herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Starosta Myśliborski zawiadamia że w dniu 13-08-2013 r., została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 296/2013 znak: WB.6740.1.247.2013.ASz, udzielająca dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek ul. Tunelowa 56A, 74-320 Barlinek, pozwolenia na budowę obejmującego budowę dwóch zastawek melioracyjnych w miejscowości Okunie, gmina Barlinek, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 117, 118/1 obręb Okunie.