Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok


Projekt

UCHWAŁA NR /05

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia … lutego 2005 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 168.866 zł.

w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

o kwotę 127.463 zł.

rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 127.463 zł.

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa

o kwotę 127.463 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 41.403 zł.

rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

o kwotę 41.403 zł.

§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

o kwotę 41.403 zł.

§2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 286.656 zł.

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 35.830 zł.

rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 35.830 zł.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

o kwotę 35.830 zł.

w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

o kwotę 1.695 zł.

rozdziale 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

o kwotę 1.695 zł.

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa

o kwotę 1.695 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

o kwotę 90.000 zł.

rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy

o kwotę 90.000 zł.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

o kwotę 90.000 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 159.131 zł.

rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

o kwotę 159.131 zł.

§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

o kwotę 159.131 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 41.403 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 41.403 zł.

rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

o kwotę 41.403 zł.

§ 3240 - stypendia dla uczniów

o kwotę 39.000 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 2.403 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 303.315 zł.

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 35.830 zł.

rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 35.830 zł.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 30.564 zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 5.266 zł.

w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

o kwotę 300 zł.

rozdziale 71095 - Pozostała działalność

o kwotę 300 zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 300 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 18.054 zł.

rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

o kwotę 18.054 zł.

§ 4220 - zakup środków żywności

o kwotę 17.420 zł.

§ 4480 - podatek od nieruchomości

o kwotę 612 zł.

§ 4490 - pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa

o kwotę 22 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

o kwotę 90.000 zł.

rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy

o kwotę 90.000 zł.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 90.000 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 159.131 zł.

rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

o kwotę 159.131 zł.

§ 3240 - stypendia dla uczniów

o kwotę 152.200 zł.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 4.692 zł.

§ 4110 - składniki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 828 zł.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

o kwotę 86 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 1.325 zł.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu wynosi 144.122 zł, a finansowany jest wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Rupenthal

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonano na podstawie:

 1. wniosków Dyrektorów o odwrotne przekazanie środków dot. Stypendium ANR w Szczecinie:

  1. ZSP Nr1 ul. Szosowa w Barlinku w kwocie 28.288 zł,

  2. ZS w Smolnicy w kwocie 5.824 zł,

  3. ZSP Nr 2 ul. Jeziorna w Barlinku w kwotę 20.176 zł,

  4. ZSP Nr 3 ul. Strzelecka w Myśliborzu w kwocie 93.600 zł,

  5. ZSP Nr 1 ul. Zachodnia w Dębnie w kwocie 10.400 zł.

 2. wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o odwrotne przekazanie dochodów własnych (środki przekazane z ZUS za pensjonariuszy) przekazanych w 2004 roku na konto starostwa w kwocie 18.054 zł.

 3. wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków jednostki w związku z otrzymaną refundacją kosztów poniesionych na organizację robót publicznych w 2005 roku z Powiatowego Funduszu Pracy z kwocie 35.830 zł.

 4. wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o urealnienie planu dochodów i wydatków jednostki w związku z koniecznością dodatkowego zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych.

 5. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Myśliborzu o dokonanie korekty planu dochodów i wydatków jednostki w związku z otrzymaną decyzją ARiMR dotyczącą zmniejszenia stypendiów dla uczniów stypendiów.

 6. wniosku Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w/w o zabezpieczenie środków w budżecie w wys. 300 zł na realizację zadań związanych z przewozem zwłok z miejsc publicznych.

 7. zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST4-4820/1/2005 z dnia 07 stycznia 2005 roku o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla powiatu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 14-02-2005 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-02-2005 14:21