herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 161/697/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia i zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielenia i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski