herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

758/2013 w sprawie zwrotu dotacji przez Uzupełniające Liceum Ogólnokształcącego Szczecińskiej Fundacji Talent - Promocja - Postęp w Barlinku

Zgłoszona przez Pana Tadeusza Maćkałę  interpelacja na XXXVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 czerwca br.

 

w sprawie zwrotu dotacji przez Uzupełniające Liceum Ogólnokształcącego Szczecińskiej Fundacji Talent - Promocja - Postęp w Barlinku

 

Treść zapytania:W dniu 13 stycznia 2011 r. Informacja Wydziału OKS z przeprowadzonej kontroli Uzupełniającego LO Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja - Postęp na podstawie upoważnienia Starosty Myśliborskiego z dnia 15.11.2010 roku. Przedmiot kontroli stanowiła dokumentacja będąca podstawą do wyliczenia przekazywanej dotacji w okresie od 1.01-30.09.2010 roku.

W toku kontroli stwierdzono rozbieżności pomiędzy danymi w przekazywanych comiesięcznych informacjach o rzeczywistej liczbie słuchaczy, a stanem faktycznym.
W miesiącu kwietniu br. w księdze słuchaczy odnotowano ukończenie szkoły przez 13 słuchaczy, którzy nie powinni być wykazywani w miesiącach, maju, czerwcu, lipcu i sierpniu 2010 roku w informacji służącej dla naliczania dotacji dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja - Postęp w Barlinku. Powyższa praktyka jest niezgodna z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, który wskazuje, że dotacja przysługuje na każdego ucznia, a więc w wysokości odpowiadającej faktycznej, rzeczywistej liczbie uczniów w chwili przekazania dotacji. W związku z zaistniałą sytuacją nastąpiło nieprawidłowe wypłacenie dotacji w czterech miesiącach.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przekazano dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Szczecińskiej Fundacji Talent - Promocja - Postęp w Barlinku za wysoką dotację. Różnica, którą należy zwrócić na konto Starostwa Powiatowego wynosi 4.296,24 zł. Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości. Jakie działania podjął Zarząd w celu odzyskania nienależnie wypłaconej dotacji? Czy kwota ta wpłynęła na konto Starostwa?

 

 

 

Treść udzielonej odpowiedzi :

Informuję, że w związku z istotnymi rozbieżnościami w interpretacji przepisu art.  90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz nieprecyzyjnymi postanowieniami uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Nr XXXVII/313/2009 z dnia 28 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz innym jednostkom oświatowym funkcjonującym na terenie Powiatu Myśliborskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania w I kwartale 2011 roku, po konsultacjach z Kuratorium Oświaty, dokonano powtórnej weryfikacji stanowiska Powiatu i ustalono, iż jest brak podstaw do żądania zwrotu dotacji wypłaconych za miesiąc maj, czerwiec, lipiec, sierpień 2010 roku w przypadku uczniów kończących zajęcia w miesiącu kwietniu w związku z zakończeniem nauki w ostatniej klasie danego typu szkoły oraz dotacji wypłaconych za lipiec i sierpień 2010 roku, w przypadku uczniów kończących zajęcia w miesiącu czerwcu.

W celu uniknięcia rozbieżności w powyższym temacie została podjęta przez Radę Powiatu w Myśliborzu nowa uchwała  nr V/58/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie udzielania i  rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Myśliborskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

W świetle powyższego Powiat Myśliborski odstąpił od dochodzenia w drodze postępowania administracyjnego zwrotu dotacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 09-08-2013 08:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 09-08-2013
Ostatnia aktualizacja: - 09-08-2013 08:00