herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

761/2013 w sprawie zwrotu dotacji przez Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ?KONSUL? w Dębnie oraz Policealne Studium Zawodowego "KONSUL" w Dębnie

Zgłoszona przez Pana Tadeusza Maćkałę  interpelacja na XXXVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 czerwca br.

 

w sprawie zwrotu dotacji przez Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „KONSUL” w Dębnieoraz Policealne Studium Zawodowego „KONSUL” w Dębnie

 

Treść zapytania:W dniu 24 lutego 2011 r. Zarząd Powiatu powziął wiadomość, że dla Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego „KONSUL” w Dębnie na podstawie błędnej informacji o rzeczywistej liczbie słuchaczy, wypłacono za wysoką dotację w wysokości 6.425,24 zł, którą należy zwrócić na konto Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. Dotyczy to również Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego „KONSUL” w Dębnie, któremu wypłacono zawyżoną dotację w wysokości 3.718,71 zł, oraz Prywatnego Policealnego Studium Zawodowego „KONSUL” w Dębnie, któremu wypłacono niesłusznie kwotę dotacji w wysokości 16 302,55 zł. Jakie działania podjęto w celu odzyskania nadpłaconej dotacji? Czy kwoty wpłynęły na konto Starostwa?

 

 

 

Treść udzielonej odpowiedzi :

Informuję, że w związku z istotnymi rozbieżnościami w interpretacji przepisu art.  90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz nieprecyzyjnymi postanowieniami uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Nr XXXVII/313/2009 z dnia 28 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz innym jednostkom oświatowym funkcjonującym na terenie Powiatu Myśliborskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania w I kwartale 2011 roku, po konsultacjach z Kuratorium Oświaty, dokonano powtórnej weryfikacji stanowiska Powiatu i ustalono, iż jest brak podstaw do żądania zwrotu dotacji wypłaconych za miesiąc maj, czerwiec, lipiec, sierpień 2010 roku w przypadku uczniów kończących zajęcia w miesiącu kwietniu w związku z zakończeniem nauki w ostatniej klasie danego typu szkoły oraz dotacji wypłaconych za lipiec i sierpień 2010 roku, w przypadku uczniów kończących zajęcia w miesiącu czerwcu.

W celu uniknięcia rozbieżności w powyższym temacie została podjęta przez Radę Powiatu w Myśliborzu nowa uchwała  nr V/58/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie udzielania i  rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Myśliborskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

W świetle powyższego Powiat Myśliborski odstąpił od dochodzenia w drodze postępowania administracyjnego zwrotu dotacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 09-08-2013 08:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 09-08-2013
Ostatnia aktualizacja: - 09-08-2013 08:05