herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wydzierżawienia pomieszczeń w budynku pralni na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku


UCHWAŁA NR .............

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia ........................

w sprawie wydzierżawienia pomieszczeń w budynku pralni na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1.) Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę bez przetargu pomieszczeń w budynku pralni na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku na okres 20 lat.

2) Powyższe pomieszczenia dzierżawić będzie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczecinie ul. Wojska Polskiego 80/82 na działalność statutową w zakresie pobierania i przetwarzania krwi i jej składników.

* 2. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie na własny koszt dokona remontu i modernizacji pomieszczeń wymienionych § 1 pkt 1 zgodnie z wymaganymi standardami i działalnością statutową.

* 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

* 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Uzasadnienie:

Pomieszczenia po byłej pralni znajdujące się na terenie SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku są obecnie nie wykorzystywane. Ich adaptacja wymaga dużych nakładów finansowych. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie obecnie dzierżawi pomieszczenia w budynku przychodni, które nie są wystarczające na ich potrzeby. Dyrektor RCKiK wystąpił z wnioskiem o wydzierżawienie pomieszczeń od szpitala, co pozwoli RCKiK rozwinąć działalność statutową. SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku uzyska dodatkowy przychód z dzierżawy pomieszczeń. Zmniejszy koszty związane z transportem krwi i preparatów krwiopochodnych oraz zyska do nich bezpośredni dostęp co wpłynie na poprawę usług świadczonych przez szpital.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 20-05-2005 13:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 20-05-2005 13:18