Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok


PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 2005 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok

Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 126.413 zł.

zadania własne

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 112.577 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 112.577 zł.

§0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

o kwotę 23.406 zł.

§0970 - wpływy z różnych dochodów

o kwotę 89.171 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 1.794 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 1.794 zł.

§0970 - wpływy z różnych dochodów

o kwotę 1.794 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 12.042 zł.

w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

o kwotę 12.042 zł.

§0970 - wpływy z różnych dochodów

o kwotę 12.042 zł.

§2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 216.744 zł.

zadania własne

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 112.577 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 112.577 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 76.137 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 13.034 zł.

§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 23.406 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 18.997 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 18.997 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 954 zł.

§4270 - zakup usług remontowych

o kwotę 10.000 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 8.043 zł.

w dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA

o kwotę 42.000 zł.

w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne

o kwotę 42.000 zł.

§6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 42.000 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 22.542 zł.

w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

o kwotę 22.542 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 18.893 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 3.439 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy

o kwotę 210 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

o kwotę 20.628 zł.

w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy

o kwotę 20.628 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 13.536 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 6.209 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy

o kwotę 883 zł.

§3. Deficyt budżetu powiatu wynosi 90.331 zł., a finansowany jest wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Uzasadnienie:

Powyższych zmian budżetu na 2005 rok dokonuje się na podstawie:

 1. Wniosków Dyrektorów jednostek:

  1. Zespołu Szkół w Smolnicy o zwiększenie środków finansowych jednostki na zakup sztandaru oraz remont sanitariatów. Zarząd proponuje przyznać kwotę na zakup sztandaru 2.000 zł. oraz na remont sanitariatów 10.000 zł.

  2. Zespołu Szkół Ponadgimnazajlnych Nr 2 ul. Jeziorna w Barlinku o dofinansowanie sztandaru. Zarząd proponuje przyznać kwotę 1.500 zł.,

  3. Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów uzyskanych ze sprzedaży ciągnika, siatki odśnieżnej oraz drewna opałowego w wysokości 23.406 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu,

  4. Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o środki uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 89.171 zł. jako refundacja wydatków poniesionych w związku z zatrudnieniem 15 osób w ramach robót publicznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

  5. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie o odwrotne przekazanie dochodów w wysokości 1.794 zł. uzyskanych z PZU jako odszkodowanie za poniesione szkody w wyniku awarii c.o. oraz awarii podłączenia wodnego unitu stomatologicznego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów awarii.

  6. Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie środków w planie finansowym jednostki na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzeniem w sprawie wysokości oraz trybu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia pracownikom publicznych służb zatrudnienia. Zarząd proponuje przyznać kwotę 20.628 zł.

  7. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Myśliborzu oraz Zespołu Szkół w Smolnicy o dofinansowanie wyjazdu dzieci na finał konkursu Młodzieżowych Miniprzedsiębiorców PRODUKCIK'2005. Zarząd proponuje przyznać kwotę 2.500 zł.

  8. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o środki uzyskane z Powiatowego Funduszu Pracy w wysokości 12.042 zł. w związku z zatrudnieniem dwóch osób w ramach robót publicznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na składki na ubezpieczenia społeczne.

  9. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie w planie środków finansowych na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń o kwotę 10.500 zł., w związku z zatrudnieniem głównej księgowej na cały etat oraz pracownika do obsługi rodzin zastępczych. Powyższe było spowodowane zwiększeniem się zadań realizowanych przez jednostkę,

  10. Zespołu Szkół w Smolnicy o sfinansowanie wyjazdu Grupy Teatralnej „Lepsza” na i Ogólnopolski Przegląd Sztuk Teatralnych „Porozmawiajmy o AIDS” we Wrocławiu. Koszt wyjazdu 1.203 zł. Zarząd pozytywnie ustosunkował się do powyższego wniosku i proponuje sfinansować powyższe zadanie.

 2. Decyzji Zarządu Powiatu o przyznaniu kwoty 42.000 zł. dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie na dofinansowanie remontu pracowni RTG.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-06-2005 09:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 23-06-2005 09:52