Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów


UCHWAŁA Nr .................

RADY POWIATU MYSLIBORSKIEGO

z dnia .........................................

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1592 z póżn.zm.) w związku z art.36 ust.3 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2003r.Nr 86 poz.804 z późn.zm)Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala ,co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/320/2002 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów § 2 ust.2 pkt.1) i 2) otrzymują brzmienie:

„ 1) wynagrodzenie zasadnicze - w wysokości 930,-zł słownie:dziewięć-

set trzydzieści zł (wg.kategorii XV)

2) dodatek funkcyjny - wysokości: 225,-zł słownie: dwieście

dwadzieścia pięć zł ( wg. 2 stawki )”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Myśliborskiemu.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

Przygotował:

L. Makowski

Sekretarz Powiatu

UZASADNIENIE

Zmiana wynagrodzenia dla Powiatowego Rzecznika Konsumentów wynika z planowanej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników starostwa z dniem 1 stycznia 2005 roku.

Wielkość podwyżki na

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 17-02-2005 11:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 17-02-2005 11:21