herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

773/2013 w sprawie wyłączenia budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu z projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Zgłoszona przez Pana Tadeusza Maćkałę interpelacja na XXXVII sesji Rady Powiatu
w Myśliborzu dnia 27 czerwca 2013r.

 

w sprawie wyłączenia budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu z projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej:

 

Treść zapytania:

 

W dniu 16 grudnia 2010r. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 2/5/2010 w sprawie zmiany budżetu w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2010 r. na podstawie wniosku p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji, Promocji i Współpracy Europejskiej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o wprowadzenie kwoty 650.000 zł (dotacja z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym) do rozdziału 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami z przeznaczeniem na uregulowanie należności za częściowo wykonane roboty budowlane związane z III etapem przebudowy budynku byłej bursy przy ul. Północnej w Myśliborzu. W styczniu 201 Ir. faktura na kwotę 650.000 zł została zapłacona z Funduszu Geodezyjnego i dotyczyła głownie zakupu materiałów na roboty elektryczne, informatyczne, instalacyjne, część też na wykonanie prac ogólnobudowlanych i elektrycznych. Do dnia dzisiejszego Wydział Geodezji i Kartografii nie został przeniesiony. Z przepisów art. 41 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne wynika, że środki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do końca 2010r. można było przeznaczyć na zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu. W świetle czy dotacja ta zostało prawidłowo wykorzystana i czy nie zachodzą przesłanki do jej zwrotu. Czy w budżecie znajdują się odpowiednie środki na wypadek konieczności jej zwrotu?

 

W dniu 6 listopada 2012r. Zarząd Powiatu zdecydował o etapowej realizacji zadania polegającego na adaptacji i wyposażeniu Budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 i w ramach środków własnych. W 2013r. przewidziano modernizację ostatniego piętra budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Czy rozpisano przetarg i czy zabezpieczono środki na ten cel.

 

 

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

 

Starosta Myśliborski – Arkadiusz Mazepa

w kwestii pytań dot. rozpisania przetargu i zabezpieczenia środków finansowych na remont budynku byłej bursy przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu zauważył, że odpowiedzi zostały już udzielone podczas sesji w punkcie udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

 

[…] Odniósł się do wypowiedzi radnego i zauważył, że powraca w niej do inwestycji w budynku na ul. Północnej 15 oraz porusza kwestie analiz i audytu. Zapytał czy podejmując decyzje radny posiadał dokument wykonany przez audytora, który był zatrudniany na pełny etat z którego  wynikałoby, że to co zaplanowano jest ekonomicznie opłacalne? Zapytał czy radny brał pod uwagę art. 34. Poprosił o przedstawienie takiego dokumentu, ze względu na to, że w Starostwie takiego dokumentu nie ma. Mówiąc o wykonaniu roku 2012 został przedstawiony czas od I do IV Kadencji. Zapytał w jakim celu zostały poruszone te wszystkie tematy? Zauważył, że jest to zbędne. Zaznaczył, że nikt nie poniósł konsekwencji za błędne decyzje, które zostały podjęte.

 

[…] Kolejno zauważył, że radny Wojtkiewicz po raz kolejny wywołuje temat termomodernizacji i wyłączenia z tego projektu budynku bursy. Mówi, że można było podjąć inne decyzje w tym temacie. Zapytał radnego Wojtkiewicza jak można było wprowadzić ten budynek do budżetu i realizacji inwestycji przy jednoczesnej sprzedaży budynku przy ul. Marcinkowskiego za kwotę 1.000.000 zł a podpisując projekt na ogólną kwotę 15.000.000 zł. Przekazał, że umieszczenie Wydziału Geodezji na piętrze grozi zawaleniem, ponadto projekt przewidywał za małe okna, nie zawierał drugiej windy. Jak można było chcieć zrobić w tym budynku Starostwo, skoro podstawowe kwestie nie zostały uwzględnione w projekcie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 18-09-2013 07:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 18-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 18-09-2013 07:35