał, że na koniec lutego Spółka miała zobowiązania w wysokości 4.390.287 zł.

Wynika z tego, że zobowiązania Szpitala przewyższają jej kapitał.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze, który mówi, że Dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.Czy w związku z tym podjęto jakieś działania? Czy jest jakiś program naprawczy wobec Szpitala? Jakie działania podejmuje organ, aby nie dopuścić do upadłości spółki?

Z Protokołów wynika, że Zarząd otrzymuje informacje od Prezesa Spółki oraz Naczelnika Wydziału EZS dot. sytuacji w Szpitalu. Niepokojące jest to, że Szpital nie zdiagnozował do tej pory ośrodka powstawania kosztów. Dobra praktyką było to, że radni otrzymywali informacje dot. wyniku finansowego za każdy miesiąc. Wówczas mogli zobaczyć co wpływa na wynik finansowy. Czy faktycznie ustalono te ośrodki i co powoduje najwyższe koszty jeśli chodzi o Szpital w Dębnie.

 

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

 

Starosta Myśliborski – Arkadiusz Mazepa

odnośnie pytań dot. Spółki w Dębnie i jej upadłości przekazał, że Zarząd Spółki nie widzi takiego niebezpieczeństwa i nie informował właściciela o takiej konieczności. W dyskusji nad udzieleniem absolutorium poruszana była kwestia dot. konwersji wierzytelności w zakresie 1.700.000 zł, co jest również wliczone w poczet kapitału. Dodał, że zobowiązania nie przekraczają majątku Spółki. Spółka płaci bieżące zobowiązania i nie ma zalęgłości w zakresie wymagalnych wobec kontrahentów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 18-09-2013 07:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 18-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 18-09-2013 07:42