herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

749/2013 w sprawie termomodernizacji budynku na ul. Północnej 15 w Myśliborzu

Zgłoszona  przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza interpelacja na XXXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie termomodernizacji budynku na ul. Północnej 15 w Myśliborzu:

Treść zapytania: Uzyskałem odpowiedź Starosty na pytanie dotyczące termomodernizacji budynku na ul. Północnej, która nie jest wyczerpująca.  Starosta pisze: „decyzje  w tej sprawie podjął Zarząd Powiatu. Powiatowi zależy na tym, aby projekt był w pełni zrealizowany. Chodzi o to, aby wszystkie wnioski o płatność z Gmin, które uczestniczyły w tym projekcie były rozliczone i aby każdy z beneficjentów otrzymał dofinansowanie, w tym Powiat. Decyzja o wykreśleniu tej inwestycji służyła temu, by nie doprowadzić do niewykonania zapisów umowy, która została zawarta z NFOŚ na realizację tego przedsięwzięcia w roku 2010. W załączniku do tej umowy był zapis, z którego wynikało, że Powiat zobowiązuje się zasiedlić budynek przy ul. Północnej 15 rok po dokonaniu termomodernizacji. Zgodnie z ówczesnym harmonogramem był to rok 2011. Wówczas było mówione, że brak jest środków finansowych w budżecie Powiatu, aby to zadanie zrealizować. Szacowany koszt to kwota ok. 5.000.000 zł. Dlatego też podjęta została decyzja, aby wyłączyć ten budynek z projektu, ale w taki sposób, aby nie utracił on dofinansowania”. Czuje się zmanipulowany, podpisywał Pan wiele aneksów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i terminy realizacji poszczególnych zadań były przesuwane. Czy Pan w tej sprawie prosił o przesunięcie harmonogramu wydatków jeśli chodzi o bursę? Z tego ewidentnie wynika, że jednak utracimy dofinansowanie.

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

 

Starosta Myśliborski – Arkadiusz Mazepa

w kwestii wykreślenia remontu bursy z Projektu poinformował, że taką decyzję podjął Zarząd Powiatu w trosce o prawidłową realizację całego projektu. Stwierdził, że dziwi fakt, że radni z poprzedniej kadencji nie pamiętają jakiej treści była podpisana umowa. Wystarczy dokładnie zapoznać się z umową, w której zawarte są zasady, a projekt jest załącznikiem do umowy. Problem polega na tym, że została podpisana umowa, a nie zostały zabezpieczone na ten cel środki finansowe. Dotyczy to kwoty ok. 5.000.000 zł. Obecnie w budżecie Powiatu nie ma środków, które można byłoby przeznaczyć na ten cel. Dlatego też zasadne było wyłączenie tego budynku z projektu, po to, aby pozostali partnerzy mogli zrealizować swoje inwestycje. Cała odpowiedzialność za projekt leży po stronie Powiatu Myśliborskiego. Zauważył, że na sesji w miesiącu styczniu padła odpowiedź w zakresie kwot dofinansowania. Gdyby było to wszystko przygotowane w odpowiedni sposób, to Powiat zyskałby kwotę ok. 900.000 zł. Natomiast bezcelowe jest wydatkowanie takiej kwoty z własnego budżetu, skoro brakuje środków finansowych na zapewnienie podstawowych zadań, m.in. w szkolnictwie. Poprosił, by radni nie wracali ciągle do tego tematu, ponieważ w tym temacie już wszystko zostało wyjaśnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 08-08-2013 08:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 08-08-2013
Ostatnia aktualizacja: - 08-08-2013 08:03