herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

751/2013 w sprawie nierzetelności sprawozdań rocznych RbZ

Zgłoszona  przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza interpelacja na XXXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawienierzetelności sprawozdań rocznych RbZ:

Treść zapytania: Jeśli chodzi o zobowiązania Szpitala w Dębnie podjęta została uchwała mówiąca o przejęciu zobowiązań do kwoty 17 500,00 zł. Czy dziś możemy już określić ile potwierdzono? Mówię tu o Banku Raiffeisen, gdzie była to najbardziej znacząca pula. W momencie przejęcia zobowiązań Zarząd podpisał umowę z Bankiem. Automatycznie zobowiązania te stały się zobowiązaniami Powiatu. Wygasły tez poręczenia. Jaka kwota na dzień dzisiejszy została już uzgodniona?  Kidy została podpisana umowa  z Bankiem? Jeżeli przejmujemy kredyty i jeżeli były one znane przed dniem 31 grudnia, to jak to się stało, że kredyt ten nie został wykazany w sprawozdaniu Rb Z w części dotyczącej kredytów długoterminowych? Dnia 18 grudnia została podjęta uchwała o 3 mln. zł,. Dziś poddaję w wątpliwość stan zobowiązań, które są wykazane. Regionalna Izba Obrachunkowa twierdzi, że jeśli chodzi od strony formalno-prawnej podjętej uchwały czyli te elementy, które maja być  nie jest w stanie tego zakwestionować. Uchwała jest prawidłowo podjęta, lecz czy to co jest w tej uchwale wynika z dokumentów źródłowych? Bez kontroli tych dokumentów źródłowych pracownik RIO nie jest w stanie tego zweryfikować.

 

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

 

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

w kwestii poruszanych przez radnego Wojciecha Wojtkiewicza w zakresie nierzetelności sprawozdań rocznych RbZ poinformowała, że kredyty z Raiffeisen Bank przejęte ze szpitala w Dębnie oraz te zaciągnięte przez Powiat nigdy nie stanowiły przychodów, więc nie można ich w ten sposób wykazywać. Należy je traktować jako przejęte zobowiązania. Jeżeli byłyby wymagalne, to zostałyby okazane w sprawozdaniu RbZ. Natomiast to zobowiązanie jest pokazane w Rb28S na koniec roku jako zobowiązanie niewymagalne z przesuniętym terminem płatności na rok kolejny.    

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 08-08-2013 08:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 08-08-2013
Ostatnia aktualizacja: - 08-08-2013 08:10