herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

XXXIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu

Porządek obrad: 

1.    Otwarcie obrad.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołów z XXXVII i XXXVIII sesji Rady Powiatu.

4.    Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu:

4.1  w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020”,

4.2  w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2013 – 2015”,

4.3  zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „Szkuner” w Myśliborzu na 2013 rok,

4.4  w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia,

4.5  zmieniającą uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2013 roku,

4.6  w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego,

4.7  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego,

4.8  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku,

4.9  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu,

4.10w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia i zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski,

4.11zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2013,

4.12w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok.

5. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za I półrocze 2013 roku.

6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

7.  Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Myśliborskiego za 2012 rok.

8.   Informacja o przygotowaniu szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2013/2014.

9.  Interpelacje i zapytania radnych.

10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.  Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.

12.  Wolne wnioski i informacje.

13.  Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 14-08-2013 08:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Dagmara Gembiak 10-12-2014 11:39