herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

754/2013 w sprawie kontroli wykorzystania dotacji w niepublicznych placówkach oświatowych

Zgłoszona  przez Pana Tadeusza Maćkałę interpelacja na XXXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie kontroli wykorzystania dotacji w niepublicznych placówkach oświatowych:

Treść zapytania: Panie Starosto z odpowiedzi na pytanie dotyczące wykorzystania dotacji przyznanych dla szkół niepublicznych wynika, że kontrola taka nie jest wykonywana ze względu na ograniczenia kadrowe. Panie Starosto to jest skandal bo dotyczy to znacznych środków wydatkowanych z budżetu Powiatu jest to kwota ok. 3.500.000 zł poza wszelką kontrolą. Jak to się ma do  obowiązujących przepisów regulujących te kwestie? UCHWAŁA NR XIX/181/2012 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Myśliborskiego podmiotom niezaliczanym do   sektora  finansów  publicznych  i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Myśliborskiego inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także sposobu rozliczania dotacji i kontroli wykonania zadania zleconego. § 14. l stanowi, że Zarząd Powiatu dokonuje kontroli realizacji zadania przez podmiot dotowany, a w  szczególności:   stanu realizacji    zadania,    efektywności,    rzetelności    i   jakości    wykonania    zadania prawidłowości   wykorzystania  środków budżetowych   Powiatu otrzymanych  na realizację zadania, prowadzenia   określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy. Kontrola, o której mowa w ust. l polega na: sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji zadania zleconego oraz realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania - kontrola merytoryczne, sprawdzaniu dokumentów związanych z   realizacją   zadania   zleconego,   w   szczególności   oryginalnych   dokumentów finansowych. Jak długo te środki będą poza wszelką kontrolą? Kiedy Zarząd będzie wykonywał tę uchwałę w sposób należyty?

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

 

Naczelnik Wydziału EZS – Mirosława Salasa

przekazała, że kontrole w niepublicznych placówkach oświatowych są prowadzone corocznie. Ze wszystkich placówek wybiera się w danym roku kilka, gdzie przeprowadzone są kontrole. Wszystkie placówki są kontrolowane na bieżąco.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 08-08-2013 08:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 08-08-2013
Ostatnia aktualizacja: - 08-08-2013 08:12